Loopbaan

Wetenschap
TU Eindhoven

ICT-studies overspoeld door buitenlandse studenten

‘Stel quotum in of stel eisen aan minimale verblijfsduur na behalen diploma.’

Technische Universiteit Eindhoven © Wikimedia Commons Stephane Gaudry from Best, Netherlands
4 september 2018

‘Stel quotum in of stel eisen aan minimale verblijfsduur na behalen diploma.’

De TU’s in ons land zagen nog nooit zoveel buitenlandse studenten. Vooral Engelstalige masterprogramma's zijn populair: 1 op de 3 masterstudenten komt uit het buitenland. Dat geldt ook voor ICT-studies, waar ook Engelstalige bachelors de toestroom niet aankunnen en een numerus fixus hebben ingesteld.

Voor veel bachelors aan de technische universiteiten is de instroom van internationale studenten kleiner dan bij masters, ook omdat Nederlands vaak de voertaal is. Zo komt bij de TU Delft 7,2% van de bachelorstudenten uit het buitenland en bij de TU Eindhoven 8%. Dat is bij de Engelstalige IT-masters dus wel andere koek.

Het gaat in ieder geval om de studie Technische Informatica aan de TU Delft en de TU Eindhoven. De opleiding aan de TU Delft is sinds dit jaar Engelstalig, waardoor het begin dit jaar al meer dan 1000 aanmeldingen kreeg, tegen zo’n 300 in de afgelopen jaren. Van die duizend aanmeldingen heeft 23 procent de Nederlandse nationaliteit, komt 32 procent uit een ander EU-land en 45 procent van buiten de EU.

Onwetmatige maatregelen

Om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken, heeft de TU Delft dit voorjaar besloten om de aanmelding voor niet-Europese studenten te sluiten. Aanmeldingen van die laatste groep werden per 1 februari niet meer in behandeling genomen. Dit mag niet volgens de wet, omdat universiteiten niet mogen selecteren op nationaliteit. Voor volgend studiejaar heeft de TU Delft naar aanleiding van de enorme toeloop van buitenlandse studenten een numerus fixus aangekondigd voor Technische Informatica, net als de TU Eindhoven, die eveneens een Engelstalige bachelor Technische Informatica aanbiedt. Zowel het bedrijfsleven als de universiteiten zelf hanteren de studentenstop met tegenzin, omdat de vraag naar hoogopgeleide IT’ers in ons land juist enorm hoog is.

Het ministerie van Onderwijs onderzoekt nieuwe maatregelen om de groei van internationale studenten te beheersen. Tot nu toe kunnen universiteiten alleen een maximum aantal studenten instellen en studenten selecteren op kwaliteit en motivatie. Bestuurders kunnen ook het collegegeld voor niet-Europese studenten verhogen of een studie weer Nederlandstalig maken. Technische universiteiten vinden Engels als voertaal vaak noodzakelijk omdat het werkveld van IT’ers en ingenieurs internationaal is en veel docenten uit het buitenland komen.

Volgens de Studentenraad van de TU Delft heeft de faculteit EWI, waar de IT-opleidingen onder vallen, door de genomen onwetmatige maatregelen in de stress gezeten. “Het afwijzen van studenten zou een laatste redmiddel moeten zijn om de onderwijskwaliteit te behouden”, aldus de Studentenraad.

Volgens bestuursvoorzitter Tim van der Hagen hebben universiteiten geen geschikte instrumenten om de internationale instroom te beperken. “We dachten dat de internationale instroom stapje voor stapje zou gaan, want dat zagen we bij andere opleidingen. Maar de wereld is veranderd: de TU is zichtbaarder, er is een Brexit, Trump”, zei hij in een interview met Delta.

Taaleis geen optie

Nederlands als taaleis hanteren, vindt van der Hagen geen optie voor een vakgebied dat zo internationaal is. “Zorgelijker is dat een taaleis geen structurele oplossing is. Als duizend Chinese studenten besluiten Nederlands te gaan leren, hebben wij geen ander instrument dan selectie bij een fixus.” Hij denkt dat als er meteen een numerus fixus was ingesteld er dit collegejaar minder Nederlandse studenten zouden zijn geweest dan nu met het niet verder in behandeling nemen van non-EU studenten.

Inmiddels is er ook door diverse universiteiten voor de studie Kunstmatige Intelligentie een numerus fixus afgekondigd voor het nieuwe studiejaar, omdat zij simpelweg de toestroom niet aankunnen. De TU Delft overweegt zelfs om opleidingen te sluiten als de overheid niet financieel bijspringt, zegt bestuursvoorzitter Tim van der Hagen in het Financieele Dagblad. “Bedrijven zoals ASML, NXP, Philips en Shell zeggen tegen ons: ’Geef ons meer ingenieurs’. Maar we moeten zeggen: de deur zit dicht. We kunnen niet nog meer mensen in de collegezalen en practicumruimtes proppen. Onze medewerkers werken zich helemaal te pletter, de rek is eruit. Als dit zo doorgaat moeten we kleiner worden en met bepaalde opleidingen stoppen.”

