GovUnited gaat door met Logica

11 september 2009

Weliswaar werden 24 van 462 auditnormen in de zwaarste categorie nog altijd niet gehaald, maar met een 1 oktober op te leveren nieuwe release moet dat, onder dreiging van een boete, wel gebeuren. Het GovUnited-bestuur beschouwt de reacties op een ledenbijeenkomst maandag als instemming voor zijn opvatting dat de tijd rijp is voor een ‘go’.
Over drie weken moet er ook een plan liggen voor het volledig voldoen aan 97 normen in twee minder zware categorieën. Eerder is in dit verband de datum 1 januari 2010 gevallen.

Met de acceptatie van de midoffice­suite is nog geen einde gekomen aan alle onzekerheid, die voor een aantal gemeenten de laatste maanden aanleiding werd om op te stappen. Naast vier leden die de pilot verlieten (waardoor het Logica-product alleen in Winterswijk en Steenwijkerland geïmplementeerd kon worden), hebben voor zover bekend 14 gemeenten van de 69 die aan de midofficeaanbesteding meededen, hun lidmaatschap opgezegd, waaronder onlangs tien Groningse.

Onzeker is nog welke 25 gemeenten in de eerste afnemersgroep zitten en daarmee welke inkomsten, die aan het inwonertal zijn gerelateerd, zijn te verwachten. Gemeenten betalen 150.000 euro instapgeld en afhankelijk van het aantal afgenomen modules 1 tot 5 euro per inwoner per jaar. De twee overgebleven pilotgemeenten gaan volgens planning in november live, maar het vervolg is nog ongewis. Vorig jaar hebben 25 leden aangegeven een of meer van de zes (inmiddels vijf) modules te zullen afnemen, maar een aantal kwam daarvan terug.

Volgens voorzitter Peter van der Terp zijn er dertien tot zestien over. Om het aantal van 25 – waarop de exploitatieopzet is gebaseerd – weer te halen, bewandelt GovUnited twee sporen. Het wil afvallige gemeenten juridisch houden aan wat het als afnameverplichting ziet. Tegelijkertijd zoekt het andere leden als nieuwe afnemer. Volgens Van der Terp is geen datum bepaald, waarop de afnemersgroep weer 25 gemeenten moet tellen.

Reserve tegenover GovUnited was bij een aantal gemeenten ook veroorzaakt door problemen met de koppeling van Logica’s midofficesuite aan het eigen documentmanagementsysteem (DMS), waar vaak veel geld, tijd en energie in is geïnvesteerd. Aanvankelijk bood Gov­United ruime keuzemogelijkheid voor de modules van de suite. Maar de module Klantcontactcentrum, dat een eigen DMS bevat, zou uiteindelijk het best gekoppeld kunnen worden als lokaal de aparte DMS-module van Logica werd gekozen.

Vorig jaar zomer was dit al een heet hangijzer, maar pas eind augustus van dit jaar hebben GovUnited en Logica met DMS-leveranciers een aantal mogelijkheden besproken om toch met een bestaand DMS te koppelen. Het bestuur meldt daarover nu dat ‘afspraken [zijn] vastgelegd over het leveren van specificaties voor de koppeling’.

De wijze van besluitvorming maandag kreeg niet ieders instemming. Ex-pilotgemeenten Zaanstad en Midden-Drenthe hadden vooraf een brief gestuurd aan bestuur en leden, waarin ze stelden dat de formele status van een besluit door bestuur en/of ledenvergadering onduidelijk is. ICTU, waarvan GovUnited onderdeel is, is immers aanbestedende en dus ook accepterende dienst.

Daarbij kwam dat leden bij hun voorbereiding niet konden beschikken over audit- en testrapporten, maar het moesten doen met een vage weergave daarvan door het bestuur. Dat bestuur wil met de twee gemeenten in gesprek. Een woordvoerder van ICTU laat desgevraagd weten dat die organisatie een ‘go’ van leden en bestuur van Gov­United automatisch bekrachtigt.

Automatiseringgids.nl Dossier:De gemeentelijke midoffice

 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Neem contact met ons op!