Googles mega-boekenplan sneuvelt

23 maart 2011
Een rechter in New York heeft een stokje gestoken voor Googles ambitieuze plannen om elk boek dat ooit is gepubliceerd, te scannen en digitaal te ontsluiten. De rechter juicht Larry Page's idee van een universele bibliotheek wel toe.

Het voorstel van Google ging de federale rechter Danny Chin echter veel te ver. Voor een bedrag van 125 miljoen dollar zou Google zich de facto een monopolie toeëigenen op digitale boeken en het recht er winst mee te maken, zonder toestemming van de eigenaren van het werk.

De rechter liet de mogelijkheid open dat een sterk aangepast voorstel wel op zijn goedkeuring kan rekenen. Hij prees het streven om een universele digitale bibliotheek op te zetten, een persoonlijke ambitie van Larry Page, een van de twee oprichters van Google en vanaf 1 april weer algemeen directeur van het bedrijf. Google heeft inmiddels 15 miljoen boeken gescand.

Het voorstel dat aan de rechter werd voorgelegd, kwam tot stand na uitvoerig overleg tussen Google en een aantal groepen waarin auteurs en uitgevers zijn vertegenwoordigd. Dat overleg was een afgeleide van het proces dat het 'Authors Guild' en de Association of American Publishers in 2005 aanspanden tegen Google vanwege het boekenscanproject.

Auteurs en uitgevers hadden geen problemen meer
De groepen waren uiteindelijk tevreden met dit voorstel. Het bood de uitgevers de kans opnieuw geld te verdienen aan miljoenen werken die al lang niet meer in druk verkrijgbaar zijn. Nu staan zij voor de keuze deze oorspronkelijke rechtszaak weer op te pakken of te onderhandelen over een nieuw voorstel.

De tegenstanders van het boekenscanproject vrezen dat er geen ander bedrijf is dat zo'n groot project tot stand kan brengen. Daardoor heeft Google volledige vrijheid bij het bepalen van de prijzen voor het digitaal ontsluiten. Bovendien zou het de positie van Google in de zoekmachinemarkt verder verstevigen.

Lees meer over
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.