Lang leve de legacy

16 maart 2006
Cordares is een uitvoerder van pensioenregelingen en andere arbeidsvoorwaardelijke regelingen. De organisatie verzekert één miljoen inkomens en beheert zo’n 23 miljard euro aan pensioenvermogen. De organisatie, voorheen bekend als Sociaal FondsBouwnijverheid (SFB), besteedde begin jaren tachtig veel tijd aan de inrichting van hun IT-systeem. De gegevens in de databases en de applicaties die de data bewerken zijn sindsdien makkelijk onderhoudbaar. Programmeertaal en architectuur doen er nauwelijks toe. "Zolang je maar een taal kiest die over vijftig jaar nog steeds bestaat", zegt van der Wurff.
Cordares spendeert tussen de 30 en 40 procent van de operationele kosten aan IT. Dat is in verhouding fors meer dan de grote Nederlandse banken: die spenderen aan IT zo’n 20 procent van hun kosten. De IT-systemen bij de pensioendienstverlener zijn eveneens fors. Het bedrijf stak miljoenen in de ontwikkeling. "Wij geven buitengewoon veel geld uit aan IT. Het heeft gelukkig wel als resultaat dat de eindklant voor lage kosten onze diensten kan afnemen. Dat is precies de bedoeling.
Zijn onze IT-investeringen verkeerd, dan krijgen we daar veel last mee. Door fouten in een systeem raken we bijvoorbeeld individuele rechten kwijt. Al is een bouwvakker gepensioneerd, het blijft een sterke kerel. Die wil je niet boos op de stoep hebben."
Het aantal vergissingen is gelukkig miniem, vertelt de bestuurder. "Een heel enkele keer zijn de ingestuurde gegevens verkeerd. Dan is onzeker of de aangemelde gegevens betrekking hebben op de bedoelde medewerker, of is een komma verkeerd gezet bij de loonopgave.
Alle andere fouten worden vermeden, omdat zo goed als alle deelnemende werkgevers hun gegevens digitaal aanleveren. Om het die bedrijven makkelijk te maken, steken wij veel tijd in de koppelingen tussen onze systemen en de administratieve applicaties die in de bouwsector veel gebruikt worden. De fabrikanten daarvan geven we volledig inzicht in onze specificaties. Daar hebben we hier zelfs een proeftuin voor."
"We begonnen als bedrijf met het overtikken van de met timmermanspotlood ingevulde documenten. Fouten daarin wilden we zoveel mogelijk voorkomen. Dat betekent dat we aanvankelijk de kleine werkgevers in de bouwnijverheid zoveel mogelijk werk uit handen namen.
Nu kunnen ze een nieuwe aangenomen medewerker zelf aanmelden in ons systeem. Zijn van deze persoon al pensioengegevens bekend, dan krijgen ze ook inzicht in de voor hen toegankelijke gegevens. Klanten kunnen nu online volgen hoever we zijn met de de verwerking van hun data."
De tweede grote stap zette Cordares (SFB) tien jaar geleden. "Onze IT-architecten stelden toen een strategisch IT-plan op. Dat maakte alle gegevens en applicaties zo onafhankelijk mogelijk. Bij ons staat de data centraal, en niet de toepassing. Veel van die gegevens veranderen namelijk in 50 jaar tijd niets."
De data mag dan onveranderlijk zijn, de IT van het bedrijf is in de loop van de tijd volledig over de kop gegaan. Van der Wurff kijkt voor een beschrijving van deze historie opzij, naar het hoofd ICT van Cordares, Georg Labrujere.
"De eerste database is die van RDB, vertelt deze. Die werd ontwikkeld door DEC en in 1994 overgenomen door Oracle. Hardware werd onder meer geleverd door Univac, een grote naam uit de jaren zestig. Labrujere: "Oracle zijn we blijven draaien, nu op servers van HP/Compaq." De financiële dienstverlener werkte voor de DMS 1100 in die jaren ook met grote IBM systemen, migreerde dat naar Unisys en kwam via Digital terecht bij HP. "En zo zullen we nog wel meer wijzigingen krijgen."
Slechts bij èèn van de migraties ging iets mis. "Dat was bij de invoering van een nieuwe Werkeloosheid Wet in 1983. Toen was echter geen enkele uitvoerder op tijd."
In die jaren beschikte de financiële dienstverlener over drie grote systemen, voor pensioenen, sociale verzekeringen en een bedrijfstakregeling, het zogenoemde vakantiefonds.
Van der Wurff: "We hadden bijvoorbeeld drie applicaties voor het innen van premies. Al die systemen en applicaties zijn begin jaren negentig geïntegreerd. Een kostbare zet. Het ombouwen van het inningssysteem kostte ons zo’n 40 miljoen gulden. En het moderniseren van het pensioensysteem was bijna net zo duur. Dat laatste is pas in 2001 opgeleverd. En alles is zonder blikken of blozen in Cobol uitgevoerd."
Corades heeft in Amsterdam zo’n 250 ict’ers in dienst en huurt daarnaast nog een man of vijftig in. Zijn dat nu voornamelijk zogenoemde Cobolkrassers?
"Nee, we doen hier veel meer dan alleen Cobol. Onze grootste applicaties zijn weliswaar geschreven in die taal. Voor het verwerken van gegevens van een miljoen rechthebbenden is het gewoon de meeste geschikte taal. Daarnaast gebruiken wij hier Java en.Net, of C#. Onder meer voor de toepassingen richting eindgebruikers en internet. Welke taal gebruikt wordt voor de koppeling met een ander systeem, is aan de klant. Als bijvoorbeeld het UWV ons voorschrijft dat we iets aanleveren in Java, dan doen we dat."
Waarom is de modernisering niet meteen uitgevoerd in èèn van die twee talen?
"Het gaat bij ons niet om de taal, maar om de data. De gegevens in de database zijn zó opgeslagen, dat het altijd makkelijk is om er bij te komen. We kunnen ze nu muteren via een een xml-webservice of met een Cobol-applicatie, want de data zit er gewoon niet in. Alle gegevens zitten in Oracle, met een goed uitgedachte gegevensarchitectuur. Gezien de enorme kosten van zo’n systeem, kies je voor een taal die een lange tijd meegaat, eenvoudig te begrijpen is en waarvan de geschreven regels vaak opnieuw zijn te gebruiken. Je zet een systeem van twintig miljoen euro niet even over naar iets nieuws. Welk bedrijf kan dat betalen?
Je kiest juist niet voor het volgen van de programmeermode. Onze IT’ers moeten vooral goed zijn in het doorzien van deze architectuur. Als ze echt heel goed zijn in Cobol, dan blijven ze hier niet. Dan kunnen ze hun ei niet kwijt. Onze programmeurs genieten van het ontwerpen van betrouwbare en regelmatig veranderende, lang draaiende systemen. Daarin zit hun vakmanschap.
Alle Cobol-programmeurs krijgen wel bijscholing in object georiënteerd (OO) programmeren. Niet omdat we naar iets als C++ overstappen, maar omdat het idee van OO lange tijd zal blijven. Onze applicaties en deelsystemen op een vergelijkbare manier modulair en herbruikbaar. En juist dat houdt ze onderhoudbaar."

De allernieuwste legacy
De nieuwste ontwikkelingen op het gebied van legacy zijn onderwerp van het congres Cobol Future. De bijeenkomst vindt plaats in het WTC in Amsterdam op 20 april. Naast de presentatie van financiële dienstverlener Cordares spreken er onder meer de Cobolkundigen afkomstig van ict-bedrijven Sogeti, Ordina, Micro Focus en IBM. Het volledige programma is te vinden op www.cobolfuture.com.
 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Neem contact met ons op!