Loopbaan

Carriere
klas

Meer interesse voor ICT-profiel in VMBO

ICT-route voor derde en vierde klas juist minder in trek.

© Liesbeth Dingemans
5 juli 2018

ICT-route voor derde en vierde klas juist minder in trek.

Steeds meer leerlingen in het VMBO kiezen voor het profiel Media, Vormgeving en ICT (MVI). Tegelijkertijd is de ICT-route in het derde en vierde leerjaar binnen de opleiding VMBO Kader en Basis minder in trek.

Dat blijkt uit cijfers die onlangs zijn gepubliceerd in de Techniekpactmonitor. In mei 2013 werd het Nationaal Techniekpact gesloten. Dit pact is door ruim 60 partijen uit het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid ondertekend met als doel het verbeteren van de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector en daarmee het tekort aan technisch personeel terugdringen.

Nu, vijf jaar verder, wordt in de eerder genoemde monitor de balans opgemaakt van wat er tot nu toe is bereikt. Als er wordt ingezoomd op cijfers voor ICT-vakken en -profielen in het VMBO vallen er twee dingen op:

  • De VMBO-ICT route - een route voor de opleiding Kader en Basis in de derde en vierde klas – is fors minder populair geworden. Waren er in 2016 nog 1943 leerlingen die kozen voor deze keuzerichting, dit jaar zijn dat er nog maar 597.
    De VMBO-ICT route wordt afgesloten met een examen. Hier komt het Office-pakket van Microsoft ruim aan bod (Word, Excel, Powerpoint, Access). Maar ook andere pakketten zoals Adobe, Prezi, Google Applicaties en Moviemaker komen aan bod. Daarnaast is er aandacht voor websites maken,  digiveiligheid en sociale media.
  • Het profiel Media, Vormgeving en ICT (MVI) is wel meer in trek ten opzichte van de jaren ervoor. In 2017 gaat het om 2915 leerlingen, terwijl dit er in 2016 nog 2172 waren en in 2015 1681. Een leerling die het profiel volgt moet, naast de verplichte vakken, examen doen in wiskunde en Nask 1. Vaste modules zijn onder meer audiovisuele vormgeving en productie, 2D en 3Dvormgeving en – productie, ICT, Interactieve vormgeving en -productie. Daarnaast zijn er de keuzevakken 3D-vormgeving en -realisatie, idee-ontwikkeling, netwerkbeheer, printmediaproductie, tekenen, schilderen en illustreren, game-design, fotografie, licht, geluid en decor, applicatieontwikkeling, digitale beveiliging, sign, vormgeven en typografie.

Vorige maand werd bekend dat VMBO-scholen in 2018-2019 meer geld krijgen voor leerlingen met een technisch profiel, maar dat er voorlopig geen extra geld vrijkomt voor het profiel ‘Media, vormgeving en ICT’. “Dit profiel deelt in deze fase nog niet mee in de middelen, omdat dit profielen al hoger bekostigd wordt en ook niet zo’n grote inhaalslag te maken heeft”, schrijft minister Slob in zijn brief aan de Tweede Kamer.

Kwaliteit onderwijs staat onder druk

Minister Slob wil met de extra investering het techniekonderwijs stimuleren. In zijn brief wijst de minister erop dat de vraag naar goed opgeleid technisch personeel stijgt, maar dat steeds minder leerlingen kiezen voor een technische VMBO-richting. Ook staat de kwaliteit van de opleidingen onder druk door een dreigend docententekort.

Het techniekaanbod moet in 2024 landelijk dekkend en toekomstbestendig zijn. Scholen moeten daarvoor regionaal gaan samenwerken met elkaar en het bedrijfsleven. Als ze voor 1 april 2019 een goed plan indienen, kunnen ze ook extra geld krijgen voor de periode vanaf 2020. Volgens Aïcha Lubbinge, woordvoerder van minister Slob, wil het ministerie niet voorschrijven over welke vakken en profielen de ingediende plannen moeten gaan. “Maar ICT valt hier uiteraard ook onder, dus als er goede plannen zijn voor na 2019: dien ze vooral in!”

De arbeidsmarkt staat te springen om goed geschoold technisch personeel en dat geldt zeker ook voor ICT’ers. Al hebben ICT’ers op mbo-niveau minder goede arbeidsmarktperspectieven en wordt er momenteel achter de schermen hard gesleuteld aan het curriculum van de mbo-ICT-opleidingen. Er is de laatste tijd veel kritiek geuit op het mbo-ICT-onderwijs.

Lees meer over
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.