Innovatie & Strategie

Governance
Wedstrijd

Het is 2016, en de Belgen doen het nog steeds beter

Ondanks een forse digitaliseringsslag heeft Nederlandse overheid de Belgische niet achterhaald.

© Shutterstock
5 oktober 2016

Ondanks een forse digitaliseringsslag heeft Nederlandse overheid de Belgische niet achterhaald.

Het is een gevleugelde uitdrukking geworden, sinds een commissie in 2003 constateerde dat de overheid in Nederland minder goed gebruik maakt van ICT dan die van onze zuiderburen.

De titel sloeg destijds in als een bom. Op zich al verwonderlijk, natuurlijk. Alsof een kleiner land nergens beter in kan zijn dan klein land. De Belgische keuken en het Belgische bier bewezen destijds al op voor iedereen makkelijk verifieerbare wijze dat dat een vooroordeel is. Inmiddels doet België het ook op voetbalgebied en bij hockey beter, dus zal de constatering anno 2016 wel minder commotie opleveren: De Belgische overheid deed het qua digitalisering van zijn processen naar de stand van 2015 gemeten nog steeds beter deed dan Nederland. Althans in de ogen van de opstellers van de eGovernment Benchmark 2016. Daarin namen Capgemini, IDC, de Politecnico di Milano en Sogeti in opdracht van de Europese Commissie de Europese overheden de maat.

Dat deden ze op 4 geaggregeerde benchmarks:

  • Klantgerichtheid: beschikbaarheid en bruikbaarheid van publieke eDiensten, inclusief gebruiksgemak en snelheid van werken.
  • Transparantie: de transparantie van diensten, processen en procedures en de mate van controle die burgers hebben op hun persoonlijke data.
  • Grenzeloosheid: de beschikbaarheid en bruikbaarheid van diensten voor buitenlandse ingezetenen en bedrijven.
  • Sleuteltechnologieën: de beschikbaarheid van fundamentele bouwstenen zoals eID.

 

Nederland blijkt gemeten op die benchmarks tot de landen te behoren waar de elektronische dienstverlening bovengemiddeld is, en ook bovengemiddeld snel uitgebreid wordt. Nederland zit nergens echt in de kopgroep, maar zit daar wel kort op. De onderzoekers bombarderen Nederland zelfs tot de benchmark voor Groep 3, de Europese landen met hoog inkomen en relatief grote bevolking die sterk verstedelijkt zijn, waar de ICT-vaardigheden op hoog niveau liggen en elektronisch winkelen en bankieren populair. Maar dan volgt er een venijnig zinnetje: België lijkt op Nederland, maar presteert beter in digitalisering. Met dat laatste duiden de onderzoekers op de efficiëntie en effectiviteit van de interne procedures van de overheidslichamen.

Dat betekent niet dat België in alle opzichten beter scoort dan Nederland. Qua klantgerichtheid is de Nederlandse overheid de Belgische voorbij, en verbetert ze zich nagenoeg net zo snel. Wellicht verklaart dat ook dat in België de penetratie van e-Overheidsdiensten lager ligt dan in Nederland. Bij mobiliteit over grenzen ligt België een fractie achter, maar verbeterde het zich wel veel sneller. Bij transparantie van de overheid liggen België en Nederland qua niveau en verbetering ongeveer gelijk. Maar bij de sleuteltechnologieën is België een stuk verder gevorderd, en ontwikkelt het zich nu ook het snelst van alle landen in de EU. Opgeteld: aan de achterkant hebben de Belgen het nog steeds beter voor elkaar dan de Nederlanders, maar de Belgische burger is om hem of haar moverende redenen wat minder geneigd van e-Overheidsdiensten gebruik te maken dan de Nederlandse.

Desalniettemin: in Europees perspectief scoort de Nederlandse aanpak om de elektronische overheid te realiseren naar de meetlatten die in de eGovernment Benchmark 2016 worden aangelegd goed. Reden om achterover te leunen is dat niet, maar enige tevredenheid over wat er al wel gerealiseerd is lijkt op zijn plaats.

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.