Geen toekomst voor cao Atos Origin

3 oktober 2008
Boele Staal heeft zijn conclusies vorige week in persoon aan de COR van Atos Origin overgebracht. Het is Staal niet gelukt het vertrouwen tussen de directie en de vakbonden te herstellen. Dat was de opdracht die hij van de COR kreeg. Hij adviseert de COR de rol van de vakbonden in het arbeidsvoorwaardenoverleg in de onderneming over te nemen. De directie van Atos Origin en de vakbonden zouden volgens Staal op meer strategisch niveau met elkaar in gesprek moeten blijven.

De COR nam na het vastlopen van de onderhandelingen over de cao van Atos Origin voor 2008 en de eerste echte staking in de Nederlandse IT-sector het initiatief tot de bemiddelingspoging. Wim Lucassen, voorzitter van de centrale ondernemingsraad van Atos Origin, is blij met het advies van Boele Staal. Lucassen was er zelf al eerder van overtuigd dat de cao een gepasseerd station is.

De centrale ondernemingsraad zal begin november een besluit nemen over de vraag of de COR de rol van de vakbonden in het arbeidsvoorwaardenoverleg met de werkgever Atos Origin zal overnemen. De COR is vooruitlopend op dat besluit al met de directie in gesprek over aanpassingen in de beloningssystematiek per 1 januari 2009.
Vakbond De Unie is ontevreden over de uitkomst van het bemiddelingstraject en de bemiddeling van Staal zelf.

Volgens Uniebestuurder Wouter van Lidth de Jeude was er geen sprake van een echte bemiddeling en stond de uitkomst al van tevoren vast. “Atos Origin had al ondubbelzinnig aangegeven van de cao af te willen en alleen verder te willen onderhandelen met de COR. Van dat standpunt is men niet afgeweken. Maar er is ook geen serieuze poging gedaan de relatie tussen de onderneming en bonden te verbeteren. Staal heeft zich beperkt tot enkele consultaties en een slecht gemotiveerd advies.”

Ook Huug Brinkers, bedrijfsgroepvoorzitter ICT van De Unie, heeft de indruk dat er een spelletje is gespeeld om de bonden bij Atos Origin buiten de deur te zetten.
 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Neem contact met ons op!