Loopbaan

Carriere
Vrouwelijke ontwikkelaar

Meer vrouwen in IT: dit kun je als werkgever doen

Zo krijg en behoud je meer IT-vrouwen op de werkvloer.

© CC0 - Unsplash.com Kelly Sikkema
8 april 2022

Zo krijg en behoud je meer IT-vrouwen op de werkvloer.

Slechts zo’n 16% van de IT’ers was in 2020 vrouw, zo blijkt uit de Monitor Techniekpact. En volgens VHTO expertisecentrum genderdiversiteit in bèta, techniek en IT verlaten vrouwen ook nog eens onnodig vaak het vakgebied. Zonde, want iedere IT’er is hard nodig. Werkgevers kunnen echter stappen nemen om meer vrouwen in de IT te krijgen én te houden.

Het aantal meisjes en vrouwen dat een opleiding in ICT kiest, neemt gelukkig al enige tijd gestaag toe. Maar deze vrouwen blijven lang niet altijd binnen de tech werken, signaleert VHTO in haar whitepaper. Daar zijn een paar redenen voor te benoemen: er heersen nog altijd onbewuste vooroordelen over vrouwen waar zij last van hebben, vrouwen hebben minder vertrouwen in hun eigen kunnen, ze vinden het lastig om hun werk te combineren met hun gezin en ze voelen zich niet thuis in een door mannen gedomineerd bedrijf.

Als de sector meer vrouwen in IT wil houden, is het dus deels ook aan de werkgever om hier actie in te ondernemen, stelt VHTO. En ook onderzoeker Sjiera de Vries van Windesheim, die eerder onderzoek deed naar het behoud van vrouwen in IT, stelt dat werkgevers de handen uit de mouwen moeten steken. “Bedrijven dachten vroeger nog wel dat de omslag naar meer vrouwen in IT vanzelf wel kwam als de vrouwen maar aangenomen werden. Maar dat is niet zo. Je hele bedrijf is vaak opgezet en ingericht voor de werknemers die je altijd al had, en dat zijn de mannen. Dus daar moet wel wat gaan veranderen.”

Volgens De Vries is beeldvorming de grootste belemmering bij het behouden van vrouwen. Zo kunnen mensen toch nog onbewust denken dat IT niet echt iets voor vrouwen is of dat vrouwen hier niet goed in zijn. En die beeldvorming is niet alleen onder mannen aanwezig, maar ook onder vrouwen. “Zolang die beeldvorming nog sterk is bij werknemers in de organisatie, blijf je houden dat vrouwen niet op waarde geschat worden, zich niet kunnen ontplooien en zich buitengesloten blijven voelen. Maar je kunt als directie wel aan de beeldvorming en de werkplek van vrouwen werken, al is het alleen maar om te zorgen voor voorzieningen, door voorbeeldgedrag te vertonen en door het erover te hebben hoe belangrijk dit is.”

Vier actiepunten voor werkgevers

Simpelweg meer vrouwen aannemen en hopen dat ze blijven, is dus niet voldoende om vrouwen in de IT te houden. Maar wat kunnen werkgevers dan wel doen? VHTO beschrijft in haar whitepaper vier actiepunten. Zo worden werkgevers geadviseerd genderbias op de werkvloer zichtbaar maken, bespreken en aan te pakken, bijvoorbeeld via een genderbiastraining voor alle werknemers en ook mannen te betrekken om de werkomgeving genderinclusiever te maken middels een werkgroep met vrouwen én mannen. Ook kunnen werkgevers vrouwen actiever gaan benaderen voor een vacature en kritisch te kijken naar de manier van beoordelen.

Een tweede actiepunt is om vrouwen te ondersteunen bij het krijgen van meer zelfvertrouwen. Dat kan onder meer door een vrouwennetwerk op te zetten, waar zij ervaringen uit kunnen wisselen en elkaar kunnen mentoren en ondersteunen. Daarnaast wordt aangeraden vrouwen meer naar voren te schuiven als spreker bij interne en externe evenementen of in beelden op de website, zodat duidelijk wordt dat er ook andere vrouwen zijn die in technische rollen werken.

Ook belangrijk is dat er aandacht besteed wordt aan een inclusieve werkcultuur waarin iedereen zich thuisvoelt, dus ook vrouwen. Zorg als werkgever dus voor voldoende mogelijkheden om ongewenst of onplezierig gedrag te melden en wees bewust van de inrichting van de werkomgeving. Dus hang geen seksueel getinte foto’s of kalenders op, of alleen maar posters van actiefilms.

Tot slot wordt geadviseerd om werknemers te ondersteunen bij een meer eerlijke verdeling van de zorg voor kinderen. Volgens de Emancipatiemonitor 2020 van het Sociaal en Cultureel Planbureau neemt de vrouw namelijk nog altijd meer zorg voor de kinderen op zich dan de man. VHTO adviseert werkgevers dan ook om na te denken over flexibel werken of deeltijdmogelijkheden, zowel voor mannen als vrouwen. Dan kunnen de zorg- en werktaken beter gecombineerd worden en worden dus ook meer IT’ers aangetrokken.

Geen 50/50-verhouding

Werkgevers krijgen van De Vries bovendien het advies om geen 50/50-verhouding na te streven, omdat er simpelweg nog niet zoveel vrouwen in de gehele IT-sector werken. “Dan zit je te kannibaliseren van andere bedrijven. Bovendien is dat niet haalbaar”, legt ze uit. Een beter streven is volgens haar om een vergelijkbaar percentage vrouwen op de werkvloer te krijgen als dat er op de opleidingen zit. “En probeer eraan bij te dragen dat er meer vrouwen naar die opleidingen komen, bijvoorbeeld met Girls’ Day.”

Maar voor er écht heel veel meer vrouwen in IT gaan werken, zijn we nog wel weer enige tijd verder, verwacht De Vries. “Het duurt lang voor je een kentering gaat zien. Natuurlijk kunnen dingen soms opeens heel snel gaan, dus zeker weten doen we niet. Maar waarschijnlijk zal het nog wel een tijdje duren voor de IT-arbeidsmarkt écht inclusief is en alles loopt zoals we het willen, maar als we met ons allen ons best doen om de IT ook voor vrouwen aantrekkelijk te maken, kunnen we het proces wel versnellen.”

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.