Management

IT beheer
frustratie

Langlopende IT-problemen frustreren ruim helft werknemers

IT te vaak gezien als kostenpost waarop maximaal bezuinigd kan worden.

15 maart 2022

IT te vaak gezien als kostenpost waarop maximaal bezuinigd kan worden.

IT speelt een essentiële rol bij de productiviteit van werknemers in veel sectoren. Wanneer de werking van hardware hapert of software niet werkt zoals verwacht, lukt het werknemers niet af te krijgen wat ze zich hadden voorgenomen om af te krijgen. Die werkhinder leidt tot frustratie en uiteindelijk een afnemende betrokkenheid bij het werk. Maar liefst 58% van de werknemers worstelt met IT-problemen die ze gedurende lange tijd niet opgelost krijgen, ondanks de welwillende inzet van de IT-afdeling.

Dit blijkt uit onderzoek van Forrester. Analist William McKeon-White schrijft erover in een blog waar ZDNet melding van doet. Hij stelt dat twee derde van de werknemers vindt dat de helpdesk van hun IT-afdeling goed werk doet. Toch zegt maar 42% dat zij eigenlijk géén langlopende problemen met IT hebben. Dat betekent dat bijna 60% van de werknemers zegt dat zij in enige mate te maken hebben met IT-problemen die langere tijd onopgelost blijven.

'Je functie doet er niet toe'

Dat forse deel van de bevraagde werknemers zijn dus niet in staat om hun maximale productiviteit te bereiken. Mensen halen over het algemeen hun werkplezier uit dingen afronden en het gevoel te hebben bij te dragen aan het grotere geheel. Dit wordt verhinderd door de aanhoudende IT-problemen die eindgebruikers ervaren.

Bij een groot deel van de werknemers staat een trage VPN-verbinding, onhandige software of een flikkerend laptopscherm hun werkambitie in de weg. "Systemische storing in technologie die voorkomt dat werknemers hun functie goed kunnen vervullen, staat gelijk aan een organisatie die zijn werknemers vertelt dat hun functie er niet toe doet", stelt McKeon-White.

Meer aandacht management nodig

De reden dat de IT-problemen zo lang blijven voortslepen, zijn volgens de Forrester-analist wel duidelijk: IT wordt door het management vaak gezien als een kostenpost. Daarbij wordt het in te grote mate 'lean optimized' opgezet; een mooi woord voor te weinig budget toegekend. Bovendien is er vaak weinig zicht op de algehele gebruikerservaring in de organisatie. Gebruikerservaringen zijn pas recent een prioriteit geworden in de meeste organisaties en ze vormen vaak een sluitstuk bij de overwegingen bij de aanschaf van nieuwe technologie.

Volgens McKeon-White moet bij organisaties beter doordringen dat wanneer zij gebruikerservaringen willen verbeteren - en daarmee de arbeidsproductiviteit - het belangrijk is dat de IT-afdeling een plek aan tafel krijgt. Daarbij gaat het verder dan het bespreken van de interactie met de helpdesk en de standaard statistische informatie.

Meer concreet noemt McKeon-White dat organisaties meer onderzoek moeten doen naar de ervaringen van werknemers op hun werkplek. Ook moeten organisaties proactief omgaan met het oplossen van problemen die de gebruikerservaringen op de werkvloer in de weg zitten.

3
Reacties
Nico Viergever 19 maart 2022 10:45

"IT wordt door het management vaak gezien als een kostenpost"
en
"te weinig budget toegekend"

Of zijn IT-afdelingen in veel organisaties in zichzelf gekeerde stafafdelingen? Op techniek en minder op gebruikers gericht?

Sander van der Linden 15 maart 2022 15:01

Een werkplek die bestaat uit een laptop is geen werkplek.

Pieter 15 maart 2022 13:25

Absoluut: aangezien alle niveaus ondertussen "lean-optimized" zijn is er genoeg volk om ook nog eens iedereen te ambeteren met voorstellen tot verbetering van de UX. IT zal het welwillend aanhoren, naar de backlog kijken en het proactief en agile in de onderste schuif kieperen. Mijn reactie is nu al "f*ck" wanneer ik de volgende ISO controle op de kalender zie verschijnen.

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.