Management

Branche
failliet

Hostingproviders plannen onderlinge continuïteitsgarantie

'Escrow4DHPA'-regeling moet de Nederlandse cloud nóg betrouwbaarder maken

© CC0 Public Domain,  ActionPlanet
19 april 2017

'Escrow4DHPA'-regeling moet de Nederlandse cloud nóg betrouwbaarder maken

De Nederlandse associatie van cloud- en hostingproviders, DHPA, denkt na over een regeling die afnemers van cloud- en hostingdiensten bij faillissement van hun provider een 'zachte landing' garandeert.

Als er niets is afgesproken, zijn klanten van een faillerende cloud- of hostingprovider uitgeleverd aan de curator, die wettelijk verplicht is primair de belangen te behartigen van de schuldeisers. In het geval van DHPA-leden (strikt genomen 'deelnemers') zijn dat naast werknemers veelal de hardware-leasemaatschappijen en multitennant datacenters waarvan ze gebruik maken. In de meeste gevallen zal dat het continueren van de dienstverlening inhouden, omdat ze ervan uit mogen gaan dat overname (of doorstart) ook voor de schuldeisers in de hoogste opbrengst resulteert. Maar er kan ook gebeuren dat een curator de belangen van de schuldeisers het beste denkt te dienen door het personeel naar huis te sturen en de servers uit te schakelen om de datacenter- en leasekosten niet verder op te laten lopen.

Zulke drastische maatregelen mogen alleen als ze geen onevenredige schade toebrengen aan de klanten van de faillerende hosting provider. Maar weet de curator dat? En wat is onevenredig? En hoeveel tijd krijgen klanten dan voor hun overstap naar een nieuwe hosting-provider? En wie zorgt voor een ordentelijke overdracht van bestanden en documentatie aan de nieuwe provider?

Stroppenpot

Om te voorkomen dat de klant met de rug tegen de muur belandt of voor voldongen feiten komt te staan, worden bij aangaan van de hosting- of cloudcontracten als het goed is een aantal zaken vooraf geregeld:

  • er moet een 'stroppenpot' zijn voor het draaiend houden van te dienstverlening. Dit om tijd 'te kopen' voor gesprekken over een overname dan wel doorstart, of desnoods een ordentelijke exit van de klant(en).
  • er moeten zwart-op-wit afspraken worden gemaakt over medewerking van de betrokken datacenters en hardware-leasemaatschappijen
  • er moet een partij zijn die, in geval nood, de beheerrol van de hostingprovider kan overnemen of overdragen en daartoe beschikt over toegangsrechten en gedetailleerde informatie over de klantspecifieke de processen.

Sommige providers regelen een en ander door klanten in contact te brengen met een gespecialiseerde 'escrow-provider'. Maar vaak ook wordt de klant een eigen in-huis oplossing aangeboden in de vorm van een bedrijfseigen stroppenpot die beheerd wordt door een voor dat doel van het bedrijf juridisch afgescheiden 'continuïteit-stichting'.

De facto standaard

Volgens Directeur Alaerds denkt DHPA nu na over een regeling die zó goed is dat het voor leden de de facto standaard wordt voor het borgen van 'ongoing concern' bij faillissement. Hoe die regeling er uit moet gaan zien, moet nog worden uitgewerkt. Maar deze week werd wel wereldkundig gemaakt dat de onafhankelijke cloudescrow-provider escrow4all als business partner tot het DHPA-netwerk is toegetreden, en mee gaat denken over de vormgeving van een nieuw escrow-arragement voor de bedrijvenclub. Andere partijen die zijn uitgenodigd om mee te denken zijn de adviesbureaus Weolcan en ICTRecht.
Allaerds overweegt dan ook:

  1. een eigen DHPA-brede stroppenpot komt
  2. generieke afspraken met (de leden van) de Dutch Datacenter Association, waarin alvast één belangrijke groep potentiële schuldeisers verenigd is.
  3.  een (raamwerk-)contract met Escrow4all voor het managen van uitwijksituaties bij leden van DHPA

Over de termijn waarop een definitieve regeling te verwachten is is op dit moment nog moeilijk duidelijkheid te krijgen. Directeur Michiel de van der Schueren van Weolcon noemt het 'nog wat vroeg om er nu al ruchtbaarheid aan te geven'. Maar directeur Herman Kui van Escrow4all meldt dat er een concept in hoofdlijnen is getoetst door Weolcan(business model) en ICTrecht(juridische kader). De volgende stap zou zijn het concept te toetsen bij de deelnemers en hun feedback verwerken.

Lees meer over
Lees meer over Management OP AG Intelligence
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.