Loopbaan

Carriere
Vrouw die aan het programmeren is

Hoe een taskforce diversiteit en inclusie in IT wil stimuleren

Taskforce Diversiteit en Inclusie in de Digitale Sector bestaat twee jaar. Dit hebben ze bereikt.

8 maart 2023

Taskforce Diversiteit en Inclusie in de Digitale Sector bestaat twee jaar. Dit hebben ze bereikt.

Branchevereniging NLdigital en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat begonnen bijna twee jaar geleden met de Taskforce Diversiteit en Inclusie (D&I) in de Digitale Sector. Het doel was direct ambitieus: in 2030 moet 50% van de IT’ers vrouw zijn. Twee jaar later zijn de ambities nog altijd even groot, maar wordt de focus breder dan alleen maar genderdiversiteit.

De Taskforce D&I kreeg direct bij de oprichting een duidelijke taak mee: ga in vier jaar tijd aan de hand van concrete doelstellingen aan de slag met activiteiten die tot een meer diverse en inclusieve digitale sector leiden. Een relatief lange commitment vanuit de twee initiatiefnemers dus, waar Yeni Joseph erg blij mee is. Joseph werkt bij NLdigital en is projectleider van de Taskforce D&I. “Ik denk dat de valkuil soms kan zijn dat organisaties wat trainingen of sessies rondom dit onderwerp organiseren en dan het idee hebben dat ze aan de verplichting voldaan hebben. Maar uiteindelijk gaat het hier om een cultuurverandering, dus we hebben een lange adem nodig. Die hebben we en dat is positief.”

Toch geeft ook Joseph toe dat de doelstellingen misschien wel érg ambitieus zijn. Volgens de Dutch D&I in Digital Benchmark 2022 van de Taskforce D&I – een onderzoek onder 30.000 werknemers – is nu namelijk slechts 21% van het technisch personeel vrouw. Dat binnen nog geen acht jaar tijd ophogen naar 50% lijkt een vrijwel onmogelijke klus. “Die ambitie had het ministerie van Economische Zaken en Klimaat destijds en die hebben we overgenomen. Maar door hem zo ambitieus neer te zetten, triggert het wel wat bij bedrijven.”

Bovendien denkt ze niet dat er helemaal geen hoop is. “We moeten enerzijds meiden jong inspireren en enthousiasmeren, maar er komt ook steeds meer aandacht voor omscholingsinitiatieven. En er zijn veel banen die veranderen of verdwijnen. Dus zo komen er ook meer mensen bij”, legt Joseph uit. “Maar we moeten het behoud van mensen ook echt niet onderschatten. We leggen nu nog veel focus op de instroom, maar onderzoeken laten zien dat er heel veel vrouwen zijn die de sector na één of twee jaar alweer verlaten.”

Portal met best practices

Om dat doel en om überhaupt diversiteit en inclusiviteit te bevorderen in de digitale wereld, focust de Taskforce D&I zich al twee jaar op drie hoofdlijnen. Allereerst probeert de Taskforce een verbinding te leggen tussen wat er op beleidsniveau gebeurt en waar bedrijven zelf mee bezig zijn. “Denk aan het vrouwenquotum voor beursgenoteerde bedrijven waar een wet voor komt. Of nieuwe regels over transparantie over salarissen om gelijke beloning te stimuleren, waar aan gewerkt wordt. Bedrijven moeten snappen hoe ze dat soort beleid moeten implementeren. Wat moet je dan precies gaan rapporteren? En wat kun je zelf met die informatie? Daarvoor zijn we rapportagetools aan het ontwikkelen met SER.”

De tweede hoofdlijn draait om het delen van best practices. Er zijn immers organisaties die met succes meer diversiteit in hun bedrijf hebben gecreëerd en een écht inclusieve cultuur hebben. Andere bedrijven kunnen veel leren van hoe zij dat hebben aangepakt en welke uitdagingen zij tegenkwamen, zo is de gedachte. “Er is niet zozeer behoefte aan heel nieuwe kennis, maar wel aan een verzamelplek van dat alles. Wat speelt er allemaal, wat zijn de onderzoeken en hoe doen anderen het?”, verklaart Joseph. Daartoe heeft de Taskforce D&I een kennisbank opgezet, waar ook gefilterd kan worden op subcategorieën. “Daar verzamelen we gecureerde content.”

Benchmark en werkgroepen

Tot slot moeten dergelijke best practices uiteindelijk vooral toegepast worden. Er moet een resultaat komen. Om dat te stimuleren, heeft de Taskforce D&I twee belangrijke projecten opgezet, waar ook al resultaat uit is gekomen. Allereerst is er die jaarlijkse benchmark, waarin diversiteit binnen Nederlandse bedrijven in kaart wordt gebracht. “Dat hebben we vorig jaar voor het eerst gedaan. We merkten dat bedrijven in de digitale sector wel allemaal geld verdienen met data, maar als het dan om hun eigen mensen gaat er allerlei redenen zijn waarom ze die data niet hebben. Wij zeggen dan: behandel het onderwerp diversiteit en inclusie nou net als zoveel andere onderwerpen. Dus begin met je data. Dat is een belangrijk startpunt; het geeft aan waar we nu staan.”

Natuurlijk zijn er diverse andere organisaties die dergelijke informatie in kaart brengen, zoals het CBS. Maar volgens Joseph is deze benchmark de eerste op basis van incompanydata. “We hebben hem gebaseerd op een benchmark uit Groot-Brittannië, waar ze hem nu al zeven jaar doen. Aan de eerste in Nederland hebben 30.000 werknemers meegedaan. Dat is een goed begin, maar nog wel maar een fractie van de techsector. Voor die van dit jaar zijn we net met de werving begonnen en we hopen nu dus meer mensen te bereiken.”

Nadeel is natuurlijk wel dat zo’n benchmark een iets vertekend beeld kan geven: het risico bestaat dat vooral bedrijven die al actief met het onderwerp bezig zijn reageren. “Volgens andere bronnen is nu 18% van de IT’ers vrouw, uit onze benchmark komt dus 21%. Dat is ietsje hoger. Maar je moet ergens beginnen en je wilt natuurlijk wel dat bedrijven het gevoel krijgen dat zij ook mee moeten doen.”

Naast die benchmark organiseert de Taskforce D&I ook een Werkgroep Diversiteit & Inclusie – waarvan de tweede ook bijna van start gaat. “Dat is een cluster van bedrijven die een jaar lang echt aan de slag gaan met diversiteit. Dus niet af en toe een webinar, want daarbij ga je niet de diepte in. Bovendien wil je je hierbij een beetje bloot kunnen geven. Dus wij gaan met die werkgroep echt de diepte in.” De Taskforce D&I geeft dus niet alleen informatie, maar probeert bedrijven ook te ondersteunen bij dit vraagstuk.

Focus verbreden

Bij dit alles valt wel op dat de focus nog vooral op genderdiversiteit ligt. Dat heeft ook een reden: het is voor veel bedrijven gemakkelijk te meten. Informatie over het geslacht van werknemers is vaak namelijk wel bekend en in kaart gebracht. Maar andere vormen van diversiteit – bijvoorbeeld rondom culturele achtergrond, geaardheid en neurodiversiteit – zijn moeilijker in kaart te brengen, omdat er vanwege privacy veel restricties zijn bij het verzamelen van die data. “Toch merken we wel dat ook het stuk culturele diversiteit en neurodiversiteit meer bij bedrijven begint te spelen”, constateert Joseph. “En je kunt natuurlijk wel vragen of je werknemers dat vrijwillig willen delen. Maar daar moet je vertrouwen voor opbouwen, en dat kost tijd.”

Toch wil de Taskforce D&I zich de komende tijd ook meer op andere vormen van diversiteit gaan richten. In de benchmark van dit jaar zijn nu bijvoorbeeld ook vragen over leeftijd en generaties toegevoegd. “En het positieve is dat er steeds meer voorbeelden zijn van bedrijven – denk aan Salesforce en Just Eat Takeaway – die bezig zijn met hoe je dit soort informatie kunt ophalen bij je mensen.”

“Daarnaast richten we ons nu nog alleen op de digitale sector, maar we willen ook de verbinding op gaan zoeken met andere sectoren waar ook veel digitale banen zitten. Zoals de zorg”, benadrukt Joseph. Tot slot is de bedoeling dat de Taskforce D&I ook op Europees niveau meer de samenwerking aan gaat, bijvoorbeeld door cijfers van verschillende landen naast elkaar te leggen en te kijken wat er geleerd kan worden van landen waar het beter gaat.

1
Reacties
Bop 15 maart 2023 19:15

'Teskvurs': taakgroep, kommissie, enz.

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.