Innovatie & Strategie

Zakelijke software
hacking the mainframe

Legacy en innovatie komen bij elkaar

Legacy-software is niets om je voor te schamen, maar wel iets om uit te faseren. Een nieuwe aanpak.

© CC BY 2.0 - Flickr Sam Beebe
16 november 2017

Legacy-software is niets om je voor te schamen, maar wel iets om uit te faseren. Een nieuwe aanpak.

Agile ontwikkelen is de legacy van de toekomst. Door innovatie te koppelen aan de legacyuitdagingen ontstaat digitale wendbaarheid en voorkom je dat opnieuw zo’n erfenis ontstaat.

Dit is precies de drive van de recentelijk opgerichte stichting Legacy Innovation Alliance (LIA), een samenwerkingsverband van overheid, bedrijfsleven en wetenschappers. Legacy is een fenomeen dat de Nederlandse samenleving heel veel geld kost.

“We zien allerlei ontwikkelingen die innovatie in de weg staan”, zegt Chris Hazenberg, medebestuurder van de LIA. Bij de overheid en het bedrijfsleven draait nog veel software die is ontwikkeld met al lang in onbruik geraakte talen en methodieken. De mensen die het hebben gebouwd, zijn vaak al met pensioen en nieuwe aanwas wil zich niet meer verdiepen in de oude programma’s. “In de media worden de problemen van de publieke markt breder uitgemeten dan bij private partijen. Maar ook daar bestaat een wereld aan legacy die verantwoorde vernieuwing in de weg staat.”

Hazenberg wil weg van de perceptie dat legacy iets is waar je je als organisatie voor moet schamen. Uiteindelijk is het zeer goede software gebleken die jarenlang precies deed waar hij voor bedoeld was. De Legacy Innovation Alliance vraagt aandacht voor digitale wendbaarheid. “Dat geldt niet alleen voor de software, maar voor de hele organisatie, de processen, de software, het government, en ook voor de mensen die bij een organisatie werken. Zorg dat je goed opgeleid blijft.”

“Als je agile gaat ontwikkelen, moet je je dus realiseren dat ook dat weer gaat veranderen. Dat het ook moet kúnnen veranderen. Agile ontwikkelen lijkt nu inderdaad heel mooi. Het is relatief nieuw en je kunt heel snel ontwikkelen. Je moet echter ook zorgen dat je dat op termijn weer kan. Dat je wendbaar genoeg bent om te kunnen omgaan met nieuwe functionaliteiten, nieuwe personen en nieuwe kennis.” Hazenberg constateert dat veel van de innovatie die nu plaatsvindt, deeloplossingen betreft waarmee organisaties even succesvol kunnen zijn. “Met die tijdelijkheid is niks mis. De vraag is hoe je daar anders mee kunt omgaan. Dat is niet door voortdurend terug te vallen op traditionele marktverhoudingen van vraag en aanbod. Je moet kijken hoe je die verhoudingen kunt overstijgen.” De stichting Legacy Innovation Alliance wil daarin een rol spelen door het organiseren van innovatieve samenwerking en de inzet van de juiste expertises die bij de vraag- en aanbodzijde en in de wetenschap aanwezig zijn. Hazenberg: “Het verbinden van innovatie en legacy is vooral een organisatorisch vraagstuk.”

Hein Hendriks, eveneens bestuurslid van de Legacy Innovation Alliance, legt uit dat het onderwerp legacy en innovatie langs een aantal assen is op te delen. Zo is er de as technologie en de as risico assessment, maar ook de as human capital. “Wat zijn goede programmeurs? Wat is goede softwareontwikkeling? Hoe gaan we om met de skills die nodig zijn? Wat zijn de skills van de programmeurs van tegenwoordig ten opzichte van die van vroeger? Welke vaardigheden en kennis heb je nodig?”

