Informatica in havo 4 voor beter beeld van IT

6 november 2009

Informaticadocent Armand Lejeune heeft met een nieuwe lesmethode voor het vak informatica op middelbare scholen, mogelijk het ei van columbus gevonden. Het is een methode die het het schoolvak informatica leuk en boeiend maakt en tegelijk het beeld dat havo 4-leerlingen van het IT-beroep hebben, zal verbeteren. Kern van de methode is leerlingen tijdens de lessen informatica in contact te brengen met de IT-praktijk. Op basis van levensechte IT-projecten, die zijn uitgevoerd door IT-bedrijven. Zodoende zullen veel meer jonge mensen enthousiast worden over het IT-vak en er later hun beroep van willen maken.

Er is één probleem. Lejeune en zijn bedrijfje PICTIO zijn voor de projecten die de basis voor het lesmateriaal vormen, afhankelijk van IT-bedrijven die de projecten en referentie-cases moeten leveren. En de bedrijven zijn tot nu toe veel te terughoudend. Inmiddels hebben HP, Centric, Sogeti, IBM, Betagraphics, PNA University en CSN Groep hun medewerking aan PICTIO toegezegd. Daarmee zijn de eerste schapen over de dam. Maar om de lesmethode te kunnen maken, is het volgens Lejeune noodzakelijk dat er veel meer projecten van IT-bedrijven loskomen.

Onlangs presenteerden Armand Lejeune en zijn compagnon Maurice Gielen van PICTIO hun eerste lesproject. Dit is gemaakt op basis van materiaal dat is aangeleverd door IT-dienstverlener CSN Groep in Leusden. Het bedrijf leverde hiervoor twee bestaande videofilms aan, een PowerPoint-presentatie, vier case-teksten over uitgevoerde projecten en een uitgebreide verklarende woordenlijst. De videos gaan over ‘Het datacenter model’ van de CSN Groep en over de samenwerking tussen het CSN-bedrijf Net Services en de Hogeschool Utrecht.

Na het aandachtig bekijken van de video’s moeten de leerlingen een serie vragen beantwoorden. Een voorbeeldvraag naar aanleiding van de tweede video is Opdracht 27: “In de video krijgt de term “uitwijkfunctionaliteit“ heel veel aandacht. Voor veel bedrijven is dit van strategisch belang, zo ook voor de Hogeschool Utrecht. Leg uit wat de term inhoudt en waarom dit van strategisch belang is voor bedrijven?” In totaal moeten de leerlingen 32 vragen beantwoorden over de twee video’s van CSN Groep.

Daarnaast maken de leerlingen een presentatie over een CSN-project op basis van de case-teksten. Eén van de vier cases is bijvoorbeeld ‘Storage-omgeving gemeente Tynaarlo beheersbaar en flexibel’. Twee leerlingen kiezen als duo twee van de projecten en bestuderen daar elk één van. Ze maken in de vorm van een Powerpoint-presentatie een samenvatting en ze geven die presentaties aan elkaar. Daarbij speelt de ICT-behoefte van de organisatie (gemeente Tynaarlo) een centrale rol. Na de presentaties maken beide leerlingen een tabel waarin de twee bestudeerde organisaties met elkaar vergeleken worden. De tabel laat de overeenkomsten in de ICT-behoeften van de verschillende organisaties zien. Tot slot gaan de leerlingen bekijken welke oplossing de CSN-Groep heeft gekozen om de organisaties te helpen.

Leerlingen kunnen met het CSN-project 4,5 studiepunt behalen op basis van de studielasturen, verdeeld over verschillende eindtermen. Een revolutionair aspect van PICTIO’s lesmethode is dat de projecten zo gekozen en geschreven worden, dat ze passen in één van de vier profielen waarin de leerlingen in het voortgezet onderwijs zijn ingedeeld. Het CSN-project is bedoeld voor leerlingen met het profiel ‘Economie en maatschappij’. Scholen gaan straks voor elke leerling die informaticales krijgt met de PICTIO-methode een bescheiden 15,00 euro voor een licentie betalen.

Erik van der Ven, marketing manager van CSN Groep, is enthousiast over het resultaat. “De mannen van PICTIO hebben een heel goede vertaalslag gemaakt op onze input.” Van der Ven realiseert zich terdege dat de kweekvijver van nieuwe medewerkers vanuit de scholen gevuld moet worden. “We hebben er op termijn belang bij dat de trechter zo vol mogelijk wordt. Onderwijs dat is afgestemd op de realiteit zal helpen die trechter te vullen. Daar ben ik van overtuigd en daarom doet CSN Groep mee.”

Het gaat niet goed met het vak informatica in het voortgezet onderwijs. Op 300 middelbare scholen (dat is 60 procent van het totale aantal scholen) in Nederland wordt het vak informatica aangeboden. Maar minder dan 8.000 van de in totaal 70.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs volgen het keuzevak informatica daadwerkelijk. In het Masterplan ICT, dat is opgesteld door IPN (ICT-onderzoek Platform Nederland) staat dat het informaticaonderwijs op middelbare scholen geen weerspiegeling van het vak is. “Er ligt een sterk accent op recepten voor het bedienen van computers en daarnaast - in het beste geval - op onderwerpen zoals programmeren, computerarchitectuur, databases en besturingssystemen. Dat is voor het jonge publiek niet het meest aantrekkelijke deel van ICT.”

Ook Lejeune ziet dat het lesmateriaal is verouderd, soms achterhaald of op het kinderachtige af is. Er worden lesmethoden door elkaar gebruikt. Enthousiaste docenten zien zich gedwongen zelf materiaal te ontwikkelen en dat is moeilijk en tijdrovend.

Die toestand van het informaticaonderwijs was voor Lejeune en Gielen, beide van huis uit docenten op middelbare scholen, de aanleiding om met PICTIO een nieuwe vorm van informatica-onderwijs voor vmbo, havo en vwo te ontwikkelen. Lejeune: “Het informatica-onderwijs op middelbare scholen kan een direct effect hebben op het beeld dat leerlingen van het IT-beroep hebben. Dat beeld heeft invloed op latere opleidings- en beroepskeuzen van de leerlingen. Als ik een leerling zou zijn die voor informatie over het IT-vak aangewezen is op de lessen informatica op de middelbare school, zou ik nooit iets met ICT te maken willen hebben, denk ik.”

Lejeune vraagt geen geld of manuren van de bedrijven. Het enige wat hij zoekt is bestaand materiaal over het IT-bedrijf en de uitgevoerde projecten. “We vragen zoveel mogelijk bedrijven om met ons mee te doen. We zijn te bereiken via www.pictio.nl. De laatste weken is de belangstelling van bedrijven gelukkig toegenomen, maar we zijn er nog niet.”

 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Neem contact met ons op!