Innovatie & Strategie

Governance
puzzled

Gebrek aan beleid en kennis hindert overschakeling op open source

Bestaande contracten vormen ook een probleem.

© CC0 - Unsplash.com Bruce Mars
13 april 2022

Bestaande contracten vormen ook een probleem.

Veel organisaties die willen overschakelen op het gebruik van opensourcetechnologie, merken flinke obstakels op de weg daarnaar toe. Er is bijvoorbeeld vaak een gebrek aan kennis in de organisatie. 

Organisaties die opencore-technologie gebruiken, hebben veelal de behoefte om over te schakelen op pure opensource-alternatieven voor hun bedrijfseigen opencore-applicaties. Dat blijkt uit onderzoek van Forrester Consulting in opdracht van Instaclustr onder 322 beslissers met betrekking tot applicatie-ontwikkeling wereldwijd. Velen (70%) stuiten echter op een gebrekkige intern afgestemde strategie en problemen bij de ondersteuning.

Opencoresoftware maakt gebruik van opensourcesoftware waar door softwareproducenten gesloten componenten aan zijn toegevoegd. Veel organisaties die dergelijke opencoresoftware gebruiken zien voordelen in de overschakeling naar volledige free- en opensourcetoepassingen (FOSS). Ze noemen daarbij onder meer kostenbesparing (45%) als gevolg van het vermijden van vaak dure licenties op de bedrijfseigen componenten en het loskomen van vendor lock-in (47%) door de afhankelijkheid van die toegevoegde componenten.

Gebrek aan leiding en kennis

Die omschakeling verloopt helaas doorgaans niet zonder problemen. De respondenten in het onderzoek van Forrester Consulting noemen als belangrijkste probleem (39%) dat er geen eensluidende strategie bestaat bij de verschillende afdelingen ten aanzien van ten aanzien van de opensource-transitie. Beter leiderschap zou daar verbetering in kunnen brengen. Een gebrek aan technische ondersteuning wordt door 31% genoemd en 29% zegt dat binnen de organisatie een tekort is aan kennis met betrekking tot opensourcetechnologie. Ook niet onbelangrijk (29%) is dat bestaande licenties een sta in de weg zijn voor de invoering van een FOSS-strategie.

Maar liefst 84% van de respondenten die al FOSS gebruiken, zegt graag externe beheerplatformen en adviesbureaus in te schakelen om het gebrek aan kennis te compenseren. Met name zorgen over beveiliging worden door 68% van de respondenten genoemd, 66% verwacht daardoor een betere schaalbaarheid te kunnen bereiken en 66% ziet een rol voor dergelijke externe in het migratietraject.

Lees meer over
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.