Loopbaan

Carriere
Studie

IT’er blijft ook tijdens coronacrisis veel opleidingen volgen

Eén op de vijf volgde meer dan drie opleidingen, cursussen of trainingen in 2021.

9 maart 2022

Eén op de vijf volgde meer dan drie opleidingen, cursussen of trainingen in 2021.

De pandemie en bijbehorende maatregelen – zoals onderwijs op afstand – houden IT’ers niet tegen in het volgen van opleidingen. Dat blijkt uit het jaarlijkse IT-opleidingenonderzoek van AG Connect onder 345 IT’ers in Nederland. Eén op de vijf respondenten volgde vorig jaar zelfs meer dan drie opleidingen, cursussen of trainingen.

Krap driekwart van alle respondenten volgde in 2021 minstens één opleiding, wat 3% meer is dan een jaar eerder. Corona blijkt in veel gevallen dan ook geen struikelblok: ook van de respondenten die in 2021 géén cursus of opleiding volgde, geeft 75% aan dat de pandemie geen invloed had op die beslissing. Wel hebben zij te maken met tijdsgebrek: 33% zegt simpelweg te weinig tijd te hebben om een training, opleiding of cursus te volgen. Daarnaast werd bij 21% het volgen van een opleiding of training niet door de werkgever gefaciliteerd.

Wel valt op dat IT’ers hun opleidingen, trainingen en cursussen op andere manieren zijn gaan volgen. In 2021 waren vooral zelfstudies met een tijdsinvestering van 10 uur of meer in trek: ongeveer de helft volgde op deze manier een opleiding, training of cursus. In 2019, dus voor de pandemie, was dat nog 40%. In dat jaar volgden IT’ers vooral externe opleidingen (53%), die dus door partijen buiten het eigen bedrijf werden aangeboden, maar geen zelfstudie betreffen. Een kwart volgde destijds een interne opleiding. In 2021 koos 19% voor een opleiding of cursus bij een IT-opleidingsinstelling. Slechts 14% volgde vorig jaar een interne opleiding.

Daarnaast valt op dat meer IT’ers sinds 2019 de voorkeur geven aan online leren. In 2019 zei 8% nog het liefst online te leren, maar dat is nu gestegen naar 14%. Toch valt wel op dat een mix van klassikaal en online juist minder in trek is dan voor de pandemie: in 2019 gaf 45% hier nog de voorkeur aan, maar nu is dat slechts 37%. De grootste voorkeur gaat nog altijd naar klassikaal leren: 42% leert het liefst op deze manier.

Druk blijft hoog

Dat veel IT’ers ondanks de pandemie cursussen, trainingen en opleidingen blijven volgen, heeft ongetwijfeld ook wat te maken met het feit dat het gewoon nodig is. Sterker nog: 57% vindt dat hij of zij (veel) meer tijd moet besteden aan opleidingen om de kennis up-to-date te blijven.

Die druk om bij te blijven kan dan ook zwaar wegen. 31% van de respondenten zegt soms te overwegen de IT te verlaten vanwege de druk om bij te blijven, 3% overweegt dat zelfs regelmatig.

Overweeg je weleens de IT te verlaten?

Gelukkig bieden werkgevers vaak wel voldoende ondersteuning voor persoonlijke ontwikkeling, zo geeft het merendeel van de respondenten aan. 60% beoordeelt de ondersteuning vanuit de werkgever voor de persoonlijke ontwikkeling als voldoende en 20% vindt de ondersteuning zelfs ruim voldoende.

Leeftijd en werkplek spelen rol

Toch valt wel op dat er onderling best wat verschillen zijn onder IT’ers. Zo volgden veel meer jonge IT’ers van tussen de 25 en 34 jaar oud een opleiding, cursus of training dan collega’s die tussen de 35 en 44 jaar oud zijn. Van de jongere groep volgde 74% in 2021 tenminste één opleiding, tegenover 61% van de groep tussen de 35 en 44 jaar oud.

