Linux­weerklank bij overheid geeft Microsoft PR­kopzorgen

7 augustus 2003
Trots laat Wilfried Grommen, general manager business strategies EMEA, een lijst zien van overheden die recent hebben gekozen voor Microsoft­software. Veel Oost­ Europese overheden, maar ook West­Europese ministeries en instellingen, kiezen voor de softwaregigant. Ook via persberichten spreekt Microsoft de laatste tijd zijn trots uit over gewonnen overheidscontracten. Kennelijk vindt het bedrijf het nodig zich op de overheidsmarkt als levensvatbare leverancier te positioneren, terwijl daarover op de bedrijfsmarkt absoluut geen discussie nodig is.
Wat Microsoft nu echt hoofdpijn bezorgt is Linux. Dat besturingssysteem en andere open­sourcesoftware (OSS) zijn de afgelopen jaren een groeiend probleem geworden voor Microsoft. Bedrijven hebben hier en daar voor open­ source­alternatieven voor Windows en Office gekozen, vaak zonder daar al te veel ruchtbaarheid aan te geven. Maar het afgelopen jaar meldt de ene na de andere nationale en lokale overheid voortaan bij voorkeur open­sourcesoftware te gaan gebruiken, zonder overigens al te specifiek te worden over de invulling van dat streven.
Echt zenuwachtig lijkt Microsoft geworden van het roemruchte besluit van de stad München maar liefst 14 duizend werkplekken te voorzien van Linux, in combinatie met een open­sourcevariant op Office. Het gaat dus niet om de gebruikelijke handvol file­ en printservers, maar om een grote hoeveelheid desktopsoftware, een markt waar Microsoft absoluut alleenheerser is.
Het Duitse adviesbureau Unilog was door de Münchense gemeenteraad gevraagd om een grondig advies over de upgrade van de Windows NT/Office ‘97­desktops. In zijn rapport stelt Unilog dat er een strategische keus gemaakt moet worden tussen twee clientconfiguraties. Windows XP/Office XP is een veilige keuze en biedt kostenvoordelen op de kortere termijn; de Linux/OpenOffice/VMWare­oplossing is iets duurder, maar biedt kwalitatief­strategische voordelen op de langere termijn, zoals meer flexibiliteit in het inrichten van de pc’s naar eigen inzicht en meer langetermijnzicht op de financiële gevolgen. De gemeenteraad verkoos eind mei het aanbod van SuSe en IBM boven dat dan Microsoft, hoewel CEO Steve Ballmer op het laatste moment nog de prijs verlaagd had naar 23,7 miljoen, terwijl SuSe en IBM op 35,7 miljoen dollar bleven steken. Raadslid Christine Strobl zei daarover tegenover het dagblad USA Today: "Hoe meer Microsoft van de prijs aftrok, hoe meer het onderstreepte dat het bedrijf kan ­ en steeds heeft kúnnen ­ vragen wat het wil."

Argumenten
Een tik op de neus is ‘München’ zeker te noemen, dat ontkent ook Wilfried Grommen niet. Hij meent echter dat Microsoft in de meeste vergelijkingen glansrijker uit de bus zal komen. Hij somt de argumenten nog maar eens op. Allereerst is er de ‘total cost of ownership’ (TCO). "Men zegt makkelijk ‘het is gratis’, als het om open­sourcesoftware gaat, maar wij hebben empirisch bewijs, bijvoorbeeld bij de Finse overheid, dat dat niet zo is. Licentiekosten zijn uiteindelijk maar 10 procent van de kosten. Het gaat om onderhoudbaarheid en training."
Veiligheid is bij overheden ook een zwaarwegend punt. "Wij hebben duidelijk vooruitgang gemaakt met de investeringen in onze veiligheidscultuur. En het gaat niet alleen om de kernel, maar ook over het VPN, en zaken als ‘single sign­on’." Dat Windows nogal bekend blijft staan om zijn beveiligingslekken, is niet helemaal vreemd, vindt hij. "Hackers vallen nu eenmaal het belangrijkste besturingssysteem aan."
IT­professionals, ontwikkelaars en kenniswerkers zullen bij Microsoft meer profiteren van innovatie dan met een stelsel van OSS­producten, is Grommens volgende argument.
En dan is er nog de spraakverwarring over open standaarden. "We treffen bij overheden veel beleidsdocumenten aan die simpelweg ‘open source’ en ‘open standaarden’ op één lijn stellen. Maar met open standaarden lopen we echt niet achter.Wij werken samen met IBM en BEA op dat gebied." Als laatste argument voor overheden om toch Microsoft te kiezen, noemt Grommen nog het ruimere keuzeaanbod.

Shared Source
Die opsomming van argumenten is niet nieuw. Maar Microsoft doet meer. Het geeft nationale overheden sinds januari de mogelijkheid de Windows­broncode in te zien, via zijn Government Security Program. Daarmee moet de OS­gemeenschap een belangrijk argument uit handen geslagen worden. "Veel organisaties vinden het belangrijk broncode te kunnen zien en aanpassen", zegt Jason Matusow, verantwoordelijk voor het shared­sourceprogramma van Microsoft. "Als je dan kijkt hoeveel er écht met broncode werken, blijkt dat minder dan een procent te zijn, zeker bij kleinere omgevingen." Matusow stelt dat het vertrouwen dat bedrijven en organisaties in Linux hebben vanwege de mogelijke controle op de broncode, dus evengoed van toepassing kan zijn op Windows.
"Overheden kunnen de code bekijken, maar niet wijzigen. Dat is geen open source, daarom noemen wij het shared source. Het voordeel is dat ontwikkelaars van maatwerktoepassingen de API’s en alles erachter kunnen bekijken. Ook het streven naar veiligheid is vaak een reden de code te willen inzien." Het willen aanpassen van broncode is sowieso geen gezond streven, vindt Matusow. "Eén van onze grootste zorgen is de integriteit van het besturingssysteem. En als je een supportcontract hebt met Red Hat, SuSe of IBM, dan is er net zo goed vastgelegd dat je de broncode niet mag aanpassen. Dat heeft niets met ‘open’ te maken, maar met SLA’s."
Negen landen hebben inmiddels ingetekend voor de (gratis) GSP­licentie; met 35 landen wordt erover onderhandeld. Maar op beslissingen van lokale overheden zal dat weinig invloed hebben. Mark Lange, ‘government policy manager’ van Microsoft, preekt nuchterheid: "Steden als München kunnen dit soort beslissingen nemen. Zolang die keus maar op neutrale gronden wordt gemaakt en niet op basis van een mandaat ‘gij zult OSS gebruiken’, kunnen wij daarmee leven."
 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Neem contact met ons op!