IT-afdeling heeft goed imago bij gebruikers

26 september 2008
Gemiddeld geven werkers in Nederland een 8- aan de IT-medewerkers en de mix van middelen, onderhoud, beveiliging die ze verzorgen. De IT-afdeling wordt in meerderheid niet ‘stoffig’ gevonden. Bijna de helft van de werkenden (45 procent) merkt de IT-afdeling zelfs aan als een ‘frisse club’. De groep die de interne IT’ers als vernieuwende factor aanmerkt, is met een omvang van 34 procent riant in de meerderheid ten opzichte van hen die de IT-staf als een behoudende kracht ervaren. Een en ander blijkt uit een onlangs vrijgegeven onderzoek van het ‘performance management’-bureau Integron.

Ondanks het gegeven dat externe dienstverleners zich doorgaans positioneren als professioneler en beter geëquipeerd dan interne IT-afdelingen, blijken de laatste bij eindgebruikers toch beter te scoren. Een kwart van de werkenden geeft aan dat de IT is uitbesteed aan een externe dienstverlener. Zij beoordelen de IT-dienstverlening met een 7,5 gemiddeld. De veel grotere groep die te maken heeft met een interne IT-afdeling, beoordeelt deze met een volle 8. Integron duidt dit verschil als een appreciatie van persoonlijk contact en aandacht. Het beeld dat men heeft van de IT-afdeling is redelijk tot goed.

Bijna twee derde van de werkenden in Nederland vindt de eigen IT-afdeling een voorbeeld voor andere organisaties. Matig presteren van de IT-afdeling is geen reden tot vertrek bij de werkgever.

Geïnterviewden blijken in meerderheid positief over het nut van IT. Het voornaamste minpunt dat uit de rondvraag naar voren komt, is dat ze nog wel graag met wat nieuwere apparatuur en software zouden werken. Bijna drie kwart vindt dat er meer zou moeten worden geïnvesteerd in de IT-afdeling. De helft van de werkenden denkt beter te gaan presteren als de IT-middelen beter zouden zijn. Vier op de tien werkenden verwachten ook dat betere computers en software hun motivatie op het werk verder ten goede zouden komen.

De belangrijkste verwachtingen van werkenden hebben te maken met de beveiliging tegen verlies van data en het netwerk, het functioneren van de diverse middelen en medewerkers (deskundigheid, nakomen van afspraken, bereikbaarheid, snelheid waarmee men geholpen wordt). Maar dat zijn tevens de facetten die door de IT-afdelingen het meest naar tevredenheid van de eindgebruikers worden afgewikkeld. Aspecten van de dienstverlening die verbeterd zouden moeten worden volgens werkenden, zijn het functioneren van applicaties en softwarepakketten, pc, copiers en printers en de snelheid waarmee men geholpen wordt door IT-medewerkers.

Integron ondervroeg voor het onderzoek 4250 werkenden in 11 sectoren van de Nederlandse economie. Een kwart van de ondervraagden had een leidinggevende functie. 6 procent was zelf IT’er.

Hoezo, ‘stoffig’ ?

Hoez stoffig
Het tekort aan ICT-medewerkers wordt steeds groter. Uit onderzoek van Heliview blijkt dat het aantal ICT-specialisten blijft dalen door verminderde belangstelling voor ICT-gerelateerde opleidingen. ICT krijgt nog vaak het stempel ‘stoffig’.
Integron toetste onder werkenden het imago van de ICT-afdeling. Daaruit blijkt, in weerwil van het beeld dat heerst, dat bijna de helft de IT-afdeling als een frisse club ziet. Nog geen 10 procent vindt haar stoffig.

Voorbeeld voor andere organisaties


xDe tevredenheid over IT-afdelingen is door de bank genomen goed. Bijna twee derde van de werkenden vindt zelfs dat de ICT-afdeling een voorbeeld is voor andere organisaties. Voor slechts 6 procent van de werkenden is het gebrek aan kwaliteit van de IT een reden om uit te kijken naar een andere werkgever.
 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Neem contact met ons op!