IT’ers tevreden over opleiding

IT’ers zijn volgens het onderzoek over het algemeen erg te spreken over de opleidingen die zij gevolgd hebben. De respondenten geven de studies die zij in 2021 volgden gemiddeld een 7,9 op een schaal van 10. Studenten zeggen bijvoorbeeld dat de training goed aansloot op hun opleidingsvraag, ze nieuwe kennis op hebben gedaan of een goede docent hadden.

Het is dan ook niet verrassend dat ook de docenten veelal goed beoordeeld werden. Zij krijgen een gemiddeld een 7,7 als cijfer.

Ook valt op dat de groep tussen de 45 en 54 jaar oud veel vaker de voorkeur geeft aan klassikale trainingen op een trainingslocatie (54%), terwijl zowel jongere IT’ers tussen de 25 en 34 jaar oud (44%) als oudere IT’ers tussen de 55 en 64 jaar oud (46%) veel vaker een mix van klassikaal en online prefereren.

En ook tussen de bedrijfsgroottes zijn verschillen zichtbaar. Zo gaan bij grote bedrijven met meer dan 250 werknemers meer IT’ers (76%) naar een opleiding cursus of training dan in het mkb (70%). IT’ers bij grote bedrijven kozen bovendien vaker voor een interne opleiding (18%) dan zij die in het mkb werken (10%). En als er geen training werd gevolgd, dan had dat in het mkb (42%) veel vaker met tijdsgebrek te maken dan bij grote bedrijven (26%). Bij grote bedrijven zei krap een kwart juist dat het volgen van een cursus of opleiding niet nodig is.

IT’ers willen vakkennis vergroten

IT’ers die wel een opleiding, training of cursus deed in 2021, deed er vaak meer dan één. De meeste respondenten – 30% - volgden er vorig jaar twee. Eén op de vijf wist er zelfs meer dan drie cursussen, trainingen of opleidingen te volgen.

Die cursussen werden vooral gevolgd om de vakkennis te vergroten, bijvoorbeeld met een technische training, zo geeft krap 77% aan in het onderzoek. Ruim een derde (35%) volgde in 2021 een training om de kennis op een ander gebied dan IT te verbreden, bijvoorbeeld door een managementcursus te volgen. Cursussen voor het ontwikkelen van zachte vaardigheden of competenties, zoals een communicatietraining, werden door 31% van de respondenten gevolgd.

Toch blijft de focus op de vakkennis ook in 2022 erg groot, zo blijkt uit het onderzoek. 49% geeft namelijk aan zijn IT-kennis in de komende twaalf maanden zowel te willen verdiepen als te verbreden. Eén op de vijf wil zijn kennis alleen verdiepen, 23% zoekt alleen naar een bredere IT-kennis.

En ook dit jaar gooit de pandemie geen roet in het eten, zo verwachten IT’ers. 56% verwacht ook met de coronacrisis voldoende tijd, ruimte en budget te hebben om in 2022 een opleiding, cursus of training te volgen.

Denk je dat hier, met de coronacrisis in het achterhoofd, voldoende tijd, ruimte en budget voor krijgt?
Vooropleiding blijft minder relevant

Hoewel IT’ers veelal hoger opgeleid zijn – 51% rondde een hbo-opleiding af en 29% een universitaire studie – heeft een relatief groot deel geen relevante vooropleiding gedaan. Maar liefst 35% zegt dat niet te hebben gedaan.

Heb je een relevante IT-(voor)opleiding gevolgd?

Zeker IT’ers tussen de 35 en 54 jaar oud zeggen vaak geen relevante vooropleiding te hebben. Van de groep tussen de 35 en 44 jaar oud gaat het om 42%, bij de leeftijdscategorie daarboven om 41%. Opvallend is dat onder de IT’ers van 55 tot 64 jaar slechts 30% geen relevante opleiding heeft gedaan.

Ook valt op dat er in het mkb iets meer IT’ers zijn die aangeven geen relevante vooropleiding te hebben gedaan: 38% tegenover 34% bij organisaties met 250 of meer werknemers.

MAGAZINE AG CONNECT

Dit artikel is ook gepubliceerd in het magazine van AG Connect (maart 2022). Wil je alle artikelen uit dit nummer lezen, zie dan de inhoudsopgave.

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.