Beheer

Security
security

'Meer kans op cybercrime dan op griep'

Nederlanders verwachten cybercrimeslachtoffer te worden.

© CC0 - Pixabay methodshop
3 april 2019

Nederlanders verwachten cybercrimeslachtoffer te worden.

Nederlandse consumenten maken zich zorgen over hun online-privacy, de bescherming van hun gegevens door derden, en over cybercrime. Niet zonder reden: bijna 6 miljoen Nederlandse consumenten zijn wel eens slachtoffer geworden van cybercrime, meldt Symantec. Meer dan de helft van de respondenten in een peiling onder consumenten gelooft dat de kans dat net zoveel of meer kans lopen om cybercrimeslachtoffer te worden dan de kans dat ze griep krijgen.

Securityleverancier Symantec meldt dat 5,8 miljoen Nederlanders slachtoffer zijn geworden van cybercriminaliteit (42 procent). In het vandaag verschijnende Norton LifeLock Cyber Safety Insights Report valt te lezen dat in de afgelopen twaalf maanden meer dan 3 miljoen Nederlandse consumenten (24 procent) door cybercriminaliteit zijn getroffen. Twee derde van de bevraagde 1003 respondenten verwacht dat zij in ergens in de komende twaalf maanden slachtoffer worden van cybercrime. In het persbericht merkt Symantec nog op dat 57 procent van de consumenten zelfs gelooft dat de kans dat zij slachtoffer van cybercriminaliteit worden even groot of zelfs groter is dan de kans om griep te krijgen.

107 euro per Nederlander

De verliezen als gevolg van cybercriminaliteit voor consumenten bedroegen in het afgelopen jaar naar schatting 349,1 miljoen euro, rekent de securityleverancier voor. Bovenop dat bedrag komt nog eens 14,4 miljoen euro aan totale kosten voor de afhandeling van problemen ontstaan door beveiligingsincidenten. Omgerekend komt dat neer op een verlies van 107 euro per Nederlander. Het oplossen van deze problemen kostte volgens Symantec gemiddeld 4,4 uur. Bijna een derde van de consumenten is een week of langer bezig geweest met het oplossen van problemen als gevolg van securityschendingen.

Naast deze beveiligingsbevindingen heeft Symantec in het onderzoek, in oktober uitgevoerd door The Harris Poll, ook online-privacy, social media en databescherming bekeken. Meer dan de helft van de Nederlandse consumenten (54 procent) maakt zich meer zorgen om hun persoonlijke privacy dan ooit tevoren. Ze zien bescherming van hun data als een recht, niet als een voorrecht. Voor de invulling van dat recht hebben consumenten echter weinig tot geen vertrouwen in sociale media. Ook hebben ze zelf geen geld over voor databescherming door derden.

Gratis, en toch delen

De meeste Nederlandse consumenten willen organisaties niet betalen om de bescherming van hun persoonlijke gegevens te waarborgen. Dit geldt vooral voor sociale mediabedrijven: 83 procent van de consumenten geeft aan niet bereid te zijn om aanbieders van sociale media te betalen om de eigen privacy te waarborgen, vergeleken met 81 procent voor retailers, 69 procent voor zorginstellingen en 69 procent voor financiële instellingen. Desondanks zijn Nederlanders voorstander van het delen van gegevens.

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.