Loopbaan

Carriere

Het opvallendste nieuws volgens Remko Helms

25 juni 2015
Het gebrek aan aandacht bij IT'ers voor hun eigen carrièreontwikkeling, was het opvallendste nieuws deze week voor Remko Helms, hoogleraar Informatiekunde aan de Open Universiteit.

'Veel IT’ers laten carrièrekansen liggen'. Bij dit bericht zou ik als onderzoeker natuurlijk allerlei vragen kunnen stellen over representativiteit en validiteit van het onderzoek. Ik neem het echter graag aan want ik zie dit gedrag namelijk al bij studenten die de opleiding verlaten.

Vaak voordat hun afstudeerproject is afgerond hebben ze al een contract op zak. Navraag leert dat hier vaak geen uitgebreid warenonderzoek aan vooraf is gegaan. Ze weten vaak niet waarin de IT-bedrijven zich van elkaar onderscheiden en hoe het met de opleidingsmogelijkheden is gesteld.

Een belangrijke reden om meteen een baan te hebben na afstuderen is vaak een financiële, namelijk om een inkomen te hebben als de studielening wegvalt. Een goede selectie waarbij de inkomsten worden gemaximaliseerd lijkt te ontbreken. Toch is monitoring van de marktwaarde, bij de start maar gedurende de verdere carrière van belang in verband met de eigen arbeidsmarktmobiliteit. Het ICT landschap verandert namelijk snel en men dient carrièrekansen te benutten om de eigen marktwaarde op peil te houden.

In het artikel wordt gesuggereerd dat het vooral een probleem is van de (aankomende) ICT’ers. Maar we zouden ook de hand in eigen boezem kunnen steken. Opleidingen zouden studenten beter kunnen voorbereiden op de arbeidsmarkt, sommige doen dit al met carrièrecenters. Terwijl bedrijven hun medewerkers actief zouden kunnen stimuleren om de eigen marktwaarde te behouden of zelfs te verbeteren. Dat is ook in het belang van bedrijven zelf, want medewerkers blijven hierdoor langer en beter goed inzetbaar.

Lees meer over
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.