Loopbaan

Carriere
kinderen programmeren

'Leerlijn' voor computationeel denken in Basisonderwijs

25 mei 2016
De PO-Raad zet in samenwerking met SLO en Kennisnet een 'leerlijn' programmeren op voor het basisonderwijs. De leerlijn wordt vanmiddag gepresenteerd tijdens het symposium 'computational thinking' in Utrecht.

De leerlijn is voor alle basisscholen beschikbaar en moet scholen helpen digitale vaardigheden op een gestructureerde en logische manier in het onderwijs te integreren. Ondanks de groeiende stroom aan programmeermaterialen en -workshops van bedrijven, was dat tot dusverre voor veel scholen nog te ingewikkeld. De Leerlijn Programmeren wordt via Wikiwijs, het leermiddelenplatform voor het onderwijs, aan scholen aangeboden.

Ingebed in bestaande vakken

Naar verwachting wordt het steeds belangrijker om goed met computers om te kunnen gaan en dat vereist een andere manier van denken. Met de leerlijn leren kinderen bijvoorbeeld complexe problemen oplossen door ze op te delen in kleine stukjes, zoals software ook vaak werkt. Vaak hoeft er niet eens een computer aan te pas hoeft te komen om de leerlingen hiermee te laten oefenen. Zo wordt het voor scholen en leraren onder meer mogelijk programmeren ingebed in bestaande vakken als taal en rekenen aan te bieden. "Op die manier kunnen alle leerlingen ervan profiteren en hoeven scholen niet nog een extra vak te geven'', aldus vicevoorzitter Simone Walvisch van de PO-Raad. Er gebeurt al veel, maar scholen bieden programmeren nu vooral ad hoc aan, bijvoorbeeld als buitenschoolse activiteit en voor een selecte groep leerlingen.

Geen lesmethode

De PO-raad benadrukt dat een leerlijn geen lesmethode is: "Het is een uitwerking van de kerndoelen die door het ministerie van Onderwijs zijn opgesteld voor diverse vakken. Kerndoelen zijn streefdoelen die aangeven waarop basisscholen zich moeten richten bij de ontwikkeling van hun leerlingen. Alle scholen moeten zich daaraan houden. Ze mogen wel zelf bepalen hoe die kerndoelen binnen bereik komen. Het staat scholen dan ook vrij of ze de leerlijn programmeren wel of niet gebruiken."

1,5 miljoen leerlingen

De PO-Raad is de sectororganisatie voor het primair onderwijs. Daartoe behoren het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs. De sector telt ruim 7000 scholen en 1,5 miljoen leerlingen. Kennisnet is de ICT-partner van de PO-Raad. Samen werken zij aan het programma Slimmer leren met ICT, met als doel scholen helpen bij de inzet van ICT om leerlingen meer op maat les te geven.

Lees meer over
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.