Innovatie & Strategie

Security
Grapperhaus

Huawei en China niet in de ban voor 5G in Nederland

Kabinet legt AIVD-advies tegen Huawei en China naast zich neer; "extra hoge eisen" moeten beschermen.

Ferd Grapperhaus © Rijksoverheid
18 september 2019

Kabinet legt AIVD-advies tegen Huawei en China naast zich neer; "extra hoge eisen" moeten beschermen.

"De aanpak van het kabinet is landenneutraal", antwoordt minister Ferd Grapperhaus op Kamervragen. De bewindsman van Justitie en Veiligheid (JenV) schrijft dat het eerder geheim gehouden advies van de AIVD en MIVD slechts een onderdeel is van de risicoanalyse die de Taskforce Economische Veiligheid heeft uitgevoerd. Het daaruit voortgekomen advies wordt ook door de twee Nederlandse inlichtingendiensten onderschreven, stelt Grapperhaus gerust.

De landenneutrale aanpak betekent, legt de minister uit, dat "elke leverancier – ongeacht land van herkomst – moet voldoen aan de extra hoge eisen die worden gesteld aan leveranciers van diensten en producten in de kritieke onderdelen van de telecomnetwerken". Dit staat haaks op advies van de AIVD (Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst) en MIVD (Militiaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst). Zij adviseerden juist gericht vermijden van telecomapparatuur van bepaalde leveranciers uit bepaalde landen.

2G tot en met 5G

De inlichtingendiensten waarschuwen daarbij voor leveranciers uit landen met "een offensief cyberprogramma". De Nederlandse overheid zou een aanpak moeten formuleren om bepaalde hard- en software van dienstverleners uit zulke landen te weren voor kernonderdelen van de telecominfrastructuur in ons land. Het gaat daarbij om uitfaseren bij bestaande telecominfrastructuur (dus 2G, 3G en 4G) en om het voorkomen van nieuwe afhankelijkheden in toekomstige 5G-netwerken.

"De brief van de AIVD en de MIVD van februari 2019 is meegenomen en meegewogen bij de risicoanalyse van de Taskforce", reageert Grapperhaus nu in antwoord op Kamervragen. "Op basis van deze risicoanalyse worden verschillende maatregelen genomen, zoals ook gemeld aan uw kamer." Deze maatregelen geven volgens de minister "een adequaat antwoord op de dreiging" vanuit landen als China en Rusland. Daarbij zijn deze maatregelen van toepassing op huidige en toekomstige telecomnetwerken in Nederland.

Aanscherpen van eisen

Minister Grapperhaus geeft aan dat het kabinet dus niet voor specifieke ontwijking van bedrijven of landen gaat, maar dat bescherming komt door het stellen van extra hoge eisen aan partijen en producten voor kritieke telecom-onderdelen. "De noodzakelijke aanscherpingen van de eisen die worden gesteld aan de veiligheid en integriteit van de mobiele telecommunicatienetwerken zullen in nadere regelgeving worden vastgelegd en zal dit najaar worden gepubliceerd."

Overigens hanteert Grapperhaus een andere aanpak voor C2000, het landelijke communicatiesysteem voor hulpdiensten. Daar volgt hij wel meer het AIVD-advies om bepaalde landen te mijden. "De AIVD adviseert inzake C2000 om parallel aan de migratie te starten met een vervangingstraject waarbij de afhankelijkheid van landen met een offensief cyberprogramma gericht tegen Nederlandse belangen is geminimaliseerd. Ik neem dit advies over zoals aangegeven in mijn brief van 26 april jongstleden."

C2000 is anders

De minister heeft "onmiddellijk opdracht gegeven tot een verkenning naar een dergelijke oplossing". De Tweede Kamer wordt hierover na de zomer geïnformeerd, wat Grapperhaus in juni al had toegezegd. Hij stelt dat de veiligheid van C2000 en de veiligheid van 5G van elkaar verschillen en dus geen gelijke aanpak moeten hebben. "Hierbij hecht ik er aan om uw Kamer er op te wijzen dat de veiligheid van C2000 en 5G andersoortige vraagstukken zijn die om andersoortige oplossingen vragen en derhalve is een ander proces doorlopen."

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.