Management

Branche
energie

ICT-sector stelt ambitieuze duurzaamheidsdoelen

Belangrijke rol voor de ICT-sector bij het halen van nationale klimaatdoelstellingen.

11 april 2018

Belangrijke rol voor de ICT-sector bij het halen van nationale klimaatdoelstellingen.

Nederlandse telecombedrijven, datacenters en grotere ICT-dienstverleners hebben de afgelopen weken belangrijke afspraken gemaakt over duurzaamheid, om uitdagingen op het gebied van energie, klimaat en grondstoffen aan te gaan tot 2020.

In de laatste ronde van het MJA3 energie efficiency convenant (zie kader) zijn opnieuw ambitieuze doelen gesteld. In 42 energieplannen zijn in totaal 884 maatregelen opgenomen die 2,4 PJ (ruim 250 GWh) aan energie besparen tot 2020. Daarnaast zal het hoge aandeel duurzame energie verder toenemen en zijn energiebesparende oplossingen bij klanten opgenomen in het plan.

“Hiermee wordt de positieve trend van de periode 2013-2016 doorgezet en worden de in 2008 gestelde sectordoelen van het MJA3-convenant voor 2020 ruim overtroffen”, licht Tim Toornvliet, woordvoerder van branchevereniging Nederland ICT toe. Hij benadrukt dat duurzaamheid een belangrijk thema is voor de Nederlandse ICT-sector, die haar maatschappelijke verantwoordelijkheid moet nemen.

Duurzame digitale economie

Met de digitalisering van de samenleving zal het belang en het gebruik van ICT en data bovendien alleen maar toenemen. De ICT-sector probeert volgens Toornvliet bij te dragen aan een duurzame digitale economie. Met succes: de afgelopen jaren is het energieverbruik in de sector nagenoeg stabiel gebleven, terwijl dataverkeer en -opslag met tientallen procenten per jaar blijft groeien.

Naast de rol die Nederland ICT speelt met het MJA3 energieconvenant is er stichting ICT Milieu, het collectieve inzamelsysteem voor ICT-afval. ICT Milieu rapporteert elk jaar over de hoeveelheid ingezameld ICT-afval in de ICT Milieumonitor. Toornvliet: “Ook wordt er onderzoek gedaan naar de positieve impact van ICT-oplossingen op energieverbruik in andere sectoren. In de keten wordt door ICT-toepassingen meer energie bespaard dan de sector zelf verbruikt. Daarnaast maken innovatieve oplossingen de transitie mogelijk naar een duurzame digitale economie.”

Terugblik 2013-2016

Het totale energieverbruik van de MJA3-deelnemers uit de ICT-sector is in de afgelopen jaren nagenoeg stabiel gebleven, blijkt uit het Meerjarenplan 2017-2020. De groei bij de colo-datacenters in het convenant is door energiebesparende maatregelen beperkt en grotendeels gecompenseerd door een absolute daling bij de telecombedrijven en ICT-dienstverleners. ‘Zonder de overall proces efficiency verbetering van 14% zou het energieverbruik 2,9 PJ, ofwel ruim 300 GWh hoger zijn geweest.’ Hierdoor heeft de ICT-sector al in 2015 de overall doelstellingen van het MJA3-convenant voor 2020 gehaald.

In de afgelopen periode heeft de ontkoppeling tussen de sterke groei van data en het energieverbruik doorgezet. Het energieverbruik van de ICT-sector wordt voor circa 80% ingekocht als duurzame stroom, waarvan ongeveer de helft uit Nederland komt, valt te lezen in het rapport. Daarnaast biedt de (rest)warmte van de datacenters kansen voor nuttig hergebruik in de directe omgeving. Vanuit de MJA3-ICT is met de datacenters een aantal verkenningen gedaan en één van de ondersteunde projecten zal dit jaar worden gerealiseerd.

Op weg naar klimaatneutraal

Voor de laatste periode van de MJA3 hebben de bedrijven maar liefst 884 maatregelen aangekondigd, waarvan twee derde zeker is en een kwart voorwaardelijk. De totale ambitie binnen de bedrijven is 2,4 PJ aan proces efficiency verbetering (13,1%). Daarnaast is er voor 0,5 PJ aan besparingen in de keten ingepland en zal er voor 0,4 PJ aan extra duurzame energie worden ingekocht. Hierdoor zal het aandeel duurzame energie verder oplopen tot ruim boven de 80%.

Ondertussen wordt de blik alweer vooruit gericht op de periode na 2020 met het nieuwe KlimaatAkkoord voor 2030, waarvoor de gesprekken recent zijn gestart. “We verwachten dat door steeds slimmere ICT-toepassingen in 2030 tot tien keer zo veel energie wordt bespaard als de sector zelf verbruikt”, zegt prof.dr. Anwar Osseyran, managing director SURFsara, Portefeuillehouder Duurzaamheid op de website van Nederland ICT.

Door verdere digitalisering van de economie, de verschuiving naar de cloud en de vestiging van nieuwe datacenters in Nederland, zal het energieverbruik binnen de sector echter groeien. “We zullen als Nederland ICT met onze leden dus weer constructief moeten bijdragen aan de volgende fase van de energietransitie om in 2030 klimaatneutraal te kunnen zijn”, aldus Toornvliet.

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.