Loopbaan

Carriere
Mensen met lage digitale vaardigheden hebben vaak geen betaald werk

Mensen met lage digitale vaardigheden hebben vaak geen betaald werk

 CPB koppelde digitale vaardigheden aan arbeidsmarktuitkomsten.

16 februari 2021

 CPB koppelde digitale vaardigheden aan arbeidsmarktuitkomsten.

Mensen met lage digitale vaardigheden hebben relatief vaak geen betaald werk. En als ze werk hebben, hebben ze een relatief laag uurloon. Dat schrijft het Centraal Planbureau op basis van een nieuw samengestelde dataset die digitale vaardigheden koppelt aan arbeidsmarktuitkomsten.

Uit eerder onderzoek bleek al dat ongeveer een kwart van de Nederlanders in de leeftijd van 16 tot 65 jaar het basisniveau van digitale vaardigheden niet haalt. Deze mensen hebben moeite om mail te versturen of internet te gebruiken. Ze vinden het ook lastig om digitale informatie te verwerken. Over het algemeen zijn mensen met lage digitale vaardigheden ouder, gaat het vaker om vrouwen en hebben ze een laag opleidingsniveau. Relatief vaak zijn deze mensen niet in Nederland geboren en hebben ze moeite met lezen en rekenen. 

Het CPB koppelde deze informatie aan data over de arbeidsmarkt. Het blijkt dat de mensen die het basisniveau van digitale vaardigheden niet halen, een significant lager uurloon hebben dan mensen met goede digitale vaardigheden. Ook blijkt dat mensen met lage digitale vaardigheden relatief vaak langdurig geen betaald werk hebben en financieel afhankelijk zijn van een uitkering of een werkende partner.

Zelf actie ondernemen

Het verband tussen digitale vaardigheden en arbeidsmarktpositie kan ook zijn ontstaan doordat mensen met lage digitale vaardigheden onder andere gemiddeld een lagere opleiding hebben en relatief vaak moeite hebben met lezen en rekenen. Daarom corrigeerden de onderzoekers de cijfers op achtergrondkenmerken zoals leeftijd, opleidingsniveau en geletterdheid. Dan nog blijven de conclusies overeind.

De onderzoekers waarschuwen dat er niet per se een causaal verband is en dat de lage digitale vaardigheden ook de oorzaak zijn van de arbeidsmarktpositie. “Het kan namelijk zo zijn dat mensen via hun baan op de hoogte blijven van digitale ontwikkelingen - als je bijvoorbeeld een kantoorbaan hebt, krijg je vaak een werklaptop en werkmobiel van de werkgever. Mensen die geen computer nodig hebben voor hun werk, krijgen deze kans niet en moeten zelf hun digitale vaardigheden oppoetsen”, schrijven de onderzoekers in de samenvatting.

De onderzoekers kunnen niet met zekerheid zeggen of trainingen op het gebied van digitale vaardigheden deze mensen helpen. “We zien dat mensen met lage geletterdheid ook laag scoren op lees- en rekenvaardigheid. Een cursus vereist vaak het lezen en begrijpen van geschreven informatie. Daarom zou voor mensen met lage leesvaardigheden een cursus in digitale vaardigheden een beperkt effect kunnen hebben.” En een training zou ook niet per se tot een hoger uurloon leiden. Zo’n training zou wel van waarde kunnen zijn om mensen met lage digitale vaardigheden betere vooruitzichten op de arbeidsmarkt te kunnen bieden.

Lees meer over
2
Reacties
Kees vissers 28 maart 2021 15:05

Ik ben benieuwd naar wat dit programma kan helpen hierbij.
Welke kansen en mogelijkheden zijn er? Ik denk genoeg gebruikers te kunnen zien.

PeterSr 16 februari 2021 14:22

In mijn tijd als CEO heb ik er steeds voor geijverd dat SDM als basis van alle ICT opdrachten wordt gebruikt, dus simpele en logische routes, geen velden achter velden achter velden, geen turbo taal maar simpel Nederlands, alle veldnamen volgens de in ons bedrijf gebruikte begrippen, enz.

Dat leverde enorme problemen op bij de in- en externe ICT afdelingen, zoveel dat ik zelf de strakke ICT bouwstenen definieerde en deze door bv. Freelance en Fiverr achtige coders liet coderen.

Ik denk dat 100% van de ondertussen soms 20 jaar oude bouwstenen nog steeds onveranderd in gebruik zijn en soms aangevuld met nieuwe UI templates.

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.