Loopbaan

Carriere
werven

IT'ers: recruitmentproces moet beter en sneller

Hoe willen IT’ers worden benaderd?

6 september 2018

Hoe willen IT’ers worden benaderd?

Slechts 8% van de IT-professionals met een vast dienstverband is actief op zoek naar een andere baan. Zzp’ers zijn iets vaker actief op zoek, waardoor het landelijk gemiddelde voor de IT-beroepsbevolking uitkomt op 11%. Recruiters zullen ook IT’ers die niet actief op zoek zijn naar een andere baan en doelgroepen die zij nu nog niet zo goed op hun netvlies hebben staan moeten benaderen om de enorme hoeveelheid aan ICT-vacatures in te kunnen vullen. Dat bleek deze week tijdens het seminar ‘Succesvol werven van IT’ers anno 2018’ in Rotterdam.

Al jaren vormen ICT’ers één van moeilijkst te werven doelgroepen in Nederland. Volgens Paul Stormans van recruitmentdienstverlener Sterksen, een van de sprekers op het seminar, zijn IT’ers ‘in alle soorten en maten’ schaars. “Er zijn anno 2018 geen makkelijk te vervullen ICT-vacatures meer. In het algemeen geldt: hoe technischer de functie, hoe lastiger in te vullen. Daarnaast zijn junior IT-functies lastiger in te vullen, net als banen voor bepaalde softwarespecialisten, met name op het gebied van Java, PHP en .NET.”

Het uitgangspunt van het seminar is het recent gepubliceerde paper 'IT Labour Market Monitor 2018' The Netherlands' die Intelligence Group en Sterksen ieder jaar uitbrengen. Tijdens het seminar deelden IT-recruitmentspecialisten hun visie en was er aandacht voor best practices. Uit het rapport komt naar voren dat ons land vorig jaar zo’n 377.000 ICT-professionals telt, circa 14.000 meer dan in 2016. Hoewel het aantal zelfstandigen in de ICT stijgt, is nog maar zo’n 12% van de IT-beroepsbevolking actief als zzp’er.

Wie is er hot?

Vorig jaar waren er 119.759 online ICT-vacatures. In totaal waren er in 2017 in ons land 40.000 IT’ers actief op zoek naar een andere baan. Het gaat vooral om senior professionals met minimaal 10 jaar werkervaring (29.500), gevolgd door IT’ers met 4 tot 10 jaar werkervaring (8.000) en tot slot gaat het om 2.500 starters en young professionals (tot 4 jaar werkervaring). Opvallend is dat werkgevers vooral oog hebben voor de laatste twee groepen. “De senior IT’er wordt nog vaak vergeten en dat is zonde! Gemiddeld kunnen IT’ers kiezen uit 3 banen, maar voor starters en young professionals zijn dit maar liefst 15 banen”, vertelt Didi van Wetten, arbeidsmarktanalist bij Intelligence Group.

Van de junior IT-professionals die deelnamen aan het onderzoek wordt 39% minimaal een keer in de maand benaderd voor een baan, terwijl dit voor medior IT’ers 38% is en voor senior IT’ers slechts 29%. “Verder viel op dat maar liefst een kwart van de oudere, ervaren IT’ers de afgelopen drie jaar nooit is benaderd voor een baan, terwijl dit voor starters maar 18% is”, aldus Van Wetten.

Langdurige wervingscampagnes

In het afgelopen jaar werden net iets minder unieke IT-vacatures uitgezet dan in 2016. Dat is opvallend, aangezien de schaarste aan talent sindsdien alleen maar is toegenomen. Geert-Jan Waasdorp, directeur van Intelligence Group: “Bedrijven adverteren echter steeds minder per vacature, omdat ze ontmoedigd raken door de schaarste en er steeds vaker voor kiezen om brede wervingscampagnes gedurende een lange tijd door te laten lopen. Ook worden er meer vacatures via via ingevuld.”

Volgens Waasdorp worden IT’ers soms horendol van alle recruiters die ze benaderen. Maar liefst 83% van de Java-developers werd afgelopen maand nog benaderd voor een baan. Uit het eerder genoemde onderzoek blijkt dat IT’ers het liefst per mail worden benaderd. Bijna 60% geeft dit op als voorkeur, gevolgd door LinkedIn (48%) en face-to-face (21%). Bellen vinden IT’ers een stuk minder prettig, zeker als ze aan het werk zijn. Volgens Waasdorp is het gebruik van Whatsapp de laatste 2 jaar gemeengoed geworden onder recruiters. “In 2016 werd dit nog gezien als ‘not done’ en zou het te veel inbreuk maken op de privésfeer, tegenwoordig doet vrijwel iedere recruiter dit. Hierbij is het wel handig om in je eerste appje te vragen of je iemand op deze manier mag benaderen en op welk tijdstip er het beste verder contact gezocht kan worden.”

Eerder berichtte AG Connect al over de drijfveren van IT’ers en de verschillen tussen juniors, mediors en seniors. Terwijl starters en young professionals vooral opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden en uitdaging zoeken, is de medior IT’er vooral geïnteresseerd in een goede reiskostenvergoeding, flexibiliteit en een goede werksfeer. Seniors zijn juist vooral op zoek naar zekerheid, een goede pensioenregeling en zelfstandigheid. De overeenkomst tussen de drie groepen is dat ze alle drie een goed salaris willen.

Schaap met drie poten

Een recruiter in de zaal, die voor een grote dienstverlener werkt, merkt op dat het invullen van vacatures een steeds grotere uitdaging wordt. “Het schaap met vijf poten is al lang weg en dat met vier poten sinds kort ook. Dus we zullen het soms toch echt moeten doen met driepotige schapen.” Volgens Waasdorp moeten recruiters hun ogen openen voor andere doelgroepen. “De oudere IT’er laten jullie vaak ten onrechte links liggen. Daarnaast zijn er ook andere disciplines dan de IT met voldoende talent dat kan worden om- en bijgeschoold. Tot slot moet er ook vaker over de grenzen worden gekeken, want Nederland – en dan met name Amsterdam – is erg in trek bij buitenlands IT-talent.”

Volgens Storimans haken er tijdens de sollicitatieprocedure regelmatig goede kandidaten af, omdat het proces te lang duurt en te ingewikkeld is. “Pas hoorde ik van een gewilde Java-ontwikkelaar dat hij 3 sollicitaties had lopen en dat alle drie de werkgevers van hem vroegen een vrije avond in te leveren om een online assessment te doen. Bij het derde verzoek zei hij: ‘Ja doei, bekijk het maar!’. En dan boffen die eerste twee organisaties nog dat hij het daar wel heeft gedaan, want als mensen zo schaars en gewild zijn ga je ze toch niet lastig vallen met een persoonlijkheidstest of online assessment? Kom nou!”

Storimans vindt het verschil in doorlooptijd tussen het aannemen van een flexkracht en een vast iemand veel te groot. “Onze klanten nemen een flexkracht gemiddeld in 2,5 dag aan, terwijl het aannemen van een vaste kracht gemiddeld 8 weken duurt. En niemand valt een flexkracht lastig met een assessment voordat hij wordt ingeschakeld, terwijl hij soms toch voor een behoorlijke periode wordt ingeschakeld.” Hij merkt dat steeds meer IT’ers vanwege de lange sollicitatieprocedures kiezen voor een flex-contract. “Als je talent voor langere tijd aan je wilt verbinden, zal je als werkgever toch iets moeten doen met de duur en inrichting van het sollicitatieproces – zeker in deze arbeidsmarkt.”
 

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.