Dutch digital data

De Legacy Innovation Alliance is voortgekomen uit het overheidsinitiatief Dutch Digital Delta (DDD). In de gesprekken over de vraag hoe de overheid en het bedrijfsleven samen de ICT-innovatie kunnen stimuleren – de opdracht van DDD – kwamen ook de uitdagingen naar voren. Het omgaan met legacy is er een van. Er is nog veel verouderde software bij publieke en private organisaties aanwezig. Het onderhoud daaraan kost de Nederlandse samenleving veel geld en remt de innovatie. De overheid stimuleert het initiatief van de Legacy Innovation Alliance, maar verwacht dat de markt zelf het probleem van softwarekwaliteit oppakt. De eerste gesprekken met Ad Kroft, programmamanager van Dutch Digital Delta, over de aanpak vonden eind 2016 plaats. Na het uitwerken van de plannen ging de Legacy

De labs gaan dingen bouwen
waar de markt om vraagt

Het is de bedoeling ‘labs’ te organiseren waarbinnen kennisuitwisseling en marktgerichte productontwikkeling een plek krijgt. Aanvankelijk vormen deze ‘labs’ onderdeel van de alliance. Waar mogelijk moeten ze als een zelfstandige juridische entiteit gaan functioneren en zichzelf bedruipen. De inkomsten komen dan uit de bijdragen van de deelnemers en de innovatieve concepten die uit het werk voortkomen. “We willen dingen bouwen waar de markt om vraagt. Het heeft geen zin een overkoepelende universiteit te worden. Wanneer het lab Risk Assessment een tool voor risicoanalyse ontwikkelt, moet die ook meerwaarde voor de partners bieden.”

Heel lang is legacy beschouwd als achteromkijken en dat wil niemand

Hazenberg is niet bang dat de labs praatclubs worden. Tijdens de eerste bijeenkomsten bleek er een groot enthousiasme om aan de slag te gaan. “Het probleem is dat er kennis zit bij verschillende partijen, maar dat die door de huidige marktverhoudingen niet bij elkaar komen.” Gedurende de bijeenkomst met ICT-dienstverleners buitelden de deelnemers al over elkaar heen met ideeën en voornemens om gelijk samen wat te gaan bouwen. Hendriks: “Toen hebben wij ze moeten afremmen. We zeiden toen ‘Laten we eerst even met de wetenschap en ICT-gebruikers gaan praten.’”

Verbindende laag creëren

Problemen met concurrentiegevoeligheid of mededinging verwachten Hazenberg en Hendriks ook niet snel. Het doel is boven de huidige praktijk uit te stijgen en een verbindende laag te creëren. Hazenberg: “Wij gaan de huidige inkooppraktijken niet veranderen. Wij faciliteren extra waarde bovenop bestaande businessmodellen en bestaande businessvragen.”
Partners committeren zich door een periodieke bijdrage te leveren aan de bedrijfsvoering van de alliantie. Met dat geld trekt de alliantie weer meer deelnemers aan om nieuwe labs op te zetten en te faciliteren.

Hazenberg: “Heel lang is legacy beschouwd als achteromkijken en dat wil niemand. Juist in IT wil je vooruitkijken. Ik denk dat we met de alliance ervoor kunnen zorgen dat legacy ook bijdraagt aan de innovatie. We zeggen niet ‘wat stom dat je allemaal van die oude meuk hebt staan en we gaan eens kijken hoe we dat snel weg kunnen gooien’. Nee, de insteek is te zorgen dat je een mooie toekomst tegemoet gaat. Je ziet dat als we die innovatie erbij halen er deuren opengaan en het een veel leuker gesprek wordt. Het werken aan perspectief is boeiend.”

Interessant? Lees meer over de omgang met legacy

Jurgen Vinju, hoogleraar Model Driven Software Engineering, vergelijkt legacy met archeologische vondsten waar, met gedegen onderzoek, veel van geleerd kan worden. Legacy is leuk en leerzaam

"Legacy is geen probleem", zegt de ICT verantwoordelijke in de Raad van Bestuur van pensioendienstverlener Cordares. Cobol voldoet bij Cordares nog steeds uitstekend. Lang leve de legacy

Legacy-IT hindert vooruitgang. Respondenten van een onderzoek van Nutanix uit 2016 geven aan legacy-systemen en -applicaties het integreren, ontsluiten en opschalen van systemen moeilijk maken. Ruim de helft  geeft aan dat dit een belangrijke oorzaak is voor het onvermogen om in te spelen op wensen van de business.

Lees meer over Innovatie & Strategie OP AG Intelligence
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.