Management

Carriere
Diversiteit

'Huidige aanpak voor diverse en inclusieve techteams werkt niet'

Managers vinden aanpak succesvoller dan minderheidsgroepen. 

27 juli 2021

Managers vinden aanpak succesvoller dan minderheidsgroepen. 

Hoewel diversiteit en inclusie bij veel ICT-bedrijven hoog op de agenda staat, zijn de huidige aanpakken om dit te bereiken niet effectief. Dat concludeert Capgemini op basis van eigen onderzoek. Managers hebben vaak een heel ander beeld van hoe divers en inclusief hun organisatie en producten of diensten zijn dan mensen uit minderheidsgroepen. 

Capgemini sprak voor het onderzoek met 500 techwerknemers - vooral vrouwen en mensen uit etnische minderheidsgroepen - en 500 managers van grote organisaties in negen landen. Daarnaast ging het bedrijf in gesprek met 5.000 consumenten, ook weer vooral vrouwen en etnische minderheden, en waren er 32 diepte-interviews met experts uit de industrie, academici, denktanks, startups en geanonimiseerde werknemers van diverse organisaties.

Ander beeld van inclusie

Uit al die gesprekken blijkt dat organisaties met diverse en inclusieve techteams vaak ook meer inclusieve producten en diensten leveren. Maar managers en ondervertegenwoordigde groepen blijken het vaak niet eens over hoe divers en inclusief een organisatie eigenlijk is. Zo stelt 85% van de managers in het onderzoek dat hun organisatie voor iedere werknemer billijke kansen voor carrièreontwikkeling en promotie biedt, maar is slechts 18% van de vrouwen en werknemers uit etnische minderheidsgroepen het daarmee eens. 

Ook vinden veel managers (81%) dat er een robuust mechanisme is om klachten over geslacht, racisme of intimidatie aan te pakken aanwezig is en denkt 82% dat de organisatie een holistische talentstrategie inzet die vooroordelen tegenover werknemers voorkomt. Onder de werknemers is respectievelijk 18% en 20% het eens met die uitspraken. Slechts 22% van de werknemers uit minderheidsgroepen vindt verder dat medewerkers met verschillende achtergronden vrijelijk kunnen mengen binnen de organisatie en 38% is het ermee eens dat discriminerende opmerkingen of grappen niet getolereerd worden op de werkvloer.

Verder valt op dat slechts 16% van de techwerknemers uit minderheidsgroepen vindt dat ze goed vertegenwoordigd zijn in techteams. Een kwart voelt zich echt thuis in de organisatie, terwijl 75% van de managers denkt dat deze werknemers zich thuis voelen in de organisatie. 

Consumenten maken zich zorgen

Ook consumenten merken dat bedrijven niet altijd een diverse en inclusieve strategie hebben, wat zich vertaalt naar de diensten en producten die geleverd worden. Zo zegt 40% van de consumenten uit een etnische minderheidsgroep dat ze moeite hadden bij het verkrijgen van informatie die relevant was voor hun geslacht of etniciteit via een online gezondheidsdienst.

Het gevolg is dat veel consumenten zich zorgen maken over discriminatie via technologie. Zo maakt 63% van de consumenten uit minderheidsgroepen zich zorgen dat bepaalde filters en fotobewerkingsapps beter werken voor specifieke huidskleuren. Nog eens 73% is bang dat formulieren automatisch ingevuld worden met een specifiek gender en 60% vreest dat beeldzoekmachines in browsers als Google etnische vooroordelen hebben, waarbij zoekopdrachten van bijvoorbeeld zwarte tieners vooral politiefoto's opleveren. 

Tips voor inclusie

Capgemini geeft in zijn rapport ook tips om in de toekomst alsnog meer diverse en inclusieve techteams op te zetten. Zo wordt geadviseerd om robuuste processen, praktijken en waardesystemen op te zetten die inclusie bevorderen. Daarbij wordt geadviseerd om de focus op inclusieve taal te leggen, en te zorgen voor transparantie en meer gelijkheid in carrièreontwikkeling.

Bedrijven worden daarnaast geadviseerd om eerlijkheid in AI-systemen te stimuleren en algoritmische vooroordelen te verminderen. Als derde punt wordt geadviseerd om bijvoorbeeld tools en technologie te gebruiken om meer inclusie te stimuleren en managementpraktijken te verbeteren om diversiteit, gelijkheid en inclusie te volgen. 

Tot slot adviseert Capgemini om in te zetten op diverse gebruikers bij het ontwerpen van inclusieve technologie, en digitale producten en diensten. Zo kunnen bedrijven ervoor zorgen dat vrouwen en etnische minderheden een belangrijke rol spelen bij het ontwerp en de ontwikkeling van digitale technologieën. 

Lees meer over
2
Reacties
CH 27 juli 2021 13:29

Een van de grote nadelen van het rapport is dat vrouwen en etnische minderheden op een hoop gegooid zijn. Zo blijken vrouwen sterk ondervertegenwoordigd te zijn, maar etnische minderheden juist enigszins oververtegenwoordigd, als je kijkt naar het percentage van die minderheden in de totale populatie van het land waarin de data verzameld is. Maar het rapport gaat uit van gevoel: men dankt ondervertegenwoordigd te zijn, maar is dat ook echt zo in harde cijfers?

Er zijn zeker grote problemen op dat gebied, maar of dit nou de manier is...

Peter Mul 27 juli 2021 13:02

Onmogelijk onderzoek, immers de taalkennis van veel specifieke bevolkingsgroepen verschild onderling zo veel dat communicatie soms op babytaal lijkt, waarmee het onmogelijk is om de gewenste fijne finesses in de codes te verwerken.

Meertaligheid is in de ICT vaker een last dan een genot en slecht voor het eindproduct.

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.