Innovatie & Strategie

IT beheer
digital twin

'Gebrek aan kennis en visie nekken innovatie met digital twins'

Voordelen lijken evident, maar aanpak vlot niet.

digital twin artist representation © GE
30 mei 2022

Voordelen lijken evident, maar aanpak vlot niet.

Hoewel het gebruik van digital twins voordelen biedt ten aanzien van kostenreductie en 'customer engagement' - zoals valt af te leiden uit geslaagde implementaties - blijft het gebruik ervan achter. Voornaamste oorzaak: organisatorische tegenvallers, blijkt uit een onderzoeksrapport van Capgemini.

Veel organisaties zien de potentie van digital twins wel in, meldt Venturebeat. In de komende vijf jaar kijkt 55% van de ondervraagde organisaties wel al naar een strategische inzet van digital twins als onderdeel van hun digitaliseringsstrategie, schrijft Capgemini in een rapport over de acceptatie van deze aanpak. Maar hoe dat allemaal vorm moet krijgen, is allerminst duidelijk.

Ontsporen

Bij 42% van de respondenten ontbreekt een visie op hoe de digital twins moeten worden ingezet. Dat leidt tot uitstel van voorgenomen projecten. Daarbij speelt ook mee dat voor het opzetten van digital twins nieuwe kennis en vaardigheden nodig zijn, die nog niet zo makkelijk te vinden zijn. Inefficiënt programma-management en een gebrek aan ondersteuning vanuit het hoger management leiden dan ook wel tot het volledig ontsporen van het project.

Dat is jammer, want bij de projecten die wel zijn afgerond, blijkt volgens Capgemini wel dat de digitaltwin-aanpak voordelen biedt. Zo concludeert het adviesbureau dat er sprake is van 76% kostenreductie en een 68% toename aan betrokkenheid van klanten.

Duurzaamheidspotentie

Ook is er gemiddeld sprake van een 16% verbetering van de duurzaamheid van organisaties als gevolg van de inzet van digital twins. Die zorgen namelijk voor betere schaalbaarheid, plus betere integratie van producten en diensten, waardoor processen efficiënter verlopen en vervolgens emissies verminderen. Organisaties kunnen met digital twins dus hun uitstoot van broeikasgassen, fijnstof en andere schadelijke stoffen verlagen. Daarnaast stellen digital twins organisaties beter in staat om te experimenteren met nieuwere, duurzame grondstoffen.

De auteurs van het onderzoeksrapport zien digital twins worden toegepast in vele verschillende industrieën. Deze lopen uiteen van stedelijke planning, infrastructuurprojecten, en energie en nutsvoorzieningen, tot aan de auto-industrie, de luchtvaart, en bij de productie van consumentenproducten en in de gezondheidszorg.

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.