IT-bedrijven zien belang van stagiairs ook in crisistijd

11 maart 2011

Maar tegelijkertijd onderstrepen de ondervraagden het belang van het aantrekken en begeleiden van jong IT-talent. “Wij willen jonge informatici graag de mogelijkheid geven om een goede afstudeerstage te volgen, zodat zij een goede basis hebben om na hun studie het bedrijfsleven in te gaan. En natuurlijk bieden wij hen graag een eerste werkplek bij ons”, vertelt recruiter en stagecoördinator Debby Voordenhout van NCIM Groep.

De softwareontwikkelaar heeft gemiddeld plek voor twaalf stagiairs per jaar. Vanwege de economische crisis kon het vorig jaar slechts drie afstudeerders gebruiken. Voordenhout: “Helaas was het toen niet mogelijk om hen een contract aan te bieden, wat wij wel graag hadden gedaan.” NCIM zegt te merken dat het inmiddels weer beter gaat en heeft de plaatsen voor afstudeerders weer op het oude niveau zitten. In februari zijn er zes studenten gestart en in september zal een vergelijkbare groep beginnen aan hun afstudeerstage.

Kritisch beoordelen
De recruiter stelt dat het zaak is om grondig werk te maken van de werving en selectie van IT-stagiars. NCIM is vooral op zoek naar IT’ers die echt een passie hebben voor technologie en kijkt daarom kritisch naar de opleiding die de studenten volgen. “Doordat wij mensen met een technische achtergrond zoeken, zoeken wij talent tussen de studenten van opleidingen als Technische Informatica, Informatica, Wiskunde en Kunstmatige Intelligentie. Wij hebben gemerkt dat studenten die bijvoorbeeld Bedrijfskundige Informatica doen, op hun opleiding te weinig ervaring op hebben kunnen doen met softwareontwikkeling. Ze kunnen nog zo hard roepen dat ze dit wel graag doen, onze projecten zijn behoorlijk complex en we hebben gemerkt dat deze groep dan toch ervaring tekortkomt op dit terrein”, vertelt Voordenhout.

Zij merkt verder op dat de studenten doorgaans erg enthousiast zijn en hun opdracht goed oppakken. “Het liefst gaan ze gelijk aan de slag en dan wil het plan van aanpak weleens iets zijn wat als minder belangrijk wordt gezien. Programmeren, dat is wat ze komen doen! Voor de begeleider is er dan een belangrijke taak weggelegd om uit te leggen hoe belangrijk een plan van aanpak is en ze bijvoorbeeld te wijzen op het belang van het maken van een weekrapportage.”

De afstudeerders worden bij NCIM begeleid door ervaren medewerkers die hebben aangegeven dit graag te doen. Volgens Voordenhout is het tot nu toe geen enkel probleem geweest om hier voldoende mensen voor te vinden. “Meestal is een stagebegeleider in het begin van de stage 1 á 2 uur in de week bezig met de begeleiding van een stagiair. Naar het eind van de stageperiode wordt dit iets langer, omdat de student dan zijn scriptie afrondt, die moet worden gelezen door de begeleider. Daarnaast is hij natuurlijk bij de verdediging aanwezig.”

Voordelen voor werkgever
Maar het bieden van stageplaatsen levert werkgevers natuurlijk ook iets op. “Door het werken met studenten staan wij open voor nieuwe dingen. Vaak hebben zij leuke en goede nieuwe ideeën en zo krijgen wij ook weer nieuwe inzichten in de projecten die wij hebben. Daarnaast hebben we meerdere professionals in dienst die ooit zijn ingestroomd als afstudeerder”, vertelt Voordenhout.

Daarover kan Ingrid de Jong, manager Werving bij Sogeti, meepraten. In de ‘goede’ jaren was het percentage stagiairs dat na afloop in dienst is getreden bij Sogeti heel hoog, maar omdat het bedrijf de afgelopen twee jaar weinig Young Professionals heeft aangenomen, konden stagiairs ook niet altijd blijven. “Bij ons doorlopen de studenten dezelfde procedure als nieuwe medewerkers, dus onze selectie is behoorlijk streng. Ook zijn we heel kritisch op het aanbieden van opdrachten; we willen een goede opdracht verschaffen en ook goede begeleiding kunnen bieden. Een aanzienlijk deel van de stagiairs komt uit onze Studenten Unit. Deze mensen hebben we al een tijd kunnen volgen dus dan heb je ook beter inzicht in de kennis en kwaliteiten.”

Ook Sogeti zoekt stagiairs met een wervingsdoelstelling in het achterhoofd, maar het heeft ook maatschappelijke motieven. De Jong: “Ook als we geen nieuwe collega’s zoeken bieden we afstudeeropdrachten. Daarnaast vinden we de binding tussen onderwijs en het bedrijfsleven belangrijk. We zoeken dan ook actief de samenwerking op met hogescholen en universiteiten. De scripties die de studenten schrijven ondersteunen ons bijvoorbeeld in de ontwikkeling van het dienstenportfolio.”

De afgelopen twee jaar had het tussen de tien en vijftien afstudeerders per halfjaar. “Als het economisch goed gaat, zijn er meer mogelijkheden. In minder goede tijden is er simpelweg meer focus op kosten en interne uren. Dat heeft zijn weerslag op het begeleiden van afstudeerders. Er is op zich wel animo, want het is leuk om te doen, maar in een organisatie als de onze moeten mensen bij de klant zijn!”

Ook bij Capgemini zijn er minder stageplaatsen beschikbaar dan voorheen. Voor de crisis had het enkele tientallen stageplekken per jaar, nu is dat gereduceerd tot twintig concrete afstudeeropdrachten. “Dit komt voornamelijk doordat er minder middelen beschikbaar waren om de studenten goed te kunnen begeleiden. Een waardevolle stageperiode valt of staat met een goede begeleiding en een goede afstudeeropdracht”, vertelt recruiter Alke Vrieling, die eraan toevoegt dat er voor goede ideeën altijd ruimte is.

Aanvulling op de opleiding
Studenten kunnen met een stage ervaren hoe de praktijk is. “Het is een mooie aanvulling op je opleiding en het bereidt je voor op de arbeidsmarkt. Hier leveren wij graag een bijdrage aan.” Daarnaast hoopt ook Capgemini dat stagiairs enthousiast worden over een baan in de IT in het algemeen en bij Capgemini in het bijzonder. Tegelijkertijd brengen stagiairs nieuwe inzichten mee en kunnen zij meedenken over actuele thema’s in de vorm van afstudeeropdrachten. “Zij hebben vaak een frisse blik en weten wat belangrijke ontwikkelingen zijn.” Wanneer de stage aan beide kanten bevalt, wordt het stagecontract veelal meteen omgezet in een onbepaalde tijd contract. Bijna alle afstudeerders maken hier volgens Vrieling ook graag gebruik van.

Willem van der Steen, marketingmanager bij de Laurens Simonse Groep, bekend van onder meer de populaire sites www.bijbanen.nl en www.studentenbureau.nl, denkt niet dat IT-bedrijven vanwege de crisis veel terughoudender zijn geworden met het bieden van stageplaatsen. “In andere sectoren duiken die verhalen nog weleens op, maar in de ICT is onze ervaring eerder dat er een tekort aan goede studenten is dan aan stageplaatsen.”

Momenteel telt de database van StudentenBureau 10.500 IT-studenten. “Dat lijkt veel, maar we kunnen er veel meer gebruiken”, vertelt Van der Steen. Hij heeft momenteel zo’n drieduizend opdrachtgevers in het portfolio die stageplaatsen hebben voor IT-studenten. Het gaat om circa tweeduizend automatiseringsbedrijven en duizend bedrijven met een stage op een IT-afdeling.

Dreigende tekorten
Doordat IT-studies er de laatste jaren niet populairder op zijn geworden, verwacht Van der Steen dat het tekort aan IT-stagiairs de komende jaren verder toeneemt. “De vraag naar hoogopgeleide IT-professionals zal in rap tempo oplopen, dus de noodzaak om in een vroeg stadium jonge talenten aan je te verbinden, groeit. Dat betekent dat er aan alle kanten getrokken zal worden aan IT-studenten en dat werkgevers zich op een positieve manier zullen moeten onderscheiden om te zorgen dat de keuze op hen valt.”

Volgens Van der Steen denken veel IT-bedrijven te gemakzuchtig over het vinden van de juiste stagiair. “Iemand vinden lukt meestal nog wel, maar achteraf blijkt het lang niet altijd een goede match. Iemand moet passen bij het bedrijf en de filosofie en de cultuur van je organisatie. Daarnaast moet het de juiste man of vrouw op de juiste plek zijn. Je moet talent en competenties her- en erkennen. Dat kost tijd en vergt bepaalde kennis, die niet altijd aanwezig is bij IT-bedrijven.” Een goede match is niet alleen belangrijk voor een succesvolle stage, maar ook voor de periode erna. “Als een stage van beide kanten goed bevalt, is de kans groot dat een stagiair meteen of in een later stadium in dienst treedt. Als de economie straks weer aantrekt, heb je die jonge talenten hard nodig.”

Maar ook nu kunnen bedrijven al profiteren van stagiairs. “Een stagiair krijgt gemiddeld 300 tot 350 euro per maand betaald. Dat is natuurlijk aanzienlijk minder dan een ‘echte’ IT’er.” Volgens Van der Steen krijgen stagiairs door de crisis plotseling veel meer verantwoordelijkheden. “Terwijl ze voorheen vaak alleen schaduwrapporten schreven, wordt hun input nu volledig meegenomen. Leuk voor de student, maar het brengt ook een bepaald risico met zich mee.”

- IT-talenten-programma -

‘Laten zien hoe leuk het is’

Vorige week ging het IT-talenten-project van start, het jaarlijkse stageprogramma voor topstudenten van Automatisering Gids. Dit jaar gaat het om zes afstudeerders, die hun opdracht uitvoeren bij Capgemini, NCIM Groep of Sogeti. In juni wordt bekend wie zich IT-talent van het jaar mag noemen.

De deelnemers houden een blog bij op www.ittalentenblog.nl .

Alke Vrieling, recruiter bij Capgemini, hoopt vooral dat ‘haar’ talenten een mooie tijd tegemoet gaan en anderen enthousiast kunnen maken over een baan in de IT. NCIM Groep doet mee aan het project om studenten die er stage lopen een extra uitdaging en kans te bieden. “Het liefst zouden we al onze studenten hieraan mee laten doen, omdat zij allemaal talenten zijn op IT-gebied. Onze studenten werken aan uitdagende opdrachten en hiermee zijn zij ook goed in staat om te laten zien door middel van hun blog hoe leuk het is om in de IT te werken. Een andere reden om mee te doen aan het project is meer mensen enthousiast krijgen om voor de IT te kiezen”, vertelt recruiter Debby Voordenhout.

NCIM heeft de wedstrijd al twee keer eerder gewonnen. Vorig jaar ging hun stagiair Bram van Pelt met de hoofdprijs naar huis. Hij ontwikkelde software die de taal van gesproken teksten kan herkennen.

Sogeti wil door deelname aan het project een positief imago creëren over werken in de IT onder studenten en starters. “We hopen door middel van de blogs van onze twee IT-talenten in contact te komen met nog meer derde- en vierdejaarsstudenten en starters en ze een kijkje in de keuken geven bij een grote IT-dienstverlener”, vertelt wervingsmanager Ingrid de Jong. Sogeti doet voor het vierde jaar mee aan het project. Drie voormalig IT-talenten zijn na afloop in dienst getreden en ze werken er alle drie nog steeds.

 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Neem contact met ons op!