Innovatie & Strategie

Carriere
Marjan en Annette

IT-helden in coronatijd: spoedbevalling digitaal onderwijs

Zoektocht naar optimale mix digitaal en fysiek onderwijs maakt plaats voor crisisinterventie.

Marjan Kat - de Jong (l) en Annette Peet tijdens video-interview © AG Connect,  Thijs Doorenbosch
19 maart 2020

Zoektocht naar optimale mix digitaal en fysiek onderwijs maakt plaats voor crisisinterventie.

Werknemers werken massaal thuis na de overheidsmaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. AG Connect spreekt ín deze periode met IT’ers die de Nederlandse IT draaiende moeten houden terwijl de druk op de IT-infrastructuur toeneemt en organisaties in hoog tempo hun bedrijfsvoering digitaliseren. Annette Peet en Marian Kat - de Jong draaien overuren bij SURF en de Avans Hogeschool om de plotselinge omslag naar digitaal onderwijs en toetsing te begeleiden.  

Annette Peet is projectmanager online en blended onderwijs bij SURF. Marian Kat – de Jong werkt voor een deel van haar tijd als collega van Peet en is daarnaast programmamanager ICT en Onderwijs binnen een academie van Avans Hogeschool. Zij werken samen aan het vraagstuk hoe onderwijs optimaal gebruik kan maken van nieuwe technologie, waarbij sommige onderdelen digitaal en andere klassikaal plaatsvinden. Opeens is dat laatste niet meer mogelijk en zien zij zich geconfronteerd met een vloedgolf aan vragen over online-onderwijs en -toetsen.

Waar zijn jullie de afgelopen dagen druk mee geweest?

Kat: "Opeens zag je overal blogs over online onderwijs als paddenstoelen uit de grond verschijnen. Twitter en LinkedIn ontploften met adviezen en commerciële partijen doken in het gat. Dat laat de verantwoordelijke docenten vaak achter met de vraag: wat ga ik nou doen? Want soms zijn de adviezen best tegenstrijdig te noemen."

Peet: "Een belangrijke vraag die nu opkomt, gaat over hoe je online kunt toetsen, bijvoorbeeld via online surveilleren (proctoring). Want digitaal college geven is één, maar nu het er naar uitziet dat deze situatie wel even gaat duren, moet de stof ook worden getoetst. Je wilt niet dat studenten maanden vertraging oplopen vanwege het uitstellen van toetsen. Zo is er een universiteit die nu binnen twee weken alle examens online wil kunnen afnemen. Dan moet ook het toezicht geregeld zijn. Je hebt verschillende vormen van online proctoring, bijvoorbeeld iemand die letterlijk via een camera surveilleert bij vier tot acht mensen, maar ook dat met een automatische videoanalyse studenten in de gaten worden gehouden. Gelukkig hadden we hierover een whitepaper op de plank liggen; die wordt nu dankbaar geraadpleegd. Daarnaast zien we dat er enorm veel andere vragen zijn rond het vormgeven van onderwijs.”

Kat beaamt dat: "Volgende week start er ook bij Avans een toetsweek en dan moet het werken. Je kunt allerlei applicaties inzetten bij het digitaal afnemen van (mondelinge) toetsen. Maar er zijn bijvoorbeeld nog wel heel wat vragen met betrekking tot de AVG."

Welke maatregelen zijn genomen?

Kat: "Wij hebben het initiatief genomen om een centrale plek in te richten waar we de goede informatie verzamelen en duiden (communities.surf.nl/vraagbaak-online-onderwijs). Die plek hebben we in allerijl ingericht en wordt nu continue bijgehouden."

Peet: "Hierop kunnen mensen uit het hele land hun kennis en ervaringen delen. Wij zorgen vervolgens weer dat we de binnenkomende informatie en kennis ordenen rond verschillende thema’s. Daarnaast verzorgen we een webinar-programma. Daarvan is vandaag de eerste live gegaan. Er zijn al meer dan 350 ingeschreven deelnemers."

Wat denk je dat er de komende dagen nog moet gebeuren?

Kat: "Ik denk dat het overleven bij de dag wordt." Peet: "Tot nog toe lag het accent op hoe de lessen online moeten komen. Ik verwacht dat de vragen over toetsen en examineren steeds prangender worden. De aangesloten instellingen hebben altijd de regie, maar vanuit SURF kunnen we ze wel van informatie over de beschikbare keuzes voorzien en de best practices.

Kat: "De komende dagen moet ook duidelijk worden hoe belastbaar de systemen blijken te zijn. We weten inmiddels dat Microsoft Teams niet zo robuust was als we dachten. Ik heb ook begrepen dat Zoom niet altijd vlekkeloos werkt. Het mooie is wel te ontdekken dat mensen heel creatief zijn in het bedenken van oplossingen en het stellen van prioriteiten. Ook zie je dat mensen flexibel zijn. Het is mooi om te zien dat er ook een pleidooi is om te accepteren dat we ons best doen en dat we weten dat er desondanks dingen fout zullen gaan. We gaan altijd voor de hoogste kwaliteit, maar dat is nu gegeven de omstandigheden niet mogelijk. Dat is een mooie kant van zo'n crisis."

Waar zit de grootste uitdaging?

Peet: "Wij hebben te maken met tussen de 50 en 60 instellingen die heel verschillend zijn in hun volwassenheid ten aanzien van online werken. Zo zijn er universiteiten en hogescholen die voorlopen en profiteren van de investeringen die ze in de afgelopen jaren al gedaan hebben op het terrein van onderwijsinnovatie met ICT. En zo is er ook een groep achterblijvers, waar nog van alles moet worden uitgezocht en opgestart. Veel hangt af van de interne organisatie, cultuur en hoe snel ze hiermee om kunnen gaan.

Kat: "Eigenlijk komt het nu aan op echt leiderschap. Of een instelling in staat is zichzelf intern te organiseren en een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen."

Welke permanente verandering verwacht je als het leven weer ‘normaal’ wordt?

Kat: "Ik zie dit als een enorme boost voor de automatisering. Straks weet iedereen wat er kan. En zo'n centraal informatiepunt maakt het mogelijk de goede leermaterialen te vinden. Dat zou kunnen zorgen voor een cultuuromslag. Tot nog toe heerste veel het 'not invented here'- syndroom. Nu moet iedereen wel. Maar er is ook het gevaar dat er niet zo goede ervaringen zijn. Die docenten willen dan zeker niet meer."

Wat is je gouden tip?

Kat: "Zorg voor een goede aansluiting tussen IT-specialisten en de onderwijspraktijk. Zorg voor brugfuncties zodat je van elkaar begrijpt waar je het over hebt.  Peet: "Ja daar sluit ik me bij aan. Zorg ook voor goede e-coaches en ondersteuning van docenten in dit proces."

Lees meer over Innovatie & Strategie OP AG Intelligence
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.