Logica verslikt zich in belastingsysteem

3 september 2010

Het systeem, TAX-i genoemd, had vanaf begin 2009 in gebruik moeten komen. Toen dat niet lukte, zou de uitrol begin 2010 starten. Ook dat was een te zware opgave. “Maar het ziet er nu positief uit”, zei directeur Joris van Enst van Het Waterschapshuis in maart in dit blad. “Als ik goed geïnformeerd ben, wordt het in principe 1 juli opgeleverd.” Software en documentatie zouden tussen januari en juli in zes incrementen beschikbaar komen. De laatste levering, gepland voor 18 juni en goed voor 17 procent van de functionaliteit, betrof een module voor dienstverlening aan gemeenten, waarmee waterschappen de heffing en inning van lokale belasting kunnen verzorgen. Maar eind juni ontving Logica een ingebrekestelling. TAX-i moet overigens ook diensten aan waterleidingbedrijven (drinkwaterfacturatie) faciliteren.

TAX-i heeft drie onderdelen: Universeel Belasting Systeem (UBS), Enterprise Service Bus (ESB) en Overheidsdatabase (ODB). Die laatste kwam in beeld na mislukking van een plan voor een Waterschapsdatabase, die Logica ook een ingebrekestelling opleverde en waarna ‘juridische rust’ werd afgesproken tot het eind van het project. Ook nu is de database, die een bredere ambitie moet waarmaken, knelpunt. “Logica heeft zich verslikt in de moeilijkheidsgraad van het product”, aldus Het Waterschapshuis in het verslag van een bijeenkomst, waarin het waterschappen informeerde. Dat verslag leert ook dat ODB ‘op dit moment ontwikkeld [is] tegen belastingen aan’. Bredere inzet vergt nieuwe investeringen.

In een gesprek met Logica’s CEO Green heeft deze volgens genoemd verslag laten weten dat ‘Logica bereid is om het product op te leveren maar wel zoekt naar mogelijkheden om zijn verliezen te dekken.’ Naast ‘beheer en onderhoud’ en ‘omzet komende jaren’ zou dat met ‘meerwerk’ moeten. “Logica beweert dat het product complexer is dan verwacht, dit brengt veel meerwerk met zich mee en daardoor zal de beheerfase fors duurder worden”, aldus het verslag. Het Waterschapshuis stelt dat het niet om meerwerk heeft gevraagd. Wat gebouwd wordt, wijkt, ook volgens een externe audit, niet wezenlijk af van het bestek.

Lococensus, belastingkantoor van vijf waterschappen en in fusie met Tricijn (drie waterschappen), zou een van de twee eerste gebruikers zijn. Voor extra kosten voor langer gebruik van het bestaande systeem heeft het een claim bij Het Waterschapshuis neergelegd. Ook een aantal afzonderlijke waterschappen claimen schade bij de organisatie.

Plaatsvervangend directeur Piet Reijers van Het Waterschapshuis wil daar niet op ingaan. Ook blijft een toelichting op de problemen uit. Bij afwezigheid van directeur Van Enst laat hij slechts weten: “Het streven vanuit de waterschappen is om het project, met als basis de bestaande contracten, alsnog tot een goed einde te brengen. Logica geeft aan dat ze daartoe in staat is. Het Waterschapshuis en Logica zijn in overleg over de ontstane situatie.” Reijers wil daarom ‘op dit moment geen verdere mededelingen’ doen, behalve dat hij ervan uitgaat ‘dat we de komende maanden met positieve berichten naar buiten kunnen komen.’ Ook Logica wil alleen kwijt dat het goed zal komen.

De programmabegroting van Het Waterschapshuis (gedateerd: juli) stelt intussen: “Indien het systeem (inclusief de ODB) er niet gaat komen betekent dat voor de waterschappen een miljoenen schade en imagoschade op het gebied van een moderne samenwerkende overheid. […] Op het moment van maken van deze begroting worden de kosten voor stoppen ingeschat op 9 miljoen euro eenmalig en 200.000 structureel per jaar i.v.m. aanwezige formatie binnen Het Waterschapshuis.”

 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Neem contact met ons op!