Loopbaan

Carriere
studenten

Meer ICT-studenten, maar nog altijd te weinig

Extra aanbod nieuwe ICT’ers blijft achter bij vraag.

25 juni 2019

Extra aanbod nieuwe ICT’ers blijft achter bij vraag.

In 2018 kwamen er 24.572 nieuwe ICT-studenten bij in Nederland. Dat valt op te maken uit nieuwe data van pr-eDICT, het Expertisecentrum Digitalisering ICT van opleidingsfonds CA-ICT.

In pr-eDICT wordt data van respectievelijk CBS, DUO, Jobdigger en LinkedIn verzameld en geanalyseerd. Het gaat hierbij om data over onderwijs, doorstroom van onderwijs naar de arbeidsmarkt en vacatures.

Uit de data blijkt dus dat het aantal nieuwe ICT-studenten in 2018 opnieuw in de lift zat. Het gaat om 8.842 nieuwe hbo-ICT-studenten, 7.260 net gestarte mbo-ICT-studenten en nog eens 4.471 wo-bachelor ICT-studenten en 3.999 wo-master ICT-studenten. Dat blijkt uit gegevens van DUO die pr-eDICT heeft geanalyseerd en heeft afgezet tegen het aantal ICT-banen en nieuwe vacatures.

Meer ICT-studenten nodig

“Het gaat om een groei van 1.221 nieuwe ICT-studenten. Dat is 5,2% meer dan vorig jaar. Maar het aantal ICT-vacatures nam in 2018 toe met 13% en het aantal ICT-banen steeg in die periode met 9%. Er zijn dus nog altijd te weinig ICT-studenten, zowel in het mbo, hbo als wo”, licht Louis Spaninks van CA-ICT toe.

In onderstaande grafiek is goed te zien dat de absolute instroom van studenten in het ICT-onderwijs sinds 2007 fors is toegenomen. Wel valt op dat de groei het afgelopen jaar iets is afgevlakt:


Bron: DUO

Het aantal nieuwe ICT-studenten is in de afgelopen 11 jaar veel harder toegenomen dan het totaal aantal nieuwe studenten. In onderstaande grafiek laat de groene lijn de ontwikkeling zien van het aantal ICT-studenten (mbo, hbo en wo) en de rode lijn geeft de ontwikkeling weer van het totaal aantal studenten:

Minder hbo-ICT-studenten in 2018

In het hbo komt de index voor de groei van het aantal nieuwe ICT-studenten uit op 186 punten (2007 is geïndexeerd op 100), tegen 111 punten voor hbo landelijk. Wel was er in 2018 sprake van een lichte afname van het aantal nieuwe hbo-ICT-studenten t.o.v. 2017.

Studie mbo-ICT erg in trek

In het mbo was er sinds 2007 een aantal jaren achter elkaar sprake van een krimp van het aantal nieuwe ICT-studenten, maar de afgelopen jaren is een ICT-studie onder mbo’ers weer erg in trek:

Ook het aantal nieuwe ICT-studenten op academisch niveau zit al een tijdje in de lift, zowel bij de bachelors als masters:

Meer ICT-diploma’s verstrekt

Ook het aantal gediplomeerden is de afgelopen jaren gestegen: in 2018 ging het om 15.112 nieuwe ICT-diploma’s, in 2007 waren dat er nog 10.374. Het aantal nieuwe ICT-gediplomeerden daalde in het mbo in 2018 van 6.808 naar 6.077. In het hbo steeg het aantal ICT-gediplomeerden juist van 4.064 naar 4.325. Het aantal ICT-gediplomeerden met een wo bachelor steeg in 2018 van 1.589 naar 1.825 en voor de masters was er een toename van 2.459 naar 2.885 diploma’s.

Op zich dus allemaal gunstige ontwikkelingen. Maar…. De vraag naar ICT’ers neemt nog veel harder toe. Eind vorig jaar telde ons land volgens het CBS 477.000 ICT’ers. Hierbij ging het om 397.000 mannen en slechts 80.000 vrouwen. Verder blijkt dat het aantal ICT-vacatures in 2018 verder is toegenomen en ook in 2019 is de verwachting dat de vraag naar ICT’ers verder aantrekt. Volgens Spaninks gaan we in 2019 naar een nieuwe mijlpaal van 500.000 ICT-banen in Nederland. “Dus je kunt wel zeggen dat digitalisering kansen biedt! We hebben dus dringend behoefte aan meer aanwas van nieuwe ICT’ers.”

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.