‘Meer aandacht voor infrastructuur voor onderzoek’

9 oktober 2009

Grote projecten zijn nu voor een belangrijk deel afhankelijk van financiering uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES), dat wordt gevuld met de opbrengsten uit de aardgaswinning in Nederland. Omdat de vulling van dat fonds fluctueert met de prijzen op de wereldoliemarkt, is het budget voor de honorering van FES-subsidieaanvragen steeds hoogst onzeker.

Daarnaast komt financiering uit de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). “Er is te veel sprake van een ‘sprokkelcultuur’”, concludeert CDA-parlementariër Cisca Joldersma. Zij pleit voor een fonds waarmee over langere termijn voor wetenschappers duidelijk wordt over welke faciliteiten zij kunnen beschikken. Halbe Zijlstra van de VVD stelt voor de meerjarige subsidie voor de bouw van windmolens ter beschikking te stellen van het onderzoek. De investering van FES-gelden zou beter passen bij de investeringen in alternatieve energiebronnen.

Bovendien is er kritiek op de beoordelingssystematiek die de overheid hanteert. Nu buigt de wetenschappelijkonderzoeksorganisatie NWO zich over de inhoud van de voorstellen en het Cultureel Planbureau (CPB) beoordeelt de maatschappelijke baten van de investering.

In de laatste ronde werden drie grote programma’s, waaronder die voor ICT, in de laatste fase afgewezen door het CPB. PvdA-parlementariër Marianne Besselink: “Het heeft er alle schijn van dat de afwijzing te maken heeft met hoe de aanvragen zijn opgeschreven. Het is niet efficiënt wanneer zo’n conclusie wordt getrokken nadat onderzoekers en NWO daar maandenlang aan hebben gewerkt.” Zij pleit voor meer interactie tussen beide beoordelingsprocessen zodat al in eerder stadium de haalbaarheid van projecten duidelijk wordt.

Plasterk wees op de verantwoordelijkheid van Economische Zaken (EZ) bij de verdeling van de FES-gelden. Minister Maria van der Hoeven van EZ is bezig met een evaluatie van de toekenning.

 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Neem contact met ons op!