Loopbaan

Carriere
werkdruk

Hoge werkdruk jaagt veel IT'ers in ziektewet

Werknemers door werkstress gemiddeld 38 dagen niet inzetbaar.

14 november 2022

Werknemers door werkstress gemiddeld 38 dagen niet inzetbaar.

Het beroep van ICT'er kent een hoge werkdruk wat voor veel mensen leidt tot verzuim. Bij pedagogen speelt dit nog wat meer, maar ICT'ers staan op de tweede plaats voor uitval van werk door de hoge werkdruk, blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar noemde 10,9% van de werknemers met een pedagogisch beroep de werkdruk als belangrijkste reden voor hun laatste verzuim. Onder ICT'ers was dit 8,8%.

Bovendien kan die uitval voor werk ook best lang zijn, wat onderstreept hoe hoog de werkdruk wel niet kan zijn. Werknemers die aangaven dat de reden voor hun meest recente verzuim werkgerelateerd was (met werkdruk dus de belangrijkste reden), waren gemiddeld 38 werkdagen niet inzetbaar. Voor al het werkverzuim - om uiteenlopende redenen - ligt de gemiddelde duur van de afwezigheid van de werknemer op 17 werkdagen.

Meer maar ook langer

Daarnaast blijkt dat van alle werknemers die verzuimden vanwege werkdruk, 33% langdurig afwezig was. Dit komt neer op twintig werkdagen of meer. Dat aantal is ruim twee keer zo hoog als gemiddeld bij werknemers die verzuimden, aldus het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek). Deze cijfers zijn geput uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) die is uitgevoerd door het CBS en onderzoeksinstituut TNO.

Verzuim door werkdruk werd ook relatief vaak genoemd door werknemers met een creatief- en taalkundig beroep, of een zorg- en welzijnsberoep. Bij werknemers in agrarische beroepen, in beroepen in transport en logistiek, en in dienstverlenende beroepen, kwam verzuim door werkdruk veel minder vaak voor.

Relatief gelijkgebleven

De afgelopen jaren is er wel sprake van een grofweg gelijkblijvend aandeel van werknemers dat verzuimde door werkdruk. Dat aandeel ligt op 6 tot 7%. Maar in absolute aantallen is wel sprake van meer verzuimende werknemers door (te) hoge werkdruk; simpelweg doordat de werkzame beroepsbevolking is toegenomen. Zo verzuimden in 2014 nog 450.000 werknemers vanwege werkdruk, in 2021 waren dit er 520.000.

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.