Gemengde gevoelens over cao van Getronics

4 juni 2010

KPN-dochter Getronics is met de vakbonden een nieuwe cao voor 2010 overeengekomen. Medewerkers krijgen door de financiële situatie van Getronics geen loonsverhoging maar wel een eenmalige bruto-uitkering van 300 euro per 1 juli. Ook is het bestaande sociaal plan met de oude kantonrechtersformule, overeind gebleven.

De onderhandelingen over de nieuwe cao duurden lang omdat KPN aanvankelijk voor het hele concern een nieuwe cao en pensioenregeling wilde afspreken. Die pensioenregeling is er niet gekomen omdat deze door de KPN-bonden is afgekeurd. De ruimte voor financiële afspraken in de cao was volgens Getronics zeer beperkt. Elke procent loonsverhoging voor de medewerkers zou tweehonderd collega’s hun (voltijd)baan kosten.

De bonden zijn naar eigen zeggen met enorme tegenzin akkoord gegaan met een eenmalige uitkering van 300 euro voor de medewerkers. Ook is afgesproken dat de loonsverhogingen van KPN’ers die in dienst zijn van Getronics maar in 2010 nog onder de cao van KPN vallen, door KPN worden afgerekend.

Joanne Uijen, vicepresident Human Resources van Getronics, is tevreden over het pakket van maatregelen dat Getronics met de vakbonden heeft afgesproken. Omdat al voor de cao-onderhandelingen begonnen ook voor Getronics duidelijk was dat de medewerkers veel belang hechten aan het behoud van het sociaal plan, hebben we daarop ingezet, zegt Uijen.

Het sociaal plan, waarin de oude kantonrechtersformule wordt gehanteerd voor het bepalen van ontslagvergoedingen, blijft behouden. Om de mogelijkheden voor interne herplaatsingen van boventallig verklaard personeel beter te benutten, is het sociaal plan uitgebreid met een voorfase. Tijdens die voorfase moeten werkgever en werknemers alles doen om een nieuwe betrekking te vinden binnen Getronics en KPN vanuit de huidige baan.

Bedoeling is dat veel eerder dan voorheen duidelijk moet worden of iemands functie bij een reorganisatie in de gevarenzone terecht kan komen. De afdeling HRM krijgt meer dan voorheen een centrale rol om medewerkers te helpen bij het vinden van een passende functie op een andere plek in de eigen organisatie, of binnen moederbedrijf KPN. Dit is niet vrijblijvend voor medewerkers en management; ze zijn verplicht mee te werken aan passende herplaatsing.

Uijen ontkent dat de interne herplaatsingsmogelijkheden voorheen werden verwaarloosd. “Ook in het oude sociaal plan bestonden de mogelijkheden voor interne herplaatsing al. Met de voorfase verlengen we de periode waarin we voor boventallige medewerkers intern naar een andere betrekking zoeken. We doen dat nu op een meer gestructureerde en transparantere manier, volgens duidelijke spelregels, zodat er straks geen ontkomen meer aan is.”

Huug Brinkers, bestuurder van vakbond De Unie, heeft gemengde gevoelens over de nieuwe cao van Getronics. Brinkers kreeg van zijn leden de opdracht mee het bestaande sociaal plan overeind houden en dat is gelukt. Brinkers: “Het gaat duidelijk nog niet goed met Getronincs. De aankondiging dat Getronics een inhaalslag wil maken in het offshore uitsbesteden van werkzaamheden, maakt het belang van een goed sociaal plan nog groter.”

Brinkers is blij dat de mogelijkheden voor interne herplaatsing van boventallige medewerkers in de toekomst beter benut gaan worden. “Binnen de HR-afdeling wordt iemand op hoog niveau verantwoordelijk voor de uitvoering van de afspraken. Dit kan helpen om gedwongen ontslagen te voorkomen.”

De leden van De Unie en FNV Bondgenoten hebben voor het ter perse gaan van deze krant ingestemd met de nieuwe cao. Van de leden van CNV Dienstenbond is het nog niet bekend.

 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Neem contact met ons op!