Hillen wil meer satellietcapaciteit

11 oktober 2011
Minister Hans Hillen van Defensie wil meer capaciteit voor satellietcommunicatie. Daarvoor zoekt hij aansluiting bij een internationaal programma Wideband Global Satcom, dat op termijn met 9 satellieten wereldwijde dekking wil realiseren, tegen lagere kosten.

In Wideband Global Satcom werken Canada, Denemarken, Luxemburg, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten samen. Het plan biedt gegarandeerde satellietbandbreedte en is op termijn goedkoper dan de commerciële inhuur, waar de krijgsmacht nu volledig afhankelijk van is.

Door snel wijzigende marktomstandigheden en regelgeving bestaat er nu geen garantie op een wereldwijde dekking en voortdurende beschikbaarheid. Daarnaast zijn de systemen van civiele aanbieders minder veilig dan militaire satellietcommunicatie.

Uitleenbare militaire satellietbandbreedte

Met deelname aan het internationale satellietprogramma voorziet Defensie in de behoefte aan militaire satellietbandbreedte. De capaciteit waar Defensie beschikking over krijgt via Wideband Global Satcom is uitleenbaar. Ook kan Defensie het beschikbaar stellen voor binnenlandse partners op het gebied van openbare orde en veiligheid. Door het gebruik van de militaire frequenties met een wereldwijde dekking wordt de interoperabiliteit tussen de verschillende gebruikers gewaarborgd.

De deelname aan het internationale programma past bij het streven van minister Hillen naar meer internationale samenwerking. Het project, waarbij het gaat om de negende satelliet, kost tussen de 25 en 50 miljoen euro. Het bedrag wordt gedeeld door de deelnemers. Het investeringsbudget omvat ook de kosten van de mogelijke aanpassing van de grondsystemen die nodig zijn voor het gebruik van de communicatiefrequenties van het systeem.

Lees meer over
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.