Loopbaan

Carriere
Jelmer Schreuder

IT na corona: Je gaat het niet redden met alleen jonge studenten

Advies aan werkgevers: zoek personeel bij om- en bijscholers.

Jelmer Schreuder © NLdigital
8 juli 2020

Advies aan werkgevers: zoek personeel bij om- en bijscholers.

Het overgrote deel van Nederland werkt inmiddels al ruim 4 maanden thuis, en het einde lijkt nog niet in zicht. Het lijkt er zelfs op dat (deels) thuiswerken het ‘nieuwe normaal’ wordt. Toch is dat niet de enige impact die de coronacrisis op de IT-arbeidsmarkt had. In deel zeven van de rubriek IT na corona gaat AG Connect in gesprek met IT-arbeidsmarktexpert Jelmer Schreuder van NLdigital over de al dan niet blijvende veranderingen van de coronacrisis.

Welke impact heeft de coronacrisis op de IT-arbeidsmarkt gehad, naast het massale thuiswerken?

"Aan het begin van de crisis zagen we een klein dipje in de vraag naar IT’ers. Er was toen een grappige ontwikkeling: ervaren ZZP’ers zochten opeens meer stabiliteit en gingen solliciteren. Dat heeft even op het aantal vacatures gedrukt."

"Daarnaast zagen we dat bedrijven erg voorzichtig waren. Wij horen van onze leden dat de effecten van de crisis waarschijnlijk niet in het eerste of tweede kwartaal komen. De angst is juist dat andere bedrijven in het tweede kwartaal omvallen en dat de financiële tekorten voor IT-bedrijven in het derde kwartaal pas komen. Maar tegelijkertijd zie je dat er allerlei plekken zijn die eerder op technisch gebied achterbleven en nu opeens bij moesten komen. Dat levert juist weer meer vraag naar arbeid op. Door het thuiswerken zat daar een piek in, maar we verwachten dat die grote vraag ook blijft."

"Het UWV heeft bovendien net nieuwe cijfers naar buiten gebracht waaruit blijkt dat de krapte op de IT-arbeidsmarkt er nog altijd is. Kijk je naar de grote steden, dan zie je dat de krapte daar onverminderd groot is. De vraag naar IT-producten en -diensten is door de coronacrisis enorm toegenomen, en daarmee de vraag naar personeel ook. Hoewel we verwachten dat die vraag niet zo hoog blijft als het was, denken we wel dat de vraag groot blijft. Er is dan dus ook in de toekomst meer personeel nodig."

"Maar dan heb ik het wel over de IT-sector als geheel. IT-bedrijven werken natuurlijk voor verschillende sectoren en hoeken van de samenleving. En bedrijven die bijvoorbeeld voor de horeca werken, hebben het net zo zwaar als de sector waarvoor ze werken. Dus in zijn algemeenheid gaat het goed, maar dat betekent niet dat het ook echt overal goed gaat.”

Toch zijn er nog altijd mensen die juist moeite hebben om aan het werk te komen.

“Het is voor een deel een bekend probleem, dat er mensen zijn die het moeilijk vinden om toch weer aan de slag te gaan. Die hebben vaak verouderde kennis. En ik denk dat er de afgelopen tijd veel gezocht is naar mensen die snel en makkelijk kunnen schakelen."

"De groep met oudere IT’ers had het dus altijd al moeilijk om weer aan de slag te gaan. Om- en bijscholing was dus ook altijd meer op hen gericht. Maar met de nieuwe ontwikkelingen wordt dat nu breder. Ik hoop dat bedrijven ook daar meer gaan zoeken naar personeel en dan dus ook dit soort mensen vinden.”

Welke ontwikkeling heeft je het meest verbaasd?

“Echt ‘verbazen’ wil ik het niet noemen, maar het was wel heel leuk om te zien hoe goed het onderwijs het oppikte. We droegen als branchevereniging al langer bij aan het digitaliseren van het onderwijs. Maar wat eerder allemaal niet mogelijk leek, bleek nu wel mogelijk."

"Je merkt daarbij ook dat er snel bewustzijn is over dat je beter moet omgaan met cybersecurity in het onderwijs. Het gaat dan natuurlijk om heel gevoelige gegevens van kinderen. Niet alle docenten die heel snel digitaal moesten gaan, hadden daar ervaring mee, waardoor het niet altijd veilig gebeurde. Er is ook wel gevraagd of ze meer hulp konden krijgen om zorgvuldig om te gaan met digitale hulpmiddelen. Dat is natuurlijk heel fijn en leuk.”

Zijn er ontwikkelingen die nu nog niet zichtbaar zijn, maar pas op een later moment plaatsvinden?

“Het is heel lastig om te voorspellen hoe de economie zich gaat ontwikkelen. Maar er zijn een aantal beroepen buiten onze sector die binnen vijf jaar zouden verdwijnen, die nu misschien wel sneller gaan verdwijnen. Het is dan aan ons om te kijken of daar beroepen bij zitten met mensen die we gemakkelijk kunnen omscholen."

"Dat we deze mensen moeten omscholen, hadden we al verwacht. Dat hebben we vorig jaar zelfs al in een rapport aangestipt. Maar wat deze crisis dus mogelijk gaat doen, is dat wat we al zagen aankomen versnellen."

"Maar we zien hier ook wel mooie dingen in. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kwam gisteren bijvoorbeeld met een project voor gratis ontwikkeladviezen. Mensen ontdekken dan welke vaardigheden ze al hebben en kunnen zich op basis daarvan laten omscholen, bijvoorbeeld naar IT.”

Met welke ontwikkelingen moeten we oppassen?

“We weten dat er een piek is geweest in de vraag naar digitale diensten, maar dat maakt het heel moeilijk om te voorspellen hoe het zich hierna gaat bewegen. Maar omdat bedrijven zo voorzichtig zijn, verwacht ik daar geen negatief effect van."

"We verwachten juist dat thuiswerken zo’n vlucht heeft genomen, dat dat wel blijft. En je ziet ook dat er zoveel geëxperimenteerd is op scholen, dat we hopen dat er ook daar dingen permanent thuis worden aangeboden. Daarbij is mijn advies: doe het zorgvuldig en doe het goed. Dat vraagt ook wat bijscholing van mensen op het gebied van cybersecurity. Je moet als organisator of begeleider, of wat je rol dan ook is, echt bedenken hoe je mensen en persoonsgegevens beschermt. Volgens mij heeft de premier van Groot-Brittannië bijvoorbeeld zijn Zoom-ID op sociale media gegooid. Daar moeten we mensen dus wel echt een beetje in gaan bijscholen.”

Wat verandert er blijvend na de crisis, denk je?

“We verwachten wel echt dat thuiswerken permanent is. We zagen wel wat grappige effecten: de productiviteit van mensen is omhoog gegaan. Dat hebben we echt al meerdere keren gehoord. Bedrijven verwachtten juist dat mensen minder productief waren, maar ze blijken dus productiever."

"We merken dat er echt een aantal vooroordelen en angsten die heersten weggenomen zijn. We noemden dit ook wel ‘het grootste thuiswerkexperiment ooit’. Wij verwachten dat die verandering wel blijft."

"Wat je natuurlijk wel ziet – volgens mij op alle plekken – is dat iedereen naar nieuwe manieren zoekt om samen te werken. Je hebt af en toe de behoefte om de klokken even gelijk te zetten en af te stemmen, maar dat kan niet zoals vroeger bij de koffieautomaat. Wat wij doen is om 9 uur even afspreken, voor we aan het werk gaan. Maar je merkt dat er in heel veel beroepen een alternatief gezocht wordt voor dat koffieapparaat. Dat is soms even videobellen, of een presentatie of even in hetzelfde document werken. Dat zijn allemaal dingen die we niet hadden uitgeprobeerd als dit niet was gebeurd. We kunnen hier dus echt van leren.”

Welke lessen hebben we volgens jou dan geleerd?

“Eén van de dingen is dat we ook op afstand wat meer vertrouwen in elkaar kunnen hebben. En de manier van samenwerken natuurlijk. Dat ging in het begin wat stroef, maar daar zijn we steeds behendiger in geworden. Ik denk dat dat een paar van de belangrijkste lessen zijn. Eigenlijk komt alles terug bij de omgang met nieuwe digitale middelen. Je bleef altijd terugvallen op de manier waarop je het altijd al deed, maar nu moesten we echt nieuwe manieren vinden om het digitaal te doen.”

Heb je nog een gouden tip voor IT-bedrijven of IT-managers?

“Ga kijken naar die om- en bijscholing om nieuwe mensen te vinden. We weten hoe groot de tekorten zijn en we verwachten dat die tekorten onverminderd groot blijven. Je gaat het gewoon niet redden met alleen maar jonge studenten. Je hebt ook mensen met meer ervaring nodig, die nu hun vaardigheden up-to-date brengen.”

Lees meer over Loopbaan OP AG Intelligence
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.