Beheer

IT beheer
butler

Grootste interne IT-clubs

Interne IT-bedrijven onder de loep.

© Pixabay
26 maart 2010

Achter de façades van banken, nutsbedrijven, productiebedrijven en overheidsorganisaties gaan vaak onopvallend zeer aanzienlijke ‘interne’ IT-bedrijven schuil. Ze werken meestal maar voor één klant, die – niet zonder reden – ook hun eigenaar is. Wat drijft deze bedrijven?

ABN AMRO

Verzakelijking

Ondanks een spectaculaire outsourcing vijf jaar geleden, is het IT-bedrijf van ABN AMRO nog altijd een van de grotere interne IT-organisaties in Nederland. De toen gekozen strategie – vraagdefinitie en leveranciersmanagement zelf doen, uitvoering aan een beperkte groep leveranciers overlaten – is inmiddels ook elders min of meer ‘het gebruikelijke model’ voor IT-outsourcing geworden. Hoofd Services en CIO Frans Woelders over de voordelen van outsourcing. “Outsourcing is niet alleen een kwestie van kostenbeheersing, schaalbaarheid en toegang tot specialistische kennis”, verklaart hij. “Minstens zo belangrijk vind ik dat de outsourcing een verdere stimulans heeft gegeven aan professionalisering. De overdracht van uitvoerende taken zoals technisch ontwerp, programmeren en testen, betekent voor de IT-organisatie dat de focus op hun rol SEnD het helder maken van wat het bankbedrijf aan applicaties en andere IT-middelen nodig heeft SEnD scherper is.”

Op de vraag naar het mechanisme daarachter, komt na enig filosoferen het begrip ‘verzakelijking’ bovendrijven, maar dan wel ontdaan van zijn negatieve bijklank: “De zakelijke relatie met de externe dienstverleners impliceert dat je vanaf het begin heel scherp moet hebben wat je wilt hebben of wat je wilt veranderen. Duidelijkheid daarover begint met duidelijkheid van de interne klanten, dus van ‘de business’. Dat brengt met zich mee dat je meer moeite steekt in afstemmen met de business en dat je uiteindelijk komt tot een zakelijker afweging van diverse factoren zoals de definitie van de vraag en wat dat kan gaan kosten in termen van tijd, geld, middelen en projectrisico.”

Op de vraag of dat niet tot formalisering en bureaucratie leidt, antwoordt Woelders: “Nee, tenmiste niet als je met bureaucratie traagheid en starheid bedoelt. Want tempo is gewoon een vereiste waar de business om vraagt. De verzakelijking betekent slechts dat wij van IT de business duidelijk maken op welke wijze en in welke mate er een trade-off bestaat tussen tempo en andere vereisten, zoals kostenbeheersing, volledigheid van de functionaliteit en projectrisico’s. In feite is dat de crux SEnD dat wij bij elke IT-vraag duidelijk maken wat de IT-gevolgen zijn. Eigenlijk is dat een uitdaging die zo oud is als de IT zelf: de business in staat stellen om maximaal van IT te profiteren, zonder voor verrassingen te komen staan.”

Dat proces is bij ABN AMRO overigens nog niet afgerond. Ofschoon de verzakelijking van de relatie met leveranciers en interne klanten een belangrijke stap is geweest, valt er volgens Woelders ook de komende jaren nog genoeg te verbeteren. Bijvoorbeeld wat betreft snelheid van de afstemming met de business en met de leveranciers. Ook de key perfomance indicators, waaraan wordt afgemeten hoe goed leveranciers hun werk doen, kunnen volgens Woelders nog slimmer en meer gericht op de businessresultaten worden gedefinieerd.

 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Neem contact met ons op!