Innovatie & Strategie

Governance
Slak

Gemeenten zijn traag met omgevingsvergunning

© Pixabay CC0 Public Domain
22 oktober 2010

Dat stelt adviesbureau Telengy op basis van informatie van 86 gemeenten. Onderzoeker Jacob Ubbels sluit niet uit dat het aantal achterblijvers eigenlijk nog groter is. Onder de 344 gemeenten die niet op de enquête reageerden, zouden achterblijvers weleens oververtegenwoordigd kunnen zijn, en dan levert de extrapolatie een onderschatting op.

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vervangt 26 oude vergunningen, waaronder bouw-, kap-, gebruiks- en milieuvergunning, door één integrale omgevingsvergunning. Aanvragers kunnen terecht bij een landelijke voorziening, het ‘Omgevingsloket online’ (OLO), die de aanvragen doorsluist naar de 430 gemeenten en andere vergunningverlenende instanties als provincies en waterschappen. Aanvragen gebeurt via één standaardformulier. Voorheen waren ruim 1600 formulieren in gebruik. Volgens het verantwoordelijk ministerie is de jaarlijkse lastenverlichting voor burgers en bedrijven 130 miljoen euro.

Deadline 2009 gemist
De omgevingsvergunning zou er volgens de eerste planning al begin 2009 komen. Maar problemen met de realisering van het landelijke loket zorgden enkele keren voor vertraging. De implementatie van dat OLO was ook nu nog bij de invoering een van de grootste knelpunten; 52 procent van de gemeenten worstelde daarmee. Alleen invoering of aanpassing van ICT-systemen leverde meer gemeenten hoofdbrekens op. 64 procent had daar last mee. 41 procent kampte met gebrek aan tijd en geld. Kleine gemeenten signaleren als grootste knelpunt een tekort aan inhoudelijke kennis, grotere noemen vooral externe factoren, zoals samenwerking met ketenpartners en de OLO-implementatie.

Onder de 79 procent die op 1 oktober al wel klaar was met de invoering van de Wabo, bevindt zich 19 procent die op de initiële invoeringsdatum al klaar was. Ubbels wijst erop dat het daaropvolgende uitstel niet bevorderlijk is voor het draagvlak voor het doorvoeren van noodzakelijke veranderingen in werkprocessen, functies en organisatiestructuur. “Je werkt ergens naartoe en dan wordt het een paar keer uitgesteld. Grote kans dat men een volgende keer een door Den Haag gestelde deadline minder serieus neemt.”

Ambities teruggeschroefd
Behalve vertraagd is de invoering ook minder ambitieus. Ubbels: “Nu krijgen gemeenten vanuit het OLO een mail en halen dan de aanvraag daar op. Maar eerst was de bedoeling dat die meteen naar de vergunningsapplicatie van de gemeente werd gestuurd. Omdat leveranciers van die systemen laat waren, is die voorwaarde vervallen. Anders had het nog langer geduurd.”

De meeste gemeenten (38 procent) gaven tussen 30.000 en 100.000 euro uit. 33 procent had meer nodig en 9 procent weet het niet. 28 procent had aan het begrote budget niet genoeg. 86 procent noemt aanschaf of aanpassing en implementatie van ICT-systemen als grootste kostenpost. 78 procent heeft de projectleiding door externen laten doen.

Dat de Wabo in al zijn aspecten nog niet overal volledig is ingevoerd, betekent niet dat burgers en bedrijven er niet al voordelen van ondervinden. Zij hoeven maar één aanvraag te doen en ontvangen, binnen een kortere termijn, één vergunning. Zolang gemeenten de afhandeling nog niet optimaal gestroomlijnd hebben, zal het voordeel aan verstrekkingszijde echter op zich laten wachten. Ook het toezicht op de naleving van vergunningsvoorwaarden vergt nog optimalisatie. Circa de helft van de gemeenten heeft nog geen integraal handhavingsplan.

 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Neem contact met ons op!