Geen kostenverlaging, wel voordeel

5 maart 2010

Die conclusie trekt Sven van de Rest in zijn masterthesis ‘Cloud Computing as a Strategy’. Met die scriptie hoopt Van de Rest de titel master te verkrijgen aan de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met TNO Informatie- en Communicatietechnologie.

Aan het onderzoek hebben uiteindelijk 63 bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf deelgenomen, 8 procent van het totaalaantal aangeschreven bedrijven. Twee derde van de responderende bedrijven valt in de categorie Automatisering en ICT. Net iets meer dan de helft van de respondenten maakt geen gebruik van infrastructure-as-a-service. Vier bedrijven verlaten zich geheel op computers buiten de deur, en de rest (41 procent) gebruikt een mengeling van computers in huis en buiten de deur. Bij die menggroep valt een grote spreiding op: een kleine 45 procent daarvan maakt voor 0 tot 40 procent van zijn werklast gebruik van IaaS, en voor net iets meer dan 45 procent is dat 60 tot 100 procent.

Door de kleine aantallen in zijn onderzoeksgroep moest Van de Rest het idee laten varen om gedetailleerde analyses uit te voeren rond het aandeel van IaaS in de IT-infrastructuur. Maar de onderzoeksgroep was wel voldoende groot om conclusies te trekken over de verschillen tussen bedrijven die wel en niet gebruik maken van IaaS.

Kosten
Van de Rests eerste conclusie is meteen al opmerkelijk: de verwachting dat bedrijven die IaaS gebruiken lagere kosten maken, wordt in zijn onderzoek niet bevestigd. De ‘total cost of ownership’ van de infrastructuur blijkt niet significant te verschillen tussen vergelijkbare bedrijven met en zonder IaaS.

Voor de drie andere hypothesen die Van de Rest onderzocht, vond hij wel significante verschillen. De IT-prestaties in termen van aantallen problemen, aantallen service calls, snelheid van herstel bij problemen, responsiviteit van het systeem en betrouwbaarheid van de infrastructuur liggen bij de gebruikers van IaaS hoger dan bij gebruikers die volledig in huis werken. Datzelfde geldt voor de flexibiliteit, in termen van toegang tot IT-expertise en mogelijkheid om aanpassingen door te voeren in de IT-infrastructuur. Bij beide verbanden was de samenhang significant op het 5 procentsniveau.

Nog sterker (significant op het 1 procentsniveau) was de samenhang tussen gebruik van IaaS en bedrijfsprestaties: bedrijven die IaaS inzetten, hebben een positiever beeld van de bijdrage van IT aan de resultaten van hun bedrijf. Waarbij wel aangetekend moet worden dat de waardering van de bedrijfsresultaten niet in harde termen geoperationaliseerd was, maar in temen van het oordeel van de respondent over de bijdrage van IT.

Sven van de Rest studeert op 19 maart aanstaande af. Over publicatie van zijn masterthesis ‘Cloud Computing as a Strategy’ is nog geen beslissing genomen.
Meer informatie: mark.bastiaans@tno.nl en www.rsm.nl.

 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Laat de klantenservice je terugbellen!