Loopbaan

Carriere
talent management

Hoe overheden de komende jaren genoeg IT-talent hopen aan te trekken

Organisaties willen meer doorontwikkeling mogelijk maken.

© Shutterstock nepool
5 december 2022

De Nederlandse overheid komt de komende jaren duizenden IT’ers tekort, zo werd duidelijk uit onderzoek van AG Connect en Binnenlands Bestuur in oktober. Overheidsorganisaties proberen ondanks het verschil tussen vraag en aanbod van alles om toch aan genoeg werknemers te komen. Wat is hun aanpak?

Onder meer Defensie, de Belastingdienst, NVWA en lokale overheden zijn naarstig op zoek naar IT’ers. Maar de problemen spelen ook op lokaal niveau, zo blijkt uit een rondgang langs 52 overheden door AG Connect, iBestuur en Binnenlands Bestuur. Gemeenten proberen op allerlei manieren een aantrekkelijke werkgever te worden. Gemeente Zwolle vertelt dat er een meer actieve aanpak nodig is om kandidaten te vinden dan vacatures dan voorheen. “Simpelweg een vacature plaatsen is niet meer genoeg om de doelgroep te bereiken.”

Takenpakketten vergroten

Eén van de maatregelen die Zwolle heeft genomen is IT-functies samenbrengen in een shared service center-concept, om zo onderling meer kennis uit te kunnen wisselen maar ook de aantrekkelijkheid van het technisch takenpakket en het eigen carrièreperspectief binnen de IT te vergroten. “Binnen afzonderlijke instanties is IT als ondersteunend proces vaak te beperkt, zowel in de technische uitdagingen zelf als in de diversiteit van rollen”, zo laat een woordvoerder gemeente weten.

Terneuzen, een wat kleinere gemeente, kijkt met name naar samenwerkingen met het ROC en HBO-opleidingen in de regio voor het aantrekken van talenten. De gemeente zoveel mogelijk promoten door succesverhalen van jonge ambtenaren te delen moet jonge IT’ers over de streep trekken. Twenterand, dat qua formaat tussen deze gemeenten inzit, zet vooral in op stage- en afstudeertrajecten. “Dit biedt kansen voor scholieren en studenten om kennis te maken met de gemeentelijke organisatie.” De insteek van de gemeente is om de groep stagelopers en afstudeerders na afloop van hun studie te behouden voor de organisatie. 

Medewerkers langer binden

Hoe werkt het bij overheden van een iets grotere schaal? Binnen provincie Limburg wordt nagedacht over strategische personeelsplanning’ waarmee geanticipeerd moet worden op toekomstige behoeften en ontwikkelingen en planbare uitstroom van personeel. De provincie veranderde daarom het interne wervings- en selectieproces in de afgelopen jaren. Ook zijn er allerlei manieren bedacht om medewerkers te kunnen binden en te ontwikkelen, zoals het eigen traineeprogramma van Provincie Limburg: RichtingZuid. Dit traject is opgericht voor alle specialistische functies binnen de provincie, waaronder die van IT’ers. Ook Limburg houdt hierbij goed contact met de plaatselijke opleidingsinstituten. “Wij maken veelvuldig gebruik van stagiaires en afstudeerders, die wij op deze manier weten te interesseren voor indiensttreding bij de Provincie nadat zij afstuderen.”

De tekorten aan IT’ers vallen zijn betrekkelijk in vergelijking met grote overheidsorganisaties in Den Haag, zoals Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), Defensie en de Belastingdienst waar honderden IT’ers worden gezocht.

Landelijke campagnes

Waar gemeenten vaak samenwerking kunnen opzoeken en met kleine teams werken, is het voor grotere organisaties ingewikkelder, ze moeten veel op eigen kracht doen. DJI start zijn zoektocht naar meer IT’ers binnenkort met een landelijke arbeidsmarkt campagne om zo het  ‘werkgeversmerk’ te vergroten. “Dit zorgt voor grotere zichtbaarheid van DJI en daarmee meer ‘top of mind’ wordt voor potentiële sollicitanten.” De organisatie gaat ook om de tafel met andere partijen binnen de Rijksoverheid om tot nieuwe strategische samenwerkingen te komen die de krapte op IT-gebied moeten bestrijden.

Ook voor het Nederlands Forensisch Instituut is het tekort aan IT’ers al een tijdje een doorn in het oog. De organisatie streeft ernaar een toonaangevend instituut te zijn waar mensen graag willen werken. Tot nu toe lukt dat aardig: de gemiddelde lengte van een dienstverband bij IT is 9 jaar en de verdeling man/vrouw is 70/30. “Het zorgen voor voldoende medewerkers is dan ook een belangrijk agendapunt in onze organisatie.” Werknemers vasthouden lukt, maar het personeelsbestand uitbreiden gaat minder soepel. “Om toch aan genoeg IT’ers te komen zijn we breder gaan werven. We selecteren meer op potentie en attitude, dan op reeds gedemonstreerde geschiktheid.” Het instituut probeert zoveel mogelijk samen te werken met universiteiten, zodat er grotere bekendheid is bij potentiële nieuwe werknemers. “Het lukt het NFI gelukkig om IT’ers die bij ons beginnen vaak langere tijd aan ons te binden.”

 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Neem contact met ons op!