Innovatie & Strategie

Klantinteractie
Covid-19

ICT-gebruik bedrijven vooral in horeca en handel enorm gegroeid

Veel meer omzet uit online-verkoop, telewerken en online-vergaderen.

© Pixabay licence Geralt
11 april 2022

Veel meer omzet uit online-verkoop, telewerken en online-vergaderen.

Het Nederlandse bedrijfsleven heeft online-mogelijkheden goed omarmd in het eerste coronajaar 2020. De uitbraak van het besmettelijke COVID-19 virus in ons land heeft online-verkoop, telewerken en online-vergaderen flink gestimuleerd. Opvallende uitschieters zijn de horeca en handel, merkt het CBS op.

Horeca-ondernemingen zagen in 2020 een toename van de online-verkoop. Op zich niet verwonderlijk, want in dat eerste jaar dat corona toesloeg in Nederland waren er lockdowns die in de horecasector voor tijdelijke gedwongen sluitingen zorgden. Dit heeft ook andere bedrijfstakken geraakt. Over de hele linie is in 2020 het percentage bedrijven dat omzet haalt uit online-verkoop gestegen van 20% naar 23%, meldt het CBS nu (Centraal Bureau voor de Statistiek).

Méér omzet uit online

De horeca stijgt daar sterk bovenuit met een toename van 22% naar maar liefst 43%. Ook de handel vormt een uitzondering in positieve zin, zij het een wat minder sterke uitschieter: van 38% naar 44%. In tegenstelling tot de horeca was de handel al in veel grotere mate gericht op online.

Voor horeca-ondernemers was de omslag naar online niet alleen een noodsprong; het heeft ook concreet meer opgeleverd. Het CBS schrijft dat horecabedrijven relatief het vaakst een toename meldden: 1 op de 3 horecaondernemingen verkocht in 2020 meer online dan in 2019. Daarbij is online-verkoop ook een groter deel gaan uitmaken van de omzet. Dit is echter ook veroorzaakt door het deels wegvallen van normale omzet, door coronamaatregelen zoals lockdowns.

Volwaardig telewerken

Verder is in 2020 het aantal telewerkende mensen gegroeid: gemiddeld naar 50% in het Nederlandse bedrijfsleven. In 2019, het jaar voordat corona Nederland bereikte, lag dat aantal nog op 30%. Daarbij was er ook sprake van groei voor het aantal bedrijven waar telewerken voorkomt. Dat is gegroeid van 77% van de bedrijven in 2019, naar 83% in 2020. Het gaat daarbij niet simpelweg om wat werken vanuit huis, met geïmproviseerde middelen en beperkte mogelijkheden.

Het CBS bedoelt met telewerken echt volwaardige uitvoering van taken en handelingen die werknemers normaliter uitvoeren, maar dan vóór corona uitbrak in Nederland. Dit omvat dus toegang buiten de bedrijfsvestiging tot ICT‐systemen van het bedrijf om e-mail, documenten of bedrijfsapplicaties te kunnen gebruiken. Applicaties voor interne communicatie, zoals Skype, Teams en Zoom tellen niet mee als telewerken, legt het CBS expliciet uit.

ICT-sector voorop

Vanzelfsprekend verschilt de toename in telewerken, zoals geconstateerd in 2020, per bedrijfstak. Bij bedrijven waar telewerken voor de coronapandemie al vaker voorkwam, is de sterkste stijging opgetekend. Zo is het aandeel telewerkers in de ICT-sector gestegen van 62% in 2019 naar 85% in 2020. In groot contrast daarmee staat de horeca, waar deze toename was van 13% in 2019 naar 15% in 2020. De aard van de werkzaamheden is daarbij natuurlijk bepalend: in de horeca is telewerken meestal niet mogelijk, stipt het CBS aan.

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.