Het opvallendste nieuws volgens Sandor Nieuwenhuijs

12 september 2014
Hoewel het nieuws deze week natuurlijk werd overheersd door de Apple lanceringen van een iPhone 6 en de Apple Watch, was dat toch niet het opvallendste nieuws voor Sandor Nieuwenhuijs. Die eer geeft hij aan het bericht dat IT-professionals hoge verwachtingen hebben van het ‘Internet of Things’. Zij denken dat deze ontwikkeling vooral van invloed is op de privacy en beveiliging. Het verandert niet alleen hun werk, maar biedt ook nieuwe kansen voor de ICT-sector en de werkgelegenheid.

De gegevens komen uit een onderzoek van Motivaction in opdracht van NRC Carrière onder ruim vijfhonderd hoogopgeleide Nederlandse IT-professionals. Ik vind het opvallend dat maar een op de vijf respondenten spreekt van een hype. We hebben in het verleden vaak gezien dat trends in de IT snel werden afgedaan als hypes ‘die toch niks werden’. 45 procent van de ondervraagden in dit onderzoek denkt juist dat het Internet of Things al lang niet meer als hype gezien kan worden. Dat vind ik goed nieuws, door iets nieuws in een vroeg stadium af te doen als hype, loop je het risico de boot te missen.

Overigens heb ik moeite met de terminologie ‘Internet of Things’. Dit suggereert dat er ook een Internet of People is. Maar het is juist andersom. Er zijn mensen – en nu dus ook steeds meer levenloze dingen – die gebruikmaken van het internet. Het is eerder People – or Things – on the Internet. Maar dat terzijde.

Werk

Uit het onderzoek blijkt dat bijna twee derde van de respondenten van mening is dat hun werkzaamheden er in de toekomst anders uit zullen zien door de komst van het Internet of Things. De meeste ICT’ers denken dat de ontwikkelingen vooral eisen stellen aan de privacy en security, wat om andere kennis en vaardigheden vraagt. Dat zal zeker zo zijn, maar wat minstens zo belangrijk zal zijn, is beschikbaarheid van de systemen en de infrastructuur. Vraag is onder meer of het internet zoals we dat nu kennen, wel geschikt is om al die miljarden apparaten te ondersteunen. De oorspronkelijke technologie is in ieder geval niet ontwikkeld met het oog op die enorme aantallen. Enkele jaren geleden was het dreigende tekort aan IP-nummers het gesprek van de dag en IPv6 de universele oplossing. Op dit moment is die discussie weliswaar verstomd, maar capaciteit zal vroeg of laat een issue worden.

Creativiteit

De respondenten zien ook nieuwe kansen voor de ICT-sector. Het Internet of Things zou innovaties stimuleren en kansen bieden om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. Ook dat zal zeker zo zijn, maar het zal niet zomaar komen aanwaaien. Nieuwe trends vragen om innovatieve toepassingen, de zogenaamde ‘killer-apps’. We zullen als Nederlandse of Europese ICT-sector moeten nadenken en zelf met veel creatieve ideeën moeten komen voor wat betreft toepassingen van het Internet of Things. Die creativiteit is er trouwens in Nederland volop – kijk alleen al naar de gaming-industrie, die weliswaar jong is en groeistuipen heeft, maar waar heel veel creativiteit te vinden is.

Lees meer over
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.