Extra geld hard nodig

De Cyber Security Raad (CSR), een adviesorgaan van het kabinet, noemde een studentenstop eerder al een ongewenste en zorgelijke ontwikkeling. “We hebben die kennis ontzettend hard nodig, dat is een randvoorwaarde om een veilige digitale economie te hebben. Er is een enorm tekort aan opgeleide jongeren in deze richtingen en dan gooien de universiteiten de deuren dicht. Dat kan natuurlijk niet waar zijn”, aldus Ineke Dezentjé Hamming. De CSR heeft het ministerie van Onderwijs dan ook in een brandbrief opgeroepen op korte termijn noodfinanciering ter beschikking te stellen aan de universiteiten die de studie Kunstmatige Intelligentie en aanverwante opleidingen aanbieden, zodat zij de capaciteit kunnen uitbreiden, zodat in september 2019 alle potentiële studenten voor de bewuste studies ook daadwerkelijk kunnen worden toegelaten. Eerder al riepen werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland op tot een nationaal actieplan vanwege het tekort aan gekwalificeerde docenten kunstmatige intelligentie en de stijgende onderwijsvraag.

Gerard Smit, CTO van IBM Benelux, tevens lid van de adviesraad van het ICT Innovation Platform en raadslid van de Innovation & Technology Commissie van VNO-NCW, benadrukt dat de gevraagde half miljard euro weinig is vergeleken met de investeringen in andere landen. “Zeker als we een soort Silicon Valley op AI-gebied willen creëren in Nederland – iets waar ik me graag hard voor wil maken. Oké, er is nog veel werk aan de winkel, maar er zit veel kennis, de infrastructuur is uitstekend, we beschikken over computers met veel rekenkracht en er zijn veel datamodellen van goede kwaliteit waarmee geoefend kan worden. Maar zonder te investeren in de beroepsbevolking en goede samenwerking tussen onderwijs, overheid en het bedrijfsleven zullen we als Nederland nooit de maatschappelijke en economische vruchten kunnen plukken van AI.”

Voorwaarden stellen aan buitenlands talent

Smit stelt dat als er dan toch sprake is van een numerus fixus, je wel alleen de grootste talenten kunt selecteren en toelaten. “Hierdoor kan je de creme-de-la-creme opleiden. De Nederlandse universiteiten worden tegenwoordig overspoeld door buitenlands talent. Daar zou je dan voorwaarden aan kunnen stellen. Zo van: ‘We laten je alleen toe als je daarna minimaal 8 jaar in Nederland blijft werken’. Of je hanteert een quotum voor buitenlandse studenten, om zo meer Nederlandse rolmodellen in AI te genereren, want daar hebben we ernstig behoefte aan.”

TU-baas van der Hagen zei eerder in het AD dat Nederlandse studenten voorrang moeten krijgen bij toelating op de TU Delft. Pas als minstens de helft van de opleidingen bezet is met Nederlandse eerstejaars kan de rest van de plekken opgevuld worden met studenten uit het buitenland. 35 procent zou dan uit andere EU-landen kunnen komen en de rest van buiten de EU.

In tegenstelling tot de TU Delft streven ze bij de TU Eindhoven (TU/e) naar een groter percentage buitenlandse studenten. De universiteit wordt zelfs vanaf 2020 volledig Engelstalig. Jo van Ham, vicevoorzitter van het college van bestuur van de TU/e: “We streven naar een groter percentage buitenlandse studenten, omdat wij vinden dat we aan een internationale gemeenschap moeten bouwen. De wereld van ingenieurs is Engels.” Ook de universiteit van Maastricht heeft Engels als voertaal en ook Wageningen en Twente zijn bezig met omschakelen naar het Engels.

3
Reacties
Fluppo 22 oktober 2018 16:12

'Engels is gewoon vet koel!!'

Rb 04 oktober 2018 17:38

Dit komt omdat in Nederland een beta eerst een Alpha moet zijn om toegelaten te worden. Haal je een 10 met rekenen op je cito maar ben je slecht in Nederlands (door aanleg, sociale klasse of ouders) dan komt je cito gemiddeld uit en ga je naar het vmbo en heb je geen aansluiting. Dit is wat mij betreft de grootste fout in ons onderwijs systeem en zorgt ervoor dat veel talent wordt uitgesloten.

Ronald Kunenborg 04 september 2018 13:37

Wat een ongelooflijke onzin-argumenten weer om Engels in te voeren. En alleen maar omdat ze graag geld verdienen. Zeg dat dan gewoon: dit gaat uitsluitend om geld. Buitenlandse studenten leveren stomweg meer geld op. De hele BAMA structuur had als doel om kennis over de grens te kunnen verkopen. Dit is slechts ronde twee.

En even over Informatica: Engels Is daar nooit een punt geweest toen ik het studeerde. Voor vrijwel iedereen was Engels prima te lezen en schrijven. Maar wat voor doel dient het om multi-dimensionale algebra in matig mondeling Engels te krijgen? Verstaanbaar Nederlands is natuurlijk veel beter voor het begrip en dus de eerste keuze voor wie de onderwijstaak nog serieus neemt. Maar volgens mij zijn we dat punt allang voorbij...

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.