Loopbaan

Carriere
IT in de klas

Gratis IT-scholing voor docenten basisonderwijs

 VHTO en Google lanceren landelijk scholings- en ondersteuningsprogramma ‘Computational Thinking’.

© Liesbeth Dingemans
24 maart 2017

 VHTO en Google lanceren landelijk scholings- en ondersteuningsprogramma ‘Computational Thinking’.

Aanstaande maandag wordt in Rotterdam een landelijk scholingsprogramma voor basisschoolleerkrachten op het gebied van Computational Thinking gelanceerd.  Gedurende twee schooljaren kunnen leerkrachten van 2000 geselecteerde basisscholen deelnemen aan de meerdaagse scholing.

Deelnemende scholen hoeven hiervoor niet te betalen, want het project wordt mogelijk gemaakt door Google. VHTO, het landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en beta/techniek, gaat leerkrachten ondersteunen met een scholing- en supportprogramma. Programmeren zal een belangrijk onderdeel zijn van het programma. Vooruitlopend op een mogelijke leerlijn ‘Computational Thinking/Digitale Geletterdheid’ (Onderwijs2032/SLO) krijgen deze basisscholen de mogelijkheid om alvast kennis en vaardigheden op te doen.

Betrokken partijen

Het programma komt tot stand in nauwe samenwerking met schoolbesturen, leerkrachten en de PO-Raad. Met betrekking tot de inhoud wordt onder meer samengewerkt met vakdidactici, programma- en leerlijnontwikkelaars en SLO (Stichting Leerplanontwikkeling Nederland). Ook vertegenwoordigers van Onderwijs2032, Kennisnet, het Techniekpact, het CodePact, Dutch Digital Delta en Nederland ICT zullen een rol spelen in het lanceringsprogramma.

Scholing en support

Per basisschool krijgt een leerkracht de mogelijkheid om zich te scholen. Daarnaast wordt de bewuste juf of meester ondersteund bij het doorgeven van de opgedane kennis binnen de eigen school. “De leerkracht zal verder samen met de schoolleider een eigen 10-puntenplan opstellen om de invoeging van ‘Computational Thinking’ in de school te gaan voorbereiden”, licht VHTO-directeur Cocky Booij toe.

Zij benadrukt het belang van kinderen voorbereiden op een digitale toekomst. “Dat begint al op de basisschool. Over tien jaar betreden leerlingen die nu in groep 7 zitten een compleet andere arbeidsmarkt, met beroepen die nu nog niet bestaan. Daarom moeten we kinderen de kennis en vaardigheden meegeven die hen voorbereiden op deze nieuwe digitale wereld.”

Voor alle soorten scholen

Alhoewel sommige basisscholen in Nederland al bezig zijn met de invoering van ‘Computational Thinking’ en/of met programmeerlessen, behoort het merendeel van de basisscholen niet tot deze voorhoede. Dit programma van Google en VHTO heeft de ambitie om juist scholen te ondersteunen die nog niet hiermee aan de slag zijn, zodat ook hun leerkrachten en leerlingen de kans krijgen zich voor te bereiden op een digitale toekomst. De selectie van de scholen gebeurt in samenwerking met de Kenniscentra Wetenschap & Technologie (KWT), met gemeenten en met de Gelijke Kansen Alliantie van het ministerie van OCW.

De lancering van het scholingsprogramma vindt maandagmiddag plaats in Rotterdam. Wethouder Hugo de Jonge zal de aftrap verrichten.

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.