Krimp blijft beperkt dankzij overnames

29 januari 2010

Bij twee op elke drie Top 50-bedrijven liep het aantal werknemers namelijk flink terug. Bij een op de vijf zelfs met meer dan 10 procent. En bij een minderheid die wel een groei meldde – dat betreft ongeveer een kwart van de Top 50 – is die groei in veel gevallen het resultaat van overnames, dus zonder bijdrage aan de IT-werkgelegenheid.

Als opvallend voorbeeld daarvan mag Rinse Strikwerda’s bedrijvengroep Total Specific Solutions (TSS) gelden. Door de overname van twee PinkRoccade-bedrijven uit de boedel van Getronics verdubbelde de TSS-groep zijn personele omvang binnen Nederland ruimschoots. Het is verleidelijk zo’n niet-autonome groei als irrelevant af te doen. Want ook TSS werd het afgelopen jaar geconfronteerd met een afnemende vraag en druk op tarieven. Vooral werkmaatschappijen die zich, zoals KZA en TASS, sterk afhankelijk weten van de vraag naar professional services, moeten het niet makkelijk hebben gehad. Het is dan ook niet zonder enige trots dat CEO Gerrit Oosterhof meldt dat geen van de tien TSS-bedrijven dit jaar met rode cijfers zal hoeven afsluiten. Per saldo zou de omzet met 5 à 6 procent zijn teruggelopen.

Gunstig moment

Naar het zich laat aanzien heeft de stabiele inbreng van PinkRoccade-bedrijven voor TSS op een zeer gunstig moment een aanmerkelijke verbetering van het geconsolideerde risicoprofiel van de groep teweeggebracht. De bedrijven richten zich op markten (zorg en gemeenten) die weinig conjunctuurgevoelig zijn. Daarenboven is hun omzet voor een groot deel ‘wederkerend’ in de vorm van support, licenties en onderhoud rond de software die voor veel klanten onlosmakelijk met de bedrijfsvoering vervlochten is geraakt. Overall is nu ongeveer een derde van TSS’ omzet wederkerend, schat Oosterhof. TSS-bedrijven die het in 2009 opvallend goed deden, waren Everest (flexibele maatwerkoplossingen voor klantprocessen in de hypotheekmarkt, zorg en gemeenten) en Co-maker (semi-maatwerkoplossingen voor leasebedrijven).

Ook TASK24, dat zich bezighoudt met technische automatisering, komt dit jaar als een opvallende groeier uit onze inventarisatie naar voren. Maar ook hier was die groei niet autonoom. Het bedrijf, dat zelf al ontstond als managementbuy-out van Ordina, nam bij de overgang van 2008 naar 2009 activiteiten en 190 medewerkers over van Atos Origin. CEO Philip van Blanken relativeert de groeicijfers dan ook, maar zegt er niettemin trots op te zijn dat het bedrijf de overname heeft aangedurfd en de totale omvang gelijk heeft weten te houden in een periode waarin veel andere bedrijven krompen. Naast synergie uit de overname speelt een rol dat TASK24 een groot deel van zijn diensten levert in minder conjunctuurgevoelige markten zoals energie, water, vervoer en infrastructuur.

Autonome groei

Een van de weinige autonome groeiers in de IT-markt was afgelopen jaar IT-dienstverlener T-Systems, dat zijn personele omvang in Nederland met bijna 10 procent zag toenemen tot 432. Volgens directeur Ton van den Berg is deze groei vooral een gevolg van verdringing van subcontractors die meekwamen in grote outsourcingdeals. Het gaat daarbij onder meer om – veelal als zzp’er opererende – projectmanagers en SAP-consultants. Het tempo van de verdringing is hoofdzakelijk gelimiteerd door de beschikbaarheid van voldoende bekwame vervangers op de arbeidsmarkt. Het bedrijf zet in Nederland omstreeks zevenhonderd medewerkers in. Van den Berg schat dat 40 procent daarvan nu wordt ingehuurd. Het is de bedoeling in 2010 opnieuw een aanzienlijk deel van de subcontractors te vervangen door vaste medewerkers. Dikke kans dus dat T-Systems ook volgend jaar weer tot de opvallende groeiers mag worden gerekend.

Een andere autonome groeier was VANAD. Mede dankzij een forse aanwezigheid in de weinig conjunctuurgevoelige zorgsector realiseerde het bedrijf (in personele omvang gerekend) een groei met bijna 8 procent. Die gunstige ontwikkeling voltrok zich met name in de divisie IT & Telecom, waar onder meer E.Novation het goed deed. Deze al meer dan een kwart eeuw bestaande IT-dienstverlener lijkt met technologie en managed services rond berichtenverkeer in zijn ‘second wind’ te zijn beland. Opdrachten van overheden en ziekenhuizen bezorgden E.Novation afgelopen jaar een omzetgroei met ongeveer 15 procent. Het ging daarbij zowel om nieuwe implementaties van hun Cloverleaf-communicatieserver, als om bestaande klanten die uitbreidingen bestelden. Bijvoorbeeld omdat ze hun medische gegevens in bredere kring willen uitwisselen of omdat ze naast tekstuele en cijfermatige data ook medische beelden willen delen met vakgenoten. Een flink aantal (semi)overheids­instellingen stapte in 2009 over op managed hostingdiensten van E.Novation.

Nieuwkomer

Een opvallende binnenkomer in de Top 50 is dit jaar AFAS. Het bedrijf, dat zich profileert met een betaalbare no-nonsenseoplossing voor salarisadministratie en personeelsmanagement, kwam dank zij een groei met 9 procent binnen op de vijftigste plaats. Directeur Bas van der Veldt reageert sceptisch door de verwensing “Ik wens je veel personeel toe!” te memoreren. Maar voorlopig lijkt de personele groei bij AFAS nog geen opmaat tot problemen, want de omzet groeide in 2009 met 19 procent ruim tweemaal zo snel als het personeelsbestand.

Ondanks een forse daling van het aantal medewerkers is ‘Getronics, naar grootte gerekend, nog steeds de nummer één IT-dienstverlener in Nederland. Na de overname, twee jaar geleden, door KPN heeft het bedrijf zich volledig toegelegd op dienstverlening rond IT-infrastructuur en werkplekautomatisering. Applicatieve activiteiten werden afgestoten naar Total Specific Solutions en Capgemini. Directeur Erik van der Meijden is nog steeds ingenomen met de door KPN opgelegde focus: “Wij kunnen letterlijk van datacenter, via infrastructuur naar werkplek en device alles regelen. Het maakt ons niet uit waar de medewerker van de klant wil werken, wij zorgen ervoor dat hij dat veilig en snel kan. (...) Zo zijn wij voor 2010 goed gepositioneerd om het nieuwe werken/mobiliteit bij onze klanten succesvol te adviseren en te implementeren.”

Een van de bedrijven die, naar personele omvang in Nederland gerekend, in 2009 een bovengemiddelde krimp te zien gaven, is Atos Origin. Directeur Rob Pols is daar niet negatief over: “We zagen de recessie al in 2008 aankomen en zijn sindsdien heel terughoudend geweest met het aannemen van nieuwe medewerkers. In 2009 is er bijna niemand bijgekomen, maar er zijn wel mensen vertrokken, door natuurlijk verloop. Daarnaast hebben we begin 2009 onze activiteiten op het gebied van technical automation verkocht; daarmee vertrok ook nog eens 220 man.”

Tabellen van de nummers 1 t/m 22 en van de nummers 23 t/m 50 staan in pdf formaat.

 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Neem contact met ons op!