Loopbaan

Carriere
Programmeren

IT'ers hebben zorgen over toekomstbestendigheid vaardigheden

IT'ers blijken vaker negatief over toekomst dan andere Nederlanders. 

© Apple
23 februari 2021

IT'ers blijken vaker negatief over toekomst dan andere Nederlanders. 

Het overgrote deel van IT'ers is positief gestemd over zijn vaardigheden en hoe relevant deze in de toekomst blijven. Volgens onderzoek van Lepaya in samenwerking met Panelwizard denkt zeker de helft van de IT'ers dat zijn vaardigheden over 20 jaar nog relevant zijn bij de uitoefening van een baan. Toch blijken IT'ers hier vaker zorgen over te hebben dan andere Nederlanders. 

HR-specialist Lepaya ondervroeg 1.146 Nederlanders werkzaam in loondienst naar hun blik op de toekomst van de arbeidsmarkt. Daaronder zaten ook 393 Nederlanders die in hun werk betrokken zijn bij IT, bijvoorbeeld als eindverantwoordelijke of met uitvoerend werk. 

Vrijwel alle ondervraagde Nederlanders denken nu over alle benodigde vaardigheden te beschikken om de huidige baan uit te kunnen voeren. Slechts 8 procent is daar niet van overtuigd.

Onder IT'ers ligt dat aantal iets hoger. Zo denkt ongeveer 9 procent van zowel de uitvoerende als de adviserende IT'ers niet over alle benodigde vaardigheden te beschikken. Onder werkenden in een (mede)beslissende rol is dat krap 11 procent. Eindverantwoordelijken binnen IT zijn het meest positief gestemd: net iets meer dan 93 procent denkt wel over alle benodigde vaardigheden te beschikken. 

Toekomstbestendige vaardigheden

Hoewel de meeste IT'ers denken dat ze met hun huidige vaardigheden ook in de toekomst relevant blijven op de arbeidsmarkt, is er toch nog best een significante groep die daar minder zeker van is. Onder de uitvoerende IT'ers heeft één op de vijf daar twijfels over. Bij adviserende (14,5%), (mede)beslissende (14,3%) en eindverantwoordelijke IT'ers (17,2%) is die groep een stuk kleiner. Van de groep die niet in de IT werkt, maakt 16,2 procent zich zorgen over de toekomstbestendigheid van zijn vaardigheden.

Ook over de lange termijn blijken veel IT'ers zich meer zorgen te maken dan mensen buiten de IT. Van de mensen die niet betrokken zijn bij IT denkt 38 procent dat (een deel van) zijn huidige vaardigheden over 20 jaar niet meer relevant zijn bij de uitoefening van een baan. Onder IT'ers is dat minstens 45 procent.

(Mede)beslissende IT'ers zijn het meest negatief: bijna 51 procent maakt zich zorgen over hoe relevant zijn vaardigheden over 20 jaar nog zijn. Eindverantwoordelijken zijn met net geen 45 procent het meest positief van alle IT'ers. 

Te weinig aandacht voor toekomst

Hoewel een groot deel van de IT'ers best wat zorgen lijkt te hebben over hoe relevant zijn vaardigheden blijven, besteedt lang niet iedereen in zijn baan ook aandacht aan het toekomstbestendig maken van die vaardigheden. Zeker (mede)beslissende IT'ers geven vaak aan hier onvoldoende aandacht aan te besteden: bijna vier op de tien denken dat er meer gedaan moet worden. Die groep is het kleinste onder eindverantwoordelijken, namelijk 31 procent.

Opvallend is dat (mede)beslissende IT'ers het minst van alle IT'ers pleiten voor meer ondersteuning vanuit de werkgever voor de ontwikkeling van vaardigheden. 45,5 procent wil graag meer ondersteuning, tegenover maar liefst 51,7 procent van de eindverantwoordelijken. Onder uitvoerende en adviserende IT'ers is dit respectievelijk 46,2 en 49,2 procent. 

1
Reacties
Stef Joosten 24 februari 2021 13:16

Ik vind dat het thema "een leven lang leren" juist voor IT-ers belangrijk is. Als je vandaag de dag 45 bent en na je studie alleen een aantal losse cursussen hebt gedaan, dan sta je met twee linkerhanden in een speelveld van microservices, zelflerende systemen, geautomatiseerde deployment-straten, gedistribueerde web-applicaties, en noem maar op. Eigenlijk zou je willen dat elke IT-er structureel 20% van zijn werktijd besteedt aan het opzuigen van nieuwe kennis.

Dat is net even teveel om aan het individu over te laten. Of aan het initiatief van individuele werkgevers. Wellicht kun je werken met een soort puntensysteem zoals medici en advocaten dat kennen. Maar dan zonder de snoepreisjes naar de Malediven en met stevige, actuele inhoud. Zo houden we het vak bij en de mensen blij. Zo voorkom je dat een 45-jarige IT-er, die nog tenminste 20 jaar meekan, te vroeg uitgeblust raakt. Zo zorgen we ook dat Nederland de voorsprong in IT kan behouden of zelfs uitbouwen.

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.