Innovatie & Strategie

Security
Grapperhaus

Grapperhaus geeft verkenningsopdracht voor encryptiebackdoor

"Inventarisatie naar technische mogelijkheden voor rechtmatige toegang tot versleuteld bewijs."

Ferdinand Grapperhaus © Rijksoverheid
24 december 2020

"Inventarisatie naar technische mogelijkheden voor rechtmatige toegang tot versleuteld bewijs."

Justitie-minister Ferd Grapperhaus drukt zijn verlangen naar een backdoor in encryptie verder door. De bewindsman laat onderzoek doen naar de impact van versleuteling op het opsporingswerk van politie, Justitie en inlichtingendiensten. Die opdracht geeft hij aan een onderzoekscentrum van zijn eigen ministerie.

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), wat valt onder het ministerie van Justitie en Veiligheid, gaat onderzoeken wat voor effect het gebruik van encryptie heeft op het opsporen van criminelen en misdaden. Grapperhaus stelt in een brief aan de Tweede Kamer dat (tijdig) inzicht door bevoegde autoriteiten in digitale gegevens wordt bemoeilijkt, vertraagd of zelfs onmogelijk gemaakt door encryptie.

EU-ministers willen backdoor

Dat neveneffect is door het kabinet in 2016 al wel erkend, in het formele standpunt vóór encryptie. Grapperhaus haakt daar op aan: "Sinds 2016 heeft de digitale ontwikkeling niet stilgestaan, zowel op het vlak van versleuteling als nieuwe bevoegdheden van de opsporing. Daarom heb ik het WODC gevraagd om het effect van encryptie op de opsporing nader te onderzoeken. Dit geactualiseerde beeld helpt bij de weging van de proportionaliteit van een eventuele oplossing."

De Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid begint zijn brief aan de Tweede Kamer met een verwijzing naar een recent aangenomen resolutie van de Raad van de Europese Unie. Daarin spreken de EU-ministers zich uit over de noodzaak van toegang tot versleutelde data, ten behoeve van opsporingsdiensten. Dit komt effectief neer op een backdoor, hoewel dat beladen woord wordt vermeden, ten gunste van het neutralere 'wettelijke toegang'.

Volgens Grapperhaus vormt die EU-resolutie het startpunt "om tezamen met internet dienstverleners een inventarisatie uit te voeren naar technische mogelijkheden voor rechtmatige toegang tot versleuteld bewijs". Daarbij benadrukt de minister dat sterke encryptie een belangrijk beginsel is en blijft voor de veiligheid van onze maatschappij, het bedrijfsleven en de overheid. "Tegelijkertijd moeten we oog
hebben voor het effect van encryptie op het werk van opsporings- inlichtingen en veiligheidsdiensten."

'Streven om binnen kabinetsstandpunt te blijven'

"Daarom steun ik het initiatief om in EU verband gezamenlijk te onderzoeken of technische oplossingen mogelijk zijn." Volgens Grapperhaus worden er met de resolutie van de Raad  geen onomkeerbare stappen gezet. "Via de EU-inventarisatie naar rechtmatige toegang tot versleuteld bewijs wordt invulling gegeven aan het zoeken naar nieuwe oplossingen voor effectieve gegevensverstrekking. Zoals eerder aan uw Kamer gemeld wordt bij inventarisaties gestreefd om binnen het kabinetsstandpunt te blijven."

2
Reacties
Root Adminidtrator 29 december 2020 12:34

Als de overheid zo graag een "golden key" wil, dan moet ze natuurlijk zorgen dat deze goed beveiligd is (IT beveiliging en overheid,....) En als die key gecompromitteerd is, dan moet hij gerevoked worden, b.v. via een CRL (en alle versleutelde berichten met toegang via de oude key, eh,...).

Natuurlijk kan de decryptie niet zomaar plaatsvinden, daar voor zal je wat toezicht moeten regelen (zoals bij de sleepwet? of bij het afluisteren van telefoongesprekken, waar telkens onrechtmatig de gesprekken met advocaten te zijn afgeluisterd)

En natuurlijk, waar wij als nette mensen encryptie gebruiken zodat onze communicatie met de bank en zo gelezen kan worden door de overheid, zal kinderporno, terroristische communicatie en zo versleuteld worden eh, zonder backdoor (oh jee! nou kunne we het toch niet lezen, wat illegaal).

Als je wil lachen, dan moet je eens naar het technisch niveau van de overheidsadviseurs kijken. B.v. https://www.speakersacademy.com/wp-content/uploads/2018/07/pieter_cobel…

Ronald Kunenborg 28 december 2020 13:16

Solar Winds.

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.