Beheer

Juridische zaken
data

Kabinet: data-uitwisseling 'kwetsbare' Nederlanders moet eenvoudiger

Bestaand juridisch kader is niet goed, daarom moet de wet worden aangepast.

© CC0 - Pixabay xresch
30 september 2019

Bestaand juridisch kader is niet goed, daarom moet de wet worden aangepast.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan een wetsvoorstel zodat gemeenten, zorgverleners en andere betrokken partijen de gegevens van 'kwetsbare burgers' eenvoudiger kunnen uitwisselen. Het huidige juridische kader voldoet hier niet voor. 

Dat schrijft minister Ollongren van BZK in een brief (download) aan de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel moet eind volgend jaar af zijn en gaat dan naar de Tweede Kamer. 

Momenteel is er geen juridisch kader voor het uitwisselen en verwerken van burgergegevens tussen meer dan twee partijen. De manier waarop de overheid 'meervoudige problematiek' van 'kwetsbare' Nederlanders aanpakt, voldoet volgens de Autoriteit Persoonsgegevens niet aan de privacywet AVG. Die vereist een goede juridische grondslag voor de dataverwerking, maar die is er nu niet. De toezichthouder heeft dit meermaals aangekaart en vindt oor bij Ollongren. 

Betere juridische grondslag moet burger helpen

De minister wil in het wetsvoorstel een betere grondslag voor de gegevensuitwisseling en -verwerking tussen betrokken partijen. Gemeenten, zorgverleners en andere betrokken partijen moeten eenvoudiger data kunnen delen van Nederlanders die het moeilijk hebben. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die zowel zorg ontvangen, werkloos zijn en schulden hebben. Organisaties kunnen beter helpen als ze relevante data kunnen delen, redeneert de minister. De AVG staat dit niet zomaar toe.

Privacy behouden

Het wetsvoorstel moet daar verandering in brengen zonder in te boeten op de privacyrechten van de burger. De minister schrijft in haar brief dat het niet de bedoeling is dat (overheids)organisaties meer bevoegdheden krijgen. "Dat betekent dat het juridisch kader voor de verkrijging van gegevens ten behoeve van opsporing en vervolging, dat is vastgelegd in het Wetboek van Strafvordering, in dit kader nadrukkelijk niet wordt aangepast", staat in de brief. 

Het ministerie doet op dit moment onderzoek naar de gegevensverzameling en -verwerking en hoe lang de data bewaard mag worden. Er worden volgens Ollongren 'strikte eisen' gesteld aan dit soort vraagstukken. 

Lees meer over
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.