IT-arbeidsmarkt blijft onder druk staan

22 augustus 2008
Volgens het CWI zal de groeiende arbeidsparticipatie van vrouwen en ouderen (55-plussers) in Nederland enig soelaas gaan bieden. Zal ook de IT-sector erin slagen deze mensen voor een baan te winnen?

In 2007 werden ruim 1 miljoen nieuw ontstane vacatures geregistreerd. Dat aantal zal in 2008 en 2009 verder toenemen. Het aantal banen zal ook verder stijgen, zij het minder snel dan in 2007. Het aantal ontstane vacatures uitgedrukt als percentage van het aantal bestaande banen komt komende jaren op recordniveau: ruim 15 procent. Dat betekent dat voor een op zeven banen een vacature ontstaat. Het CWI ziet ook de zonnige kant van dit gegeven: Grote krapte op de arbeidsmarkt geeft een goede gelegenheid om van baan te wisselen. Het verloop zal alleen maar toenemen.

Het CWI ziet de arbeidsparticipatie van vrouwen en ouderen in Nederland flink stijgen. In 2007 was er een kwart meer vrouwen op de arbeidsmarkt actief dan tien jaar geleden. Er waren vorig jaar ruim tweemaal zoveel 55-plussers actief als tien jaar terug. De komende jaren moet deze stijging van de arbeidsparticipatie van vrouwen en ouderen stevig doorzetten, om de groei van de werkgelegenheid tot 2013 op te kunnen vangen. Die groei van de werkgelegenheid in 2008 en 2009 zal vooral te vinden zijn in de zorg en de welzijnssector. Ook de zakelijke dienstverlening, de horeca en de detailhandel doen het goed. De ICT- sector en adviesbureaus worden door het CWI zelfs met name genoemd.

Makkelijk zal het aantrekken van vrouwen en ouderen voor de IT-sector niet worden. Pogingen om vrouwen en meisjes te interesseren voor een loopbaan binnen IT-mannenbolwerken, hebben teleurstellende resultaten. Het percentage vrouwen komt in veel IT-beroepen niet boven de 15 procent uit en is vaak flink lager. Ook oudere werknemers hebben het niet makkelijk in het IT-vakgebied. Ze moeten opboksen tegen de voorliefde van veel IT-bedrijven voor jonge mannen en de vooroordelen dat ouderen lastig, lui en langzaam zijn. Ze moeten de verleiding weerstaan om bij reorganisaties vertrekregelingen voor 52-plussers te accepteren die het terugkeren in een baan op vergelijkbaar niveau heel moeilijk maken.

IT-werkgevers moeten concurreren met werkgevers in de zorg en de welzijnssector, die van huis uit aantrekkelijker zijn voor vrouwen. Een mentaliteitsverandering binnen IT-bedrijven ten aanzien van vrouwen en ouderen maakt onder voldoende druk van de arbeidsmarkt meer kans van slagen. Maar ook tijdens de extreme krapte van de jaren 1998 en 1999 kwam die verandering er niet.
 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Neem contact met ons op!