Beheer

Storage

Legacy-IT hindert vooruitgang

9 februari 2016
Slechts 13% van de IT-professionals is van mening dat de huidige IT-architectuur voldoet aan de actuele eisen van de markt. IT-legacy en de complexiteit van dagelijks beheer worden aangemerkt als de belangrijkste barrières om innovatie te bewerkstelligen.

Dat blijkt uit de in opdracht van IT-leverancier Nutanix uitgevoerde 'Benchmark toekomstbestendigheid van IT-architecturen'. Het bedrijf, dat zichzelf typeert als 'leverancier van invisible infrastructure voor next generation enterprise computing', liet IT-professionals bij een kleine 200 organisaties in de Benelux bevragen. De opgetekende antwoorden laten zien dat bedrijven en directies IT hoog waarderen als een middel in hun strijd met concurrenten.

42% van de respondenten geeft aan dat IT een grote rol speelt voor de concurrentiekracht. Slechts 16% antwoordde ‘geen/nauwelijks een rol’. 39% ziet de overstap naar een nieuwe IT-infrastructuur als een belangrijke strategische beslissing.

Organisaties lijken daarmee duidelijk het belang van IT te erkennen. Toch wordt relatief weinig van de innovatiekracht van IT gebruikgemaakt. Slechts 13% van de respondenten geeft aan dat hun IT-architectuur voldoet aan de actuele eisen en behoeften vanuit de markt.

Beheer

Bij meer dan de helft van de bevraagde organisaties wordt nog geen 10% van het IT-budget besteed aan innovatie. Het IT-budget gaat over het algemeen op aan het onderhouden, ondersteunen en uitbreiden van bestaande IT-infrastructuren. Legacy-systemen en -applicaties die het integreren, ontsluiten en opschalen van systemen moeilijk maken, worden door 55% van de respondenten aangemerkt als een belangrijke oorzaak voor het onvermogen om in te spelen op wensen van de business. 47% van de respondenten gaf bovendien aan dat de complexiteit van het beheer een belangrijke bottleneck is. De inflexibiliteit van IT-systemen lijkt daarmee de innovatiekracht van organisaties in belangrijke mate te beperken, concludeert Nutanix.

Gelaagdheid

Flexibiliseren van IT-infrastructuur wordt door 55% van de respondenten aangemerkt als een belangrijke maatregel om wensen van de directie te verwezenlijken. Daarnaast blijkt vanuit businessperspectief wendbaarheid (53% van de respondenten) een belangrijkst motivatie te zijn om voor een nieuwe IT-architectuur te kiezen.

“Dit onderzoek laat duidelijk zien dat de klassieke, gelaagde IT-infrastructuur, met een duidelijk scheiding tussen storage, server en virtualisatie, niet goed meer past bij de dynamische IT-behoeften van deze tijd,” zegt Nutanix' regional director Northern Europe, Patrick van de Werken.

Nutanix liet de het benchmarkonderzoek uitvoeren door bureau Prospex. In totaal zijn 'een kleine 200' organisaties in de Benelux benaderd uit verschillende sectoren, als overheid, onderwijs, gezondheidszorg, dienstverlening, productie, financiële instellingen, transport en logistiek en retail.


Lees meer over
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.