Microsoft biedt toch keuze tussen browsers

31 juli 2009
Eerder had Microsoft aangekondigd dat het in de Europese Unie helemaal geen browser bij Windows 7 zou aanbieden, dus ook niet het eigen Internet Explorer. De autoriteiten in Brussel hadden Microsoft gesuggereerd een selectiepaneel aan de installatieprocedure van Windows 7 toe te voegen, zodat de gebruiker zelf één of meer browsers kan kiezen. Het lijkt erop dat dit nu alsnog gebeurt, nadat Microsoft die suggestie eerder had verworpen.

In zijn voorstel aan de Europese Commissie legt Microsoft zich vast op een aantal aanpassingen in zijn software zoals die wordt geleverd in de Europese Economische Ruimte (de 27 EU-lidstaten plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). In één adem zegt Microsoft dat zijn aanbod geen erkenning inhoudt dat het bedrijf de concurrentieregels van de EU heeft overtreden.

Een van de wijzigingen is dat de pc-versie van Windows een mechanisme krijgt waarmee OEM’s (pc-fabrikanten) en eindgebruikers Internet Explorer kunnen in en uitschakelen. Dat gebeurt door in het regelpaneel ‘Windows Features’ een vinkje te plaatsen of weg te halen. Het zichtbare deel van Internet Explorer is daarna ontoegankelijk en kan ook niet via andere applicaties worden aangeroepen. Van de verwijderde IE-bestanden wordt een backup gemaakt zodat ze kunnen worden teruggeplaatst in het besturingssysteem, mocht de gebruiker IE weer willen inschakelen. Volgens Microsoft heeft het uitschakelen van IE ‘minimale impact’ op andere onderdelen van Windows en op applicaties van derden die leunen op applicatieprogrammeerinterfaces (API’s) van IE. De relevante onderdelen van IE worden namelijk niet verwijderd.

Niet duidelijk is of ook eerdere versies van Windows zo’n aan/uit-schakelaar kunnen krijgen. Het voorbeeld dat Microsoft in een bijlage geeft, heeft betrekking op Windows 7. Bij veel netbooks bijvoorbeeld wordt nog Windows XP en in sommige gevallen Windows Vista geleverd.
Microsoft belooft in zijn applicaties geen snelkoppelingen of links naar zijn eigen browser op te nemen. Evenmin krijgen Europese gebruikers via Windows Update nieuwe versies van IE aangeboden, tenzij IE op dat moment is ingeschakeld.

Het staat pc-fabrikanten volgens Microsoft vrij om één of meer browsers naar keuze op nieuwe pc’s mee te leveren en welke browser dan ook als standaard in te stellen. In de praktijk kan dat betekenen dat toch nog veel nieuwe pc’s standaard met IE zullen opstarten.

De tweede wijziging die Microsoft doorvoert, is de toevoeging van een keuzepaneel (‘ballot screen’) dat gebruikers van Internet Explorer de mogelijkheid biedt andere browsers te installeren. Dit keuzepaneel – in feite een HTML-pagina – wordt gedistribueerd als update voor alle Europese gebruikers van Windows XP, Windows Vista en latere versies. In een voorbeeld zijn naast IE ook Firefox 3, Safari 4, Google en Opera zichtbaar, met ruimte voor nog minstens drie andere browsers.

Het selectiepaneel komt voor XP en Vista beschikbaar drie tot zes maanden na goedkeuring door de Europese Commissie. In Windows 7 gebeurt dat rond de algemene introductiedatum (22 oktober) of binnen 2 weken na het EU-besluit. In latere Windows-versies zit het paneel van meet af aan. Wie in Windows heeft gekozen voor automatische updates, krijgt het ballot screen automatisch binnen.
De Europese Commissie heeft zeer snel gereageerd op het voorstel van Microsoft, wat doet vermoeden dat beide partijen al vooroverleg hadden gevoerd. Het dagelijks bestuur van de Europese Unie “verwelkomt” de voorstellen en zal deze bestuderen “op effectiviteit in het bevorderen van keuzevrijheid voor de consument”.

Microsoft zet stap vooruit
Naast een voorstel over keuzevrijheid van browsers heeft Microsoft ook plannen ontvouwd om de interoperabiliteit van zijn producten met die van andere softwareleveranciers te bevorderen. Microsoft omschrijft dit deel van zijn voorstellen als een ‘significante’ beleidswijziging. Het bedrijf bouwt hiermee voort op uitgangspunten die in februari 2008 zijn ontvouwd, mede op basis van gesprekken met de Europese Commissie.

Microsoft belooft dat derde partijen over dezelfde informatie met het oog op interoperabiliteit kunnen beschikken als de ontwikkelaars bij Microsoft zelf. De informatie komt beschikbaar tegen een ‘nominaal tarief’ onder licentievoorwaarden die compatibel zijn met open-sourcelicenties. Microsoft maakt wel een voorbehoud met betrekking tot gepatenteerde technologie, waarvoor een aparte patentlicentie vereist zal zijn.

Het voorstel raakt een groot aantal producten van Microsoft, waaronder Windows, Windows Server, Exchange en SharePoint. Zo moeten Windows en productiviteitsapplicaties van Microsoft op de pc goed kunnen samenwerken met serverproducten van derden. Datzelfde geldt voor Windows Server en serverproducten van derden. Het voorstel bevat ook bepalingen over Outlook en Exchange en het .NET Framework.

Verder biedt Microsoft aan de bestandsindelingen van applicaties als Word, Excel en PowerPoint beschikbaar te stellen zodat derden deze bestanden inclusief alle opmaakinformatie kunnen openen, bewerken en weer opslaan. Dit geldt ook voor informatie over de ‘legacy’ bestandsformaten van oudere versies. Ook belooft Microsoft ondersteuning van het Open Document Format (ODF) versie 1.1 in Office 2007 vanaf eind oktober. Met Office Service Pack 2 is ODF als ‘default’ instelbaar. 

 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Laat de klantenservice je terugbellen!