Beheer

IT beheer

Kosten beheer SAP in 5 jaar verdubbeld

7 maart 2012
De kosten van SAP-beheer zijn in 5 jaar voor een gemiddelde gebruikersorganisatie verdubbeld door uitbreiding in functionaliteit en aantal gebruikers.

Gemiddeld besteedde een organisatie in 2010 zeker 4 miljoen euro aan het SAP-beheer. Dat constateren Software Improvement Group (SIG) en RWD Resultaatmanagement in het rapport ‘Trends in SAP-beheer’.

Meer modules, meer gebruikers

De stijging is grotendeels te verklaren door het grotere aantal modules dat een organisatie nu gebruikt en door het toegenomen aantal gebruikers. In 5 jaar zijn zowel het aantal modules als het aantal gebruikers verviervoudigd. De hoeveelheid beheeruren die per gebruiker nodig is, is wel gedaald; van 7 naar 5 uur. Maar die daling vond vooral plaats tot 2007. Daarna is het aantal beheeruren per gebruiker stabiel gebleven. Verwacht was dat de daling door zou gaan dankzij de portal-module. Die zou voor schaalvoordelen zorgen door het grotere aantal gebruikers. 

Joost Visser, hoofd research bij SIG, gaat er vanuit dat de vele projecten met nieuwe gebruikers en steeds weer nieuwe functionaliteit de kostendaling tegenwerken.

Het benchmarkonderzoek naar de SAP-beheerkosten is in 2006 gestart op initiatief van PostNL en KWD Resultaatmanagement. Dat gebeurde in samenwerking met de Open Universiteit en de TU Eindhoven. SIG sloot zich hierbij in 2010 aan. Aan het onderzoek hebben inmiddels 14 grote organisaties deelgenomen. Het rapport baseert zich op de gegevens die hierbij zijn verzameld.

Hardware blijft achter op softwareontwikkeling

Opmerkelijk is dat de verdeling van de beheerkosten tussen personeels- en hardwarekosten ongewijzigd is gebleven in al die jaren. “De eisen die SAP aan hardware stelt, zijn zo hoog dat er toch veel meer in ‘ijzer’ geïnvesteerd moet worden ondanks dat dit verhoudingsgewijs steeds goedkoper wordt.  Visser citeert hiervoor ‘de wet van Wirth’ van de Zwitser Niklaus Wirth: “Software is getting slower more rapidly than hardware is getting faster.” Daar kan de groei van de prestaties van hardware volgens de wet van Moore niet tegenop.

Tarieven SAP-consultants dalen

Duidelijk is wel dat de grote tekorten aan SAP-consultants voorbij zijn. De uurtarieven van externen zijn gedaald van 110 naar 85 euro. Tegelijkertijd is het aantal uren dat externen worden ingehuurd verhoudingsgewijs gelijk gebleven op 25 procent van het totale aantal uren. Wel is het aantal uren SAP-beheer in de afgelopen 5 jaar zeker verviervoudigd.
Besparen op de beheerkosten kan onder meer door selectief te zijn bij maatwerk en zowel de hardware als de uren ‘slimmer’  in te kopen.

Lees meer over
Lees meer over Beheer OP AG Intelligence